​Silniční doprava ze směrnice o vysílání pracovníků zřejmě zcela vyjmutá nebude

​Silniční doprava ze směrnice o vysílání pracovníků zřejmě zcela vyjmutá nebude

„Považujeme dnes již téměř za jisté, že silniční doprava z účinnosti směrnice o vysílání pracovníků zcela vyjmutá nebude. Je proto důležité, aby pravidla jejího uplatňování v konkrétních případech byla pro českého dopravce přijatelná.“ Minulý týden to uvedl generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

„Mysleli jsme si, že koncem letošního roku bude kolem silničního balíčku Evropské komise už více jasno, ale přestože máme za sebou již řadu jednání a vyjasňují se pozice jednotlivých svazů a zemí, jsme stále na začátku. Jediné, co je již téměř jisté, že směrnice o vysílání pracovníků se na silniční dopravu v nějaké podobě vztahovat bude. A jde nyní o to, aby nová pravidla byla pro nás přijatelná,“ řekl Vojtěch Hromíř.

Sdružení ČESMAD Bohemia se podle něj drží stejného konceptu, který již před rokem představilo společně s německým sdružení BGL. Oba svazy tvrdily, že kombinace povinného návratu řidiče domů během zhruba čtyř týdnů a zpřesnění pravidel pro provádění kabotáže je pro regulaci trhu naprosto dostatečná. „Jednoznačně odmítáme počítání dnů pobytu řidičů v různých zemích a hlášení jejich pohybu. Evropská komise sice slibuje, že by se dnes uplatňované systémy sjednotily a zjednodušily, ale my požadujeme, aby na normální výkon dopravy (pokud se nejedná o tzv. nomádské řidiče) směrnice vůbec nebyla uplatňována. Návrat řidiče během čtyř týdnů do země registrace vozidla stačí,“ uvedl Vojtěch Hromíř.

V Evropské unii i na půdě Mezinárodní unie silniční dopravy IRU dnes proti sobě stojí dva tábory. „Ten náš zahrnuje 26 sdružení ze 17 zemí Evropské unie, která podepsala společnou Deklaraci proti aplikaci směrnice o vysílání pracovníků na obor silniční dopravy. Ta druhá skupina, která představuje tvrdé jádro při uplatňování směrnice zahrnuje sdružení z devíti zemí. A přestože IRU se snaží podnikat kroky k vypracování společného stanoviska, tyto tábory se k sobě zatím moc nepřiblížily,“ upozornil Vojtěch Hromíř. „Je ovšem zajímavé, že IRU ve svých podkladových materiálech vychází ze stanoviska, k němuž jsme již před více než rokem dospěli s německým sdružením,“ dodal.

Pravidla bez kontroly narušují konkurenční prostředí

U každého pravidla je zásadní kontrola jeho dodržování. „Již dnes je silniční doprava přeregulovaná, pravidel je mnoho, kombinují se pravidla pro režimy řízení s pravidly týkajícími se pracovní doby, máme mnoho technických a provozních předpisů a jednotlivé země nejsou schopné je efektivně kontrolovat. V mnoha zemích o férovém trhu nelze mluvit a každé další pravidlo, které se k tomu přidá, situaci ještě zkomplikuje a kontrolu znesnadní,“ upozornil Vojtěch Hromíř. „Západní státy nejsou dnes schopné kontrolovat stávající pravidla kabotáže a nedovedou si poradit s tzv. letter boxy, tedy s firmami, které nemají těžiště svých aktivit v zemích své registrace. A nyní navrhují další složitá pravidla, která jsou plošná, otravují prostředí v silniční dopravě a stávající problémy neřeší,“ dodal. 

Milan Frydryšek

Další podrobnosti se dočtete v DN 25/2017, které vycházejí ve čtvrtek 7. prosince. Pokud nemáte DN k dispozici, kontaktujte prosím oddělení předplatného.

spinner