Ing. Jiří Rousek (BVV) pro DN

Pětina vystavovatelů se na veletrhu Transport a Logistika představí poprvé

Příští týden se na brněnském výstavišti uskuteční 51. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), vrcholné výstavní akce oboru v celé střední a východní Evropě. Souběžně s ním bude výstaviště patřit také bienálnímu veletrhu Transport a Logistika, který se v Brně koná teprve popáté, ale za krátkou dobu své existence si již dokázal získat značné renomé. O výhodách unikátního spojení strojírenského a logistického veletrhu a zájmu, který o specializovanou přehlídku dopravy a logistiky projevují domácí i zahraniční vystavovatelé, jsme hovořili s obchodním ředitelem MSV Ing. Jiřím Rouskem. „Nadcházející 51. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v souvislosti s ekonomickou krizí čelí přibližně desetiprocentnímu poklesu zájmu vystavovatelů. Jak se hospodářská krize projeví na počtu vystavovatelů doprovodného veletrhu Transport a Logistika, jehož posledního ročníku se přede dvěma lety zúčast-nilo téměř dvě stě vystavovatelů, z toho více než čtvrtina zahraničních?“ „Ekonomická situace dopadla na firmy z oboru dopravy a logistiky poměrně výrazně, což se na veletrhu Transport a Logistika nemohlo neprojevit. Na letošním, pátém ročníku očekáváme účast 150 vystavovatelů z deseti zemí, zahraničních firem mezi nimi budou přibližně tři desítky. Důležité však je, že kvalitativní úroveň veletrhu zůstane zachována. Vystavuje většina lídrů jednotlivých branží a vedle nich se nově objevují další velká jména jako Bombardier nebo Interroll. Firmy dnes hledají nové cesty k zákazníkům a veletrh je pro ně důležitým nástrojem, jak oslovit potenciální klienty a stávajícím odběratelům prezentovat ino-vace v sortimentu.“ „Na obtížnou hospodářskou situaci jste reagovali nabídkou programu Benefit 2009, který vystavovatelům snižuje náklady na účast. Mezi nabízené výhody patřilo například snížení záloh při po-dání přihlášky, slevy patrových expozic, levnější technické přívody, spediční služby i reklama v areálu a firemní pozvánky a parkování pro vystavovatele zdarma. Jak se nabídka osvědčila? Podařilo se díky ní do Brna přivést i podniky, které by bez ní nevystavovaly?“ „Co přesně firmy motivuje k účasti a který faktor je pro ně nakonec rozhodující, můžeme vyčíst pouze z průzkumů, které se dělají až na veletrhu. Faktem je, že se na letošním veletrhu Transport a Logistika premiérově představí celá pětina vystavovatelů. K novým velkým jménům patří již zmíněný Bombardier, evropský lídr v oblasti kolejové dopravy, nabídku v oblasti spedice rozšíří účast významných spedičních firem Dachser a CN Worldwide. Prezentaci dopravců obohatí také slovenská společnost Emtest, která v tomto oboru bude mít druhou největší expozici po ČD Cargo.“ „Jak po čtyřech ročnících hodnotíte rozhodnutí o spojení obou veletrhů? Nezasloužila by si oblast dopravy a logistiky samostatný termín každoročně?“ „Dvouletá periodicita se podle mého názoru osvědčila. Doprava a logistika se jednou za dva roky dostanou do centra pozornosti, což přitahuje zájem odborné veřejnosti. Firmy, které chtějí vystavovat každoročně, k tomu mají v sudých letech dostatečný prostor v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. Co se týče termínového spojení obou veletrhů, jeho přínos je myslím evidentní. Dopravní firmy mohou svou nabídkou oslovit daleko širší publikum než na specializované výstavní akci. Také logistické technologie dnes nacházejí uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví prezentovaných na strojírenském veletrhu, takže jde v každém směru o velmi logické spojení.“ „Jaká bude letos skladba vystavovatelů z hlediska země původu?“ „Zahraničních firem je přibližně třicet, ale řada zahraničních subjektů vystavuje prostřednictvím svého českého partnera. Nejpočetnější zahraniční zastoupení mají sousední státy Německo a Slovensko, ale nechybějí ani vzdálenější účastníci. Asi nejvzdálenější destinací je letos Malajsie – ve výstavní premiéře se představí společnost Flexlink, která potenciální klientelu ze střední Evropy osloví nabídkou dopravníkových systémů.“
„Které obory budou letos na veletrhu Transport a Logistika nejvíce zastoupeny? Jak se průběžně mění struktura vystavovatelů a jejich exponáty?“ „Skladba vystavovatelů se letos příliš nemění. Tradičně nejsilnější branží bude manipulační technika, kde největší vystavovatel, společnost SSI Schäfer, dokonce zdvojnásobuje pronajatou plochu. Poměrně široce bude zastoupeno skladové vybavení a montážní technika, nechybí ani telematika a další logistický a dopravní software. Vystavující dopravci zastupují jak silniční a železniční dopravu, tak lodní dopravu a přístavy. Silnou účast očekáváme v oblasti kolejové techniky, kde se návštěvníci mohou těšit na zajímavé exponátové novinky.“ „Co v Brně bude čekat na návštěvníky? Ohlásili již vystavovatelé z oblasti dopravy, spedice, logistiky a výroby dopravní a manipulační techniky a softwarových řešení, s jakými premiérami a zajímavými novinkami do Brna přijedou?“ „Začnu zmíněnou železniční technikou. Největším vystavovatelem letošního ročníku je společnost ŠKODA Transportation, která na kolej před pavilon A přiveze čtveřici zajímavých exponátů. Novinkou bude lokomotiva ŠKODA 109 E určená k tažení vlaků nejvyšší priority po hlavních koridorech střední Evropy a také nízkopodlažní tříčlánková tramvaj ForCity. Novinky avizuje také společnost D& COMM, která pro firemní flotily nabízí navigační a komunikační systémy, satelitní sledování a podobně. Poprvé letos vystavuje švýcarská společnost Interroll, přední světový výrobce komponentů a subsystémů dopravníků pro přepravu materiálu, logistiku a automatizaci. Do Brna přiveze modulární válečkový dopravníkový systém Intelliveyor pro přepravky a kartony s integrovanými pohony a řídicími kartami. Z manipulační a skladovací techniky určitě zaujmou bezřidičové vozíky BeeWaTec nebo automaticky vedené vozíky firmy E&K Automation. Novinek samozřejmě bude daleko více, ale většina vystavovatelů si je schovává až na veletrh jako překvapení.“ „V červnu byl na výstavišti otevřen nový pavilon P, největší a nejmodernější výstavní hala v regionu střední Evropy, která významně rozšířila nabídku kvalitních výstavních ploch. Bude díky ní možné rozšířit expozice veletrhu Transport a Logistika i mimo tradiční umístění v pavilonech A1, A2 a na okolních volných plochách?“ „K rozšíření letos není důvod, takže expozice dopravních a logistických firem návštěvníci najdou stejně jako dříve v pavilonech A1, A2 a na volné ploše A včetně kolejiště. Zajímavostí je, že část pavilonu A obsadí nový projekt Transfer technologií a inovací, který soustředí prezentace vysokých škol a jejich vědecko-výzkumných kapacit nabízených průmyslu. Jde o nový doprovodný program, jakési kontaktní centrum výzkumu a vývoje, které chce podpořit zavádění inovací do praxe a tím přispět ke zvýšení konkurenceschop­nosti českého průmyslu. Těší nás, že se už do prvního ročníku zapojily prakticky všechny tuzemské technické univerzity plus některé další výzkumné instituce.“ „Které body byste odborníkům doporučil z doprovodného programu letošního veletrhu?“ „Stejně jako v expozicích také v doprovodném programu bude velká pozornost patřit železniční dopravě. Špičkovou účast očekává první Mezinárodní železniční konference s mottem ,Železniční doprava – ekologicky, ekonomicky a efektivně smysluplná alternativa k dopravě silniční‘. Konferenci pořádá v úterý 15. září Asociace podniků českého železničního průmyslu ACRI, která při této příležitosti udělí třetí Výroční cenu ACRI. Tradiční součástí veletrhu jsou logistické konference. Letošní seminář proběhne také v úterý 15. září a zaměří se na aplikaci logistiky v oblasti výrobních procesů a dodavatelského řetězce. Pořadateli jsou Česká logistická asociace a Svaz spedice a logistiky a mezi přednášejícími by neměl chybět prezident Evropské logistické asociace Alfonz Antoni. Specialitou letošního ročníku je historická výstava věnovaná vynálezci lodního šroubu Josefu Resselovi. Informační panely a unikátní exponáty z původně slovinské výstavy nám zapůjčilo Technické muzeum v Brně a věřím, že to pro řadu návštěvníků bude překvapení. Osobně jsem vůbec netušil, jak široký záběr Josef Ressel měl a do kolika oborů svými technickými vynálezy zasáhl.“ (spa)

spinner