Ing. Antonín Šípek pro DN

„Český automobilový průmysl je v Evropské unii již řadu let“

Letošní jubilejní, desátý ročník brněnského veletrhu užitkových vozidel Autotec se koná v době, kdy jeho spolupořadatel – Sdružení automobilového průmyslu ČR – slaví patnácté výročí svého založení. O změnách, kterými český automobilový průmysl prošel v posledním období, o jeho současném postavení i o nadcházejícím veletrhu Autotec jsme hovořili s ředitelem sekretariátu sdružení ing. Antonínem Šípkem.

„Veletrh Autotec se koná s dvouletou periodicitou. Jakým vývojem prošel český automobilový průmysl od jeho posledního ročníku v roce 2002?“

„Co se týče finálních výrobců, musím konstatovat, že došlo k určitému poklesu výroby. Nejedná se o nic tragického – vyjádřen počtem kusů se pokles pohyboval zhruba kolem dvou procent (hovořím o výrobě, nikoli o prodeji!). Pokles výroby přitom vykázali především výrobci nákladních automobilů; v segmentu přípojných vozidel se produkce tuzemských výrobců drží na stabilní úrovni.

Produkce ovšem zůstává i přes celkové snížení na relativně vysoké úrovni – například loni bylo v České republice vyrobeno přes 450 tisíc silničních vozidel všech kategorií. Samozřejmě největší podíl zaujímá firma Škoda Auto. Ne každý však již ví, že druhým největším výrobcem silničních vozidel v ČR – co do počtu vyrobených kusů – je česká firma Agados, která vyrábí přípojná vozidla za osobní automobily. Jen loni jich vyrobila přes deset tisíc.

V tržbách z exportu i z průmyslové činnosti jsme však loni zaznamenali nárůst. Vzhledem k vysoké výchozí základně sice nebyl v procentuálním vyjádření tak vysoký, ale v absolutních hodnotách šlo o miliardy Kč. Očekáváme navíc, že se procentuální nárůst zvýší během příštích dvou let, kdy se rozběhne výroba v TPCA Kolín.“

„Vraťme se k těžším nákladním automobilům. Jaká je v této oblasti situace?“

„Největším výrobcem nákladních automobilů v ČR je – již po několik let – firma Tatra. U ní očekáváme růst výroby, a to v důsledku jejího spojení s americkou společností Terex a připravované montáže vozidel v USA. Co se týče společnosti Daewoo Avia, nadále chybí jasné rozhodnutí o jejím případném novém strategickém partnerovi, a různé spekulace o prodeji firmy samozřejmě poznamenávají image firmy a její pozici na trhu – můj názor je takový, že pokud není jasný vlastník, nemůže vedení firmy v řadě oblastí činit potřebná rychlá operativní ani strategická rozhodnutí. Je to podobné, jako by česká firma byla vázána na domácí Konsolidační banku, jen s tím rozdílem, že obdobná instituce je až v Koreji.“

„Česká republika je již součástí Evropské unie. Změnilo se tím něco pro české výrobce?“

„Na obdobné dotazy jsem odpovídal často a na mé odpovědi se nic nemění. Český automobilový průmysl je v Evropské unii již řadu let a oficiálním vstupem ČR se pro něj v podstatě nic nezměnilo. Naši dodavatelé jsou zapojeni do dodavatelských řetězců zahraničních značek a také finální výrobci se zeměmi

EU běžně obchodují. V oblasti autoprůmyslu byla uzavřena dohoda o přidružení, na jejímž základě se například během uplynulých osmi let snižovalo dovozní clo – od počátku roku 2001 bylo clo na dovoz vozidel z EU nulové. Při vývozu českých vozidel do EU bylo nulové clo v podstatě již od podpisu dohody o přidružení.“

„Pořadatel Autotecu se přizpůsobil světovému trendu a přesouvá většinu hlavních expozic do hal. Vyhovuje tato změna členům vašeho sdružení?“

„Tento trend je patrný na všech světových výstavách a my samozřejmě chceme, aby mezi ně nadále patřil i Autotec – již několik let je zařazen v nejvyšší skupině automobilových výstav Mezinárodní organizace automobilových výrobců OICA. Samozřejmě expozice v halách jsou oproti stánkům na volných plochách finančně o něco náročnější, na druhou stranu jsou mnohem komfortnější jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky. Vzhledem k tomu, že společnost Veletrhy Brno investovala do výstavního areálu nemalé prostředky, chápeme její snahu nově postavené haly naplnit.“

„Spolupráci mezi českým a slovenským sdružením automobilových výrobců rozdělení Československa příliš nepoznamenalo. Jaké jsou současné vztahy mezi oběma svazy?“

„Naše vztahy se slovenským sdružením jsou nadále nadstandardní, ať již po organizační či obsahové stránce. Slovenská asociace, která nyní sdružuje 56 výrobních firem (a na rozdíl od nás navíc také dovozce vozidel a firmy z oblasti prodeje a servisu vozidel), je stále naším kolektivním členem a je zastoupena i v našem představenstvu. A naopak ve výkonném výboru slovenského sdružení je zastoupeno české sdružení. Existuje tedy přímé propojení informací a řekl bych, že obě sdružení nadále fungují federálně. Slovenské sdružení bude již tradičně přítomno i na Autotecu, kde se na společném stánku bude prezentovat několik slovenských firem. Byli bychom rádi, kdybychom obdobně mohli spolupracovat i s jinými svazy z východních zemí. Bohužel například Polsko nemá odpovídající strukturu, s níž bychom mohli takto komunikovat.“

„Sdružení automobilového průmyslu na brněnských autosalonech tradičně vyhlašuje firmu roku…“

„Bude tomu tak i letos. Na naší radě ředitelů, která se sejde den před zahájením Autotecu, bude vyhlášeno pět firem roku. V této soutěži jsou použita tři měřitelná hodnotící kritéria. Jedním z nich je objem exportu – v této kategorii je na prvním místě pochopitelně vždy firma Škoda Auto. Druhým kritériem je meziroční nárůst tržeb a třetím přidaná hodnota na pracovníka. V každé kategorii se vytvoří pořadí a nejúspěšnější firmy se dostanou mezi pět firem roku českého automobilového průmyslu. V tuto chvíli mohu pouze říci, že se bude opět jednat o dodavatelské firmy.“

„Máte již představu o tom, jak se vstup České republiky promítne na dovozu ojetých vozidel?“

„Co se týče dovozu ojetin v souvislosti se vstupem ČR do EU, myslím si, že jsou mylné představy o tom, že se něco zásadně změní. Systém zůstává naprosto stejný – registrace dovezeného vozidla podléhá stejnému mechanismu jako před vstupem. V důsledku změn ve statistikách však bude obtížné sledovat individuální dovoz, neboť celní správa bude evidovat pouze obchodní dovoz, který tvoří zhruba polovinu dovážených ojetých vozidel. Na druhou stranu však začíná lépe fungovat centrální registr vozidel, který nám již poskytuje informace o nových registracích dovezených ojetých vozidel. Toto bude v budoucnu zřejmě hlavní způsob pro sledování rozšiřování vozového parku. Na tuto metodiku se nejspíše přejde i u nových vozidel a postupně se upustí od dosud vykazovaných prodejů.“

„Jak se bude na Autotecu prezentovat vaše sdružení?“

„Naše sdružení bude mít v pavilonu B společný stánek, kde bude vystavovat několik menších firem. Chystáme i určité překvapení – je možné, že na našem stánku bude studie užitkového automobilu Škoda. Všechny zájemce proto zvu k jeho návštěvě. Nechci opomenout ani dodavatelské firmy z našeho sdružení, kterých je přihlášeno kolem padesáti. Tyto firmy dnes tvoří více než polovinu tržeb jak z průmyslové činnosti, tak i v exportu.“

„Letos uplyne patnáct let od založení vašeho sdružení…“

„Ano, naše sdružení letos v červnu oslaví 15 let od svého založení. Při této příležitosti bude na naší radě ředitelů oceněno deset osobností, které se zasloužily jak o rozvoj automobilového průmyslu, tak o rozvoj sdružení v uplynulých patnácti letech. A protože některé tyto osobnosti se podílely i na rozvoji naší spolupráce s BVV v oblasti výstav, spojíme tuto oslavu s desátým výročím veletrhu Autotec.“

Milan Frydryšek

spinner