Sazby za silniční nákladní dopravu v Evropě Q1 2024: Spotové i smluvní sazby klesají

Sazby za silniční nákladní dopravu v Evropě Q1 2024: Spotové i smluvní sazby klesají

16.5. - Index evropských sazeb silniční nákladní dopravy Upply x Ti x IRU pro Evropu ukazuje, že sazby za 1. čtvrtletí klesly jak na spotovém, tak na smluvním trhu. Index spotových sazeb meziročně klesl o 8,2 bodu. Mezitím se zpomalil pokles indexu smluvních sazeb, který se meziročně snížil o 1,0 bodu.

Index kontraktů v 1. čtvrtletí 2024 klesl na 127,6 indexových bodů, což představuje mezičtvrtletní pokles o 2,6 bodu. Spotový index klesl na 123,9 bodu po mírnějším mezičtvrtletním poklesu o 1,1 bodu. Meziročně spotový index klesl o 8,2 bodu, zatímco kontraktní index klesl o 1,0 bodu.
Referenční index spotových sazeb evropské silniční nákladní dopravy za 1. čtvrtletí 2024 klesl na 123,9 bodu, což je o 1,1 bodu méně než ve 4. čtvrtletí 2023 a meziročně o 8,2 bodu méně.
Referenční index sazeb smluv o evropské silniční nákladní dopravě za 1. čtvrtletí 2024 klesl na 127,6, což je o 2,6 bodu méně než ve 4. čtvrtletí 2023 a o 1,0 bodu méně než v 1. čtvrtletí 2023.
Po změnách mýtného za CO₂ v Německu vstoupilo mýtné na základě CO₂ v platnost v lednu v Rakousku a Maďarsku a v březnu v České republice, což na těchto trzích zvýšilo sazby.
Podle společností spravujících mýtné vedly tyto změny ke zvýšení mýtného o 7,4 % (+0,033 EUR/km) v Rakousku, o 40 % (+0,158 EUR/km) v Maďarsku a o 13 % (+0,026 EUR/km) v České republice.
Po pokračujících poklesech zaznamenaných ve 4. čtvrtletí 2023 ceny nafty od začátku roku mírně rostou.
Výhled spotových sazeb v celé Evropě naznačuje snížení sazeb, protože v roce 2024 vstoupíme do stabilnějšího poptávkového prostředí.
Nízká poptávka nadále tlačí spotové sazby dolů; Velikost poklesu spotových sazeb se však snižuje. To může naznačovat méně negativní poptávkové prostředí, které by mohlo vést k normalizaci sazeb.
Očekává se, že poptávkový tlak bude pokračovat v mírné vzestupné trajektorii. Míra inflace v Evropě v březnu dosáhla 2,4 % a byla nejnižší za posledních 33 měsíců, což podle společnosti McKinsey vedlo k růstu spotřebitelské důvěry o 0,6 bodu. Stabilnější poptávkový obraz, který tyto ukazatele odrážejí, zabránil extrémním poklesům spotových sazeb.
Provozní náklady, jako je údržba vozidel, pojištění a náklady na pneumatiky, zůstávají ve srovnání s předchozími lety zvýšené, což udržuje náklady a smluvní ceny vysoké.
Ceny nafty v celé Evropě klesly ze svých maxim v loňském roce, což zmírnilo určitý tlak na straně nabídky. Po pokračujících poklesech zaznamenaných ve 4. čtvrtletí 2023 však ceny nafty od začátku roku mírně rostou: průměrná cena nafty na pumpách vzrostla na konci 1. čtvrtletí 2024 o 3 % ve srovnání se začátkem ledna 2024.
Vedoucí obchodního rozvoje společnosti Ti Michael Clover uvedl: "Ačkoli sazby za silniční přepravu v 1. čtvrtletí 2024 opět klesly, očekává se, že se sazby do roku 2024 opět zvýší. Náklady jsou tvrdošíjně vysoké a je možné, že se dostáváme do dalšího náročného období dodavatelského řetězce, přičemž ukazatele naznačují, že objemy dovozu se zotavují a překážky v dodavatelském řetězci, které byly v poslední době maskovány nízkými objemy, se opět stávají naléhavějšími. To představuje špatnou kombinaci kapacity, která se ve 2. a 3. čtvrtletí promítne na trh silniční nákladní dopravy a pravděpodobně bude vyvíjet tlak na růst sazeb."
Generální ředitel společnosti Upply Thomas Larrieu uvedl: "Sektor silniční dopravy čelí obtížnému ekonomickému prostředí. Slabá poptávka způsobila v prvním čtvrtletí roku 2024 pokles spotových a smluvních sazeb, zatímco náklady pro operátory zůstávají vysoké. Začínají se však objevovat známky hospodářského oživení, přičemž ceny na některých trasách rostou již v dubnu 2024. Očekáváme, že se situace bude v průběhu roku postupně zlepšovat."
Na základě údajů Ti je prognóza pro rok 2024 mírným růstem regionu o 1,1 %, pokud jde o velikost trhu příjmů ze silniční nákladní dopravy. Podle nejnovější prognózy IRU se očekává, že růst objemu silniční dopravy v EU v roce 2024 zrychlí na 0,4 % meziročně (z -1,1 % v roce 2023) v důsledku růstu reálných mezd (s ohledem na zpomalení inflace) a silného trhu práce, který podpoří oživení spotřeby.
Provádění směrnice (EU) 2022/362, kterou se mění směrnice o eurovinětě, stále probíhá a zvyšuje tlak na růst sazeb (zejména v Německu).
Po Německu vstoupilo mýtné na základě CO₂ v platnost v Rakousku a Maďarsku v lednu 2024 a v České republice v březnu. Podle společností odpovědných za správu mýtného v těchto zemích to znamená zvýšení mýtného o 7,4 % (+0,033 EUR/km) pro Rakousko, o 40 % (+0,158 EUR/km) pro Maďarsko a o 13 % (+0,026 EUR/km) pro Českou republiku pro klasický tahač a návěs Euro VI používaný v Evropě (který přepravuje 63 % silniční nákladní dopravy v Evropě).
Úpravy sazeb mýtného v souvislosti s revizí směrnice o eurovinětě se očekávají v mnoha evropských zemích, počínaje Švédskem v květnu 2024 a Dánskem v příštím roce. Očekává se, že Nizozemsko a Rumunsko budou následovat v roce 2026 a část Belgie v roce 2028.
Ve Francii, kde je mýtné na základě dlouhodobých koncesních smluv udělených soukromým provozovatelům zavedeno mýtné na základě ujeté vzdálenosti, se směrnice (EU) 2022/362 bude vztahovat pouze na nové a obnovené koncese po 24. březnu 2022, které budou platit od roku 2032. Předpokládá se však možnost, že od roku 2025 bude zavedeno kolísání sazeb na základě emisí CO₂ vozidel na určitých částech zpoplatněné sítě (zejména na dálnici A35 v blízkosti německých hranic).

Vrchní ředitel pro strategii a rozvoj Mezinárodní unie silniční dopravy IRU Vincent Erard dodal: "Nízká poptávka nadále tlačí dolů spotové sazby silniční nákladní dopravy. Smluvní sazby se také snižují, ale jen nepatrně kvůli vyšším provozním nákladům. Nové mýtné za CO₂ výrazně zvyšuje náklady, v poslední době vzrostlo například o 40 % v Maďarsku a o 83 % v Německu. Zvyšování mýtného za CO₂ u stávajících vozových parků, aniž by provozovatelé měli k dispozici alternativní vozidla s nulovými emisemi, infrastrukturu a pobídky, je kontraproduktivní. Musíme také podporovat osvědčená opatření v oblasti účinnosti pro provozovatele, zejména malé a střední podniky, abychom urychlili pokrok v dekarbonizaci."

(pav)

Foto: Pixabay - dálnice v Itálii

spinner