Vydání 14/2022

Ing. Ladislav Němec (MD): Portál dopravy poskytne uživatelům maximální komfort a úsporu času

Portál dopravy, který nyní připravuje Ministerstvo dopravy, by v budoucnu měl zjednodušit a urychlit všechny agendy související s dopravou, s nimiž dnes občané a podnikatelé přicházejí do styku. Jeho budoucí podobu a přednosti nám přiblížil Ing. Ladislav Němec, náměstek ministra dopravy pro řízení Sekce dopravní.

Kontejnerová doprava trpí nedostatečnou konkurencí

Současná opatření týkající se konkurenceschop­nosti na světovém trhu linkové námořní dopravy jsou neúplná, nepřesná a plně nezohledňují míru spolupráce mezi dopravci, která vede k větší koncentraci odvětví, což vážně poškozuje odesílatele na celém světě.

IRU: Ministři životního prostředí odhlasovali rozumný emisní systém

Ministři životního prostředí EU na zasedání Rady EU odhlasovali podle Mezinárodní unie silniční dopravy IRU rozumný systém obchodování s emisemi pro budovy a silniční dopravu (ETS II), který zohledňuje zásadní doporučení odvětví silniční dopravy.

Co přinesl červen v dopravě

Jak dál v řízení zámořské logistiky, toť opět jedna z nejožehavějších otázek dneška. Po jistých náznacích zklidnění situace – zčásti díky obecného poklesu poptávky po spotřebním zboží na obou stranách Atlantiku, ale také paradoxně navzdory očekávané tsunami zboží po uvolnění tvrdé uzávěry v Šanghaji a možná i nebývale tvrdému postupu americké vlády vůči nekalým praktikám velkých liniových rejdařů – očekával trh s nadějí i další vývoj s mírným optimismem, a někteří experti se dokonce odvážili vyslovovat očekávaní vyřešení problémů celého dodavatelského řetězce do konce tohoto roku. Červen však tento optimismus zcela vyvrátil z kořenů.

JUDr. Václav Kobera (EUSPA): Návratnost příspěvku České republiky na aktivity ESA je vždy téměř stoprocentní

Podpora kosmických aktivit je jednou z priorit českého předsednictví v Radě EU. O přiblížení současného stavu tohoto odvětví v České republice jsme požádali JUDr. Václava Koberu, ředitele Odboru ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy a předsedu správní rady Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA).

Zeptali jsme se Ing. Mgr. Aleny Minxové, vedoucí oddělení a tiskové mluvčí Oddělení komunikace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Již v únoru váš úřad varoval před hrozbou kybernetických útoků na strategické organizace v České republice a útok na ŘSD opodstatněnost tohoto varování potvrdil. Spolupracujete v současnosti i s jinými organizacemi v oblasti dopravy, jako například s Řízením letového provozu či se Správou železnic, na posílení odolnosti jejich systémů?

Ing. Roman Srp (SDT): Koordinátor mobility by výrazně zlepšil spolupráci všech hráčů na trhu

Snahy EU o dekarbonizaci vedou k hledání a podpoře nových technologií, což má dopad i na oblast ITS. O některých tématech, která za této situace řeší Sdružení pro dopravní telematiku ČR (SDT), jsme hovořili s jeho prezidentem Ing. Romanem Srpem.

Problémy kontejnerové dopravy pomůže vyřešit nový český software

Uhlídat kontejner naplněný zbožím, aby doputoval lodí nepoškozený na určené místo, je v současné době náročný úkol. Důvodem je, mimo jiné, i používání rozdílných satelitních, navigačních a komunikačních systémů. Experti z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a společnosti GINA Software vyvíjejí jednotnou platformu pro monitoring a datovou analýzu přepravních kontejnerů.

Brněnská oblast může být inspirací i pro jiné aglomerace

Brněnská oblast je dopravně zajímavá a dopravní telematika v ní má velké pole své působnosti. A to nejen v rámci nové výstavby, ale především na dálnici D1 a stávajících komunikacích, které nyní slouží jako náhrada městského okruhu. Tam má uplatnění telematiky smysl již nyní. Uvedl to prezident Sdružení pro dopravní telematiku ČR (SDT) Ing. Roman Srp.

CER vítá dohodu Rady EU o obecném přístupu k reformě ETS

Po dlouhém nočním jednání na konci června se ministři životního prostředí Evropské unie dohodli na obecném přístupu k reformě systému EU pro obchodování s emisemi (ETS). Nyní, když Rada EU i Evropský parlament zaujaly své postoje, mohou začít jednání o konečné dohodě, která by vedla k dosažení cílů legislativního balíčku Fit for 55.

Společnost Schmitz Cargobull představila inovace pro efektivní dopravu

Společnost Schmitz Cargobull představila koncem června své nejnovější produkty a služby, které budou k vidění v září na letošním veletrhu užitkových vozidel IAA v Hannoveru. Pro návštěvníky bude připravené ucelené portfolio inovativních řešení v oblasti dopravy.

Daimler Truck testuje Mercedes-Benz GenH2 Truck s palivovými články

Společnost Daimler Truck dosáhla dalšího milníku na cestě k udržitelné dopravě, a to u vozidel s pohonem na vodík. Od loňského roku probíhá intenzivní testování prototypu vozu Mercedes-Benz GenH2 Truck s palivovými články – na vlastní zkušební dráze i na veřejných komunikacích.

spinner