​Silniční doprava ze směrnice o vysílání pracovníků zřejmě zcela vyjmutá nebude

​Silniční doprava ze směrnice o vysílání pracovníků zřejmě zcela vyjmutá nebude

„Považujeme dnes již za téměř jisté, že silniční doprava z účinnosti směrnice o vysílání pracovníků zcela vyjmuta nebude. Je proto důležité, aby pravidla jejího uplatňování v konkrétních případech byla pro českého dopravce přijatelná.“ Minulý týden to uvedl generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

„Mysleli jsme si, že koncem letošního roku bude kolem silničního balíčku Evropské komise už jasněji, ale přestože máme za sebou již řadu jednání a vyjasňují se pozice jednotlivých svazů a zemí, jsme stále na začátku. Jediné, co je již téměř jisté, že směrnice o vysílání pracovníků se na silniční dopravu v nějaké podobě vztahovat bude. A jde nyní o to, aby nová pravidla byla pro nás přijatelná,“ řekl Vojtěch Hromíř.

Sdružení ČESMAD Bohemia se podle něj drží stejného konceptu, který již před rokem představilo společně s německým sdružením BGL. Oba svazy tvrdily, že kombinace povinného návratu řidiče domů během zhruba čtyř týdnů a zpřesnění pravidel pro provádění kabotáže je pro regulaci trhu naprosto dostatečná. „Jednoznačně odmítáme počítání dnů pobytu řidičů v různých zemích a hlášení jejich pohybu. Evropská komise sice slibuje, že by se dnes uplatňované systémy sjednotily a zjednodušily, ale my požadujeme, aby na normální výkon dopravy (pokud se nejedná o tzv. nomádské řidiče) směrnice vůbec nebyla uplatňována. Návrat řidiče během čtyř týdnů do země registrace vozidla stačí,“ uvedl Vojtěch Hromíř.

V Evropské unii i na půdě Mezinárodní unie silniční dopravy IRU dnes proti sobě stojí dva tábory. „Ten náš zahrnuje 26 sdružení ze 17 zemí Evropské unie, která podepsala společnou Deklaraci proti aplikaci směrnice o vysílání pracovníků na obor silniční dopravy. Ta druhá skupina, která představuje tvrdé jádro při uplatňování směrnice, zahrnuje sdružení z devíti zemí. A přestože IRU se snaží podnikat kroky k vypracování společného stanoviska, tyto tábory se k sobě zatím moc nepřiblížily,“ upozornil Vojtěch Hromíř. „Je ovšem zajímavé, že IRU ve svých podkladových materiálech vychází ze stanoviska, k němuž jsme již před více než rokem dospěli s německým sdružením,“ dodal.

U každého pravidla je zásadní kontrola jeho dodržování. „Již dnes je silniční doprava přeregulovaná, pravidel je mnoho, kombinují se pravidla pro režimy řízení s pravidly týkajícími se pracovní doby, máme mnoho technických a provozních předpisů a jednotlivé země nejsou schopné je efektivně kontrolovat. V mnoha zemích o férovém trhu nelze mluvit a každé další pravidlo, které se k tomu přidá, situaci ještě zkomplikuje a kontrolu znesnadní,“ upozornil Vojtěch Hromíř. „Západní státy nejsou dnes schopné kontrolovat stávající pravidla kabotáže a nedovedou si poradit s tzv. letter boxy, tedy s firmami, které nemají těžiště svých aktivit v zemích své registrace. A nyní navrhují další složitá pravidla, která jsou plošná, otravují prostředí v silniční dopravě a stávající problémy neřeší,“ dodal.

„Všechna tato nová pravidla omezují volný pohyb a výdobytky, které volný trh v EU přináší. A my se v zájmu ochrany trhu pro některé státy pomalu blížíme k omezení volného přejezdu hranic mezi zeměmi unie,“ zdůraznil Vojtěch Hromíř.

I pravidlo povinného návratu domů by muselo podle něj zahrnovat vymezení kontroly. „Pevným bodem ve světě kamionové dopravy je tachograf. Navíc v roce 2019 přijdou moderní tachografy s GPS, které takovou kontrolu umožní snáz. Nyní by musela být v tachografu povinně zaznamenávána země, do které řidič vjíždí. Komplikace a krvavá daň za kompromis,“ řekl Vojtěch Hromíř.

„Bitva o silniční balíček bude pokračovat v příštím roce, ale nějaké výsledky se třeba objeví už letos, nejbližší jednání je naplánováno na 7. prosince v Bruselu. Kdybychom se proti záměrům Evropské komise neozývali, možná už bylo rozhodnuto. A jsme rádi, že v České republice je pozice státu v souladu s naším stanoviskem. Bohužel tomu tak ve všech zemích není. Někde mají navrch odboráři bez ohledu na dopady, někde stát dopravcům nevěnuje pozornost, jinde je to možná předmět politického handlu mezi státy. Jsme rádi, že u nás se shodujeme a stávající ministr hájí českou pozici v Radě ministrů,“ dodal Vojtěch Hromíř.

Dopravci dnes podle něj často odpovídají na otázku, co je hlavní příčinou toho, že přicházejí o řidiče, že větším problémem než mzda jsou pracovní podmínky. „Týká se to samozřejmě časového režimu, protože řidiči dnes chtějí být více doma, nejlépe každý týden, a to i v mezinárodní dopravě. Ale jde také o samotný výkon práce – nemají kde zaparkovat, jsou těžko schopni plnit zákonem dané podmínky, přijedou na vykládku, která je zpožděná, a zákazník jim neumožní zaparkovat v areálu, vyžene je někam na dálnici, nedá jim k dispozici hygienické zázemí atd. To vše by mělo být zahrnuto i v silničním balíčku – na rozdíl od spousty nesmyslných pravidel, která řidičům a dopravcům ještě více zkomplikují život,“ zdůraznil Vojtěch Hromíř.

„Právě toto vadí řidičům ještě více než výše mezd. Navíc mzdy řidičů v České republice v souvislosti s velkou poptávkou po pracovní síle výrazně rostou. Letos to bylo o více než deset procent. Takto se mzdy přibližují mzdám na západě, aniž by českému podnikateli musel diktovat Němec, Francouz nebo Rakušan, jak má přistupovat k odměňování,“ řekl Vojtěch Hromíř.

Milan Frydryšek

spinner