Ing. Ladislav Němec (MD): Portál dopravy poskytne uživatelům maximální komfort a úsporu času

Ing. Ladislav Němec (MD): Portál dopravy poskytne uživatelům maximální komfort a úsporu času

Portál dopravy, který nyní připravuje Ministerstvo dopravy, by v budoucnu měl zjednodušit a urychlit všechny agendy související s dopravou, s nimiž dnes občané a podnikatelé přicházejí do styku. Jeho budoucí podobu a přednosti nám přiblížil Ing. Ladislav Němec, náměstek ministra dopravy pro řízení Sekce dopravní.

Portál dopravy by v budoucnu měl sjednotit všechny potřebné agendy související s dopravou, a to jak pro občany, tak pro firmy. V současné době však po jeho otevření je přístup jen do sekce taxi a plavební správy. Jaké další oblasti bude Portál dopravy pokrývat a v jakém časovém horizontu?

Portál dopravy by měl sdružovat veškeré dopravní služby pro občana, a to nejen v rámci agend řidičů a vozidel, ale také agendy letecké, vnitrozemské a námořní plavby, železnic, silnic apod.

Na rozdíl od Portálu občana by měl Portál dopravy v budoucnu zajišťovat také služby pro osoby právnické, přičemž se však počítá s úzkým propojením s Portálem občana, popřípadě Portálu podnikatele tak, aby se občan/podnikatel nemusel přihlašovat na všechny portály zvlášť. Vysokou uživatelskou přívětivost by tedy mělo zajistit nejen propojení služeb, ale také obdobný design. Celkově je tedy počítáno s navázáním na úspěšnou a dlouhodobou spolupráci nejen s Ministerstvem vnitra, ale postupně i dalšími resorty.

Uživatelé Portálu dopravy zde samozřejmě najdou veškeré již existující a fungující služby, mezi něž patří například informace z registru řidičů, vozidel, notifikace o konci STK, výpis z bodového konta apod.

Mimo to plánuje Ministerstvo dopravy na konci tohoto roku, tedy při spuštění Portálu dopravy, například ale také další rozšíření již úspěšně fungující služby o podání žádosti o výměnu řidičského průkazu kvůli odcizení, ztrátě nebo změně údajů. Další chystanou online novinkou jsou tzv. BLESKY, tedy zrychlené vyřízení žádosti do pěti pracovních dnů. Nově bude umožněno také například předvyplňování formulářů z registru silničních vozidel, nové služby týkající se plavidel, leteckých agend a podobně.

Cílem ministerstva je digitalizovat všechny důležité služby týkající se resortu dopravy pro občany a podnikatele nejpozději k začátku roku 2025 s tím, že se dle priority a náročnosti budou nasazovat každým rokem služby nové.

V čem bude hlavní přínos portálu pro občany i pro firmy? Již v současnosti lze přece řadu agend vyřídit elektronicky…

Pokud chce občan nebo firma v současné době vyřídit nějaké služby napříč státní správou elektronicky, ve většině případů ho čeká spousta vyplňování, dokládání apod. Cílem ministerstva je však poskytnout občanům i firmám postupně maximální komfort, tzn. nechtít po nich žádné věci, které o nich již stát ví, a to i napříč různými resorty. Touto cestou jsme šli například právě v již rok fungující elektronické žádosti o řidičský průkaz z důvodu uplynutí platnosti, kde žadateli při samotné žádosti nemusí nic vyplňovat, veškeré údaje mu předvyplníme, fotku i podpis stáhneme z registrů státu.

Důležité pro ministerstvo je poskytnout všem občanům a firmám co největší možný komfort při poptávání služeb napříč celým dopravním sektorem a uspořit jim peníze a čas, který nebudou muset investovat do návštěv úřadů.

Budou moci občané využívat služeb portálu bez nutnosti zřídit si datovou schránku? Případně bude jim při využití některých služeb portálu datová schránka zřízena automaticky? A pokud ano, mají možnost toto automatické zřízení schránky odmítnout?

Do Portálu dopravy se člověk bude moci přihlásit několika způsoby, například prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity atd. Jednou z možností pro přihlášení je právě i datová schránka, nikoliv však povinností. I bez datové schránky uvidí občan například veškeré informace k řidičskému průkazu, přestupkům, vlastněným nebo provozovaným vozidlům atd. Pro samotné podání žádosti bude nutné mít zřízenou a připojenou datovou schránku, a to především pro snadnější komunikaci.

Datová schránka byla historicky vytvořena především pro snadnou komunikaci mezi státem a občanem. Od 1. ledna 2023 bude datová schránka zřízena automaticky nejen všem podnikatelům, ale také všem fyzickým osobám, které budou se státem komunikovat přes svou elektronickou identitu.

Zmínil jste agendu řidičských průkazů, která bude zřejmě v budoucnu patřit mezi ty nejvyužívanější…

Elektronické žádosti o řidičský průkaz mohou občanům ušetřit čas i peníze. Po uplynutí desetileté platnosti si řidičský průkaz musí ročně vyměnit kolem půl milionu řidičů, přičemž právě výměna z důvodu uplynutí platnosti jde až za 80 procent všech řidičů.

Ti si od 1. července 2021 mohou ušetřit jednu návštěvu úřadu a vše vyřídit pohodlně on-line. Od spuštění této služby na Portálu občana ji využilo již téměř 27 tisíc žadatelů, přičemž stále přibývá kolem čtyř set žádostí týdně.

V rámci ePodání lze žádost poslat s využitím datové schránky elektronicky přes Portál občana. Výměna je zdarma, nový řidičský průkaz si řidič může vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Požádat o nový doklad je možné nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti.

Na Portál občana se lze přihlásit například prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity, eObčanky, nebo datové schránky. Portál zobrazí formulář, na kterém jsou předvyplněny údaje z centrálního registru
řidičů.

V žádosti si řidič vybere jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde si nový řidičský průkaz vyzvedne. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější fotografie z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu z posledního řidičského průkazu.

Při podání žádosti je možné nechat se přes SMS nebo e-mail informovat o schválení či zamítnutí žádosti. Do dvaceti dnů přijde také upozornění, že byl doklad vyroben a je připraven k vyzvednutí. Nový řidičský průkaz je možné vyzvednout i na základě ověřené plné moci.

Samotnou realizací jsme se zařadili mezi úzkou špičku států v Evropě, které tuto službu občanům nabízejí.

Milan Frydryšek

Foto: Ministerstvo dopravy

spinner