Splavnění Labe

Svaz dopravy: Osud vodní dopravy se nesmí stát záminkou pro vyřizování účtů

Svaz dopravy: Osud vodní dopravy se nesmí stát záminkou pro
vyřizování účtů

PRAHA (14. 11.) – Sekce vodní dopravy Svazu dopravy České republiky zásadně odmítá, aby se osud vodní dopravy stal záminkou pro vyřizování politických hrátek. Význam vodní dopravy pro hospodářství České republiky, je jako pro vnitrozemský stát zásadní. Umožňuje volný přístup k významným námořním přístavům, jedná se o nejšetrnější dopravu k životnímu prostředí, hraje zásadní roli jako regulátor výše dovozného atd. Vodní doprava je nezastupitelná především pro exportéry nadrozměrných nákladů a technologických celků a samozřejmě i hromadných substrátů.

Sekce vodní dopravy Svazu dopravy reaguje tímto prohlášením na reportáž České televize, která se snažila plánovanou výstavbu jezu u Děčína prezentovat jako zájem jediné firmy, konkrétně Agrofertu. „Na jedné straně je pozitivní, že se v reportáži veřejně přiznává ekonomický efekt vodní dopravy, ale je nepřípustné, aby se toto zneužívalo pro tendenční politické vydírání,“ stojí dále ve stanovisku. Splavnění Labe v kritickém úseku Ústí nad Labem – státní hranice SRN je zakotveno po dobu dvaceti let ve všech strategických dokumentech dopravní politiky ČR. Jednotlivé vlády přijaly více než deset usnesení řešící splavnost kritického úseku Labe a dnes, když se vláda hlásí konečně k její realizaci a docházejí argumenty ekologických aktivistů, bere se prý plavební stupeň jako rukojmí k nesmyslnému osočování o střetu zájmů majitele firmy Agrofert.

„Výkonnost hospodářství je jednoznačně závislá na dobré infrastruktuře a dobře víme, že dluh české republiky je ve všech dopravních oborech zásadní a jestli dovolíme, že se výstavba infrastruktury stane nástrojem politických půtek, zaostávání České republiky se ještě prohloubí,“ míní Svaz dopravy. V pořadu se sice naprosto správně hovořilo o tom, že o splavnění Labe u Děčína se jedná mnoho let, ovšem v pořadu se podsouvá divákům, že je vyřešení problematické veřejné dopravní infrastruktury pouze přáním skupiny Agrofert. Přičemž údajně Agrofert je jedním z největších zákazníků lodní dopravy. Agrofert je významný zákazník, ale objem přepravovaných nákladů této skupiny tvoří zhruba čtyři procenta z celkově přepravených tun českou vodní dopravou.

Proti reportáži se ohradilo také ministerstvo dopravy, které již několik desetiletí usiluje o realizaci plavebního stupně Děčín. Krátký úsek mezi státní hranicí ČR/SRN a přístavem Ústí nad Labem je posledním úzkým místem, které brání reálnému využívání infrastruktury vodních cest ČR budované v průběhu celého 20. století. Pro porovnání doposud realizované stavby by v dnešních cenách stály odhadem 160 miliard korun. Česká republika je proto dnes v pozici hospodáře, kterému zbývá učinit poslední krok k tomu, aby mohl zhodnotit své dlouholeté investice. Tímto krokem je zlepšení plavebních podmínek již dlouhodobě regulovaného úseku Labe u hranic s Německem, tedy výstavba plavebního stupně Děčín.

„Řešení splavnosti na dotčeném úseku Labe je zároveň dlouhá léta napadáno nestátními organizacemi, když jejich hlavní zástupci vystoupili také v uvedené reportáži. Přitom je zarážející, že ve veřejnoprávní České televizi prostor k odbornému vyjádření vůbec nedostali zástupci kompetentního resortu, investora projektu nebo autoři projektu. Projekt stupně Děčín se navíc v současné době teprve dopracovává tak, aby mohl být předložen Ministerstvu životního prostředí počátkem příštího roku,“ stojí ve stanovisku ministerstva dopravy.

(red)

spinner