CER vítá dohodu Rady EU o obecném přístupu k reformě ETS

CER vítá dohodu Rady EU o obecném přístupu k reformě ETS

Po dlouhém nočním jednání na konci června se ministři životního prostředí Evropské unie dohodli na obecném přístupu k reformě systému EU pro obchodování s emisemi (ETS). Nyní, když Rada EU i Evropský parlament zaujaly své postoje, mohou začít jednání o konečné dohodě, která by vedla k dosažení cílů legislativního balíčku Fit for 55.

Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) pevně doufá, že tato konečná dohoda bude zahrnovat stanovení cen uhlíku pro všechny druhy dopravy a předpokládat inteligentní využití příjmů ze systému ETS pro rychlou ekologickou transformaci odvětví dopravy.

Nový systém ETS je potřebný k tomu, aby emitentům přinesl dlouhodobý signál o ceně uhlíku a aby nákladově efektivním a ekonomicky účinným způsobem podpořil dekarbonizaci odvětví dopravy. CER proto vítá, že Rada zavedla cenu uhlíku v silniční a námořní dopravě a postupné zrušení bezplatných povolenek pro leteckou dopravu do roku 2027. Nízkouhlíkové technologie a energetická účinnost v dopravě, včetně železnic, budou mít velký přínos z fondů pro inovace a modernizaci.

Postoj Rady podle CER rovněž správně řeší sociální dopady stanovení cen uhlíku svým postojem ke zřízení sociálního klimatického fondu na podporu zranitelných domácností, mikropodniků a uživatelů dopravy.

Výkonný ředitel CER Alberto Mazzola řekl: „Nyní se těšíme na hladký začátek jednání mezi Evropským parlamentem a Radou EU. Nový systém obchodování s emisemi potřebujeme brzy a budeme trvat na chytrém spojení obou pozic do jednoho textu. Do konečné podoby interinstitucionální dohody musí být zahrnuto zejména ustanovení Evropského parlamentu, že 10 procent příjmů ze systému ETS by mělo být použito na udržitelnou dopravu včetně železniční.“

(lan)

Foto: Pixabay

spinner