Systém FuelOmat

On-line dohled nad pohonnými hmotami

Zamezení neoprávněnému čerpání pohonných hmot, úspora paliva, on-line sledování množství načerpaného paliva a jeho spotřeby u všech vozidel ve vozovém parku – takové jsou některé z předností systému čerpání pohonných hmot FuelOmat, který na český trhu uvádí stejnojmenná společnost. V lednu o něm informovali její zástupci.

Komponenty systému FuelOmat jsou instalovány jak přímo ve vozidle (pasivní či aktivní jednotka), tak na čerpacím stojanu, respektive čerpací stanici. Varianta s pasivní jednotkou je určena pro zákazníky, kterým stačí pouze částečná kontrola vozidel zaměřená především na zabránění zneužívání pohonných hmot a prevenci natankování nesprávného paliva do nádrže.

Řešení s aktivní jednotkou je vhodné pro společnosti, které požadují mít plnou kontrolu nad využíváním pohonných hmot v každém vozidle. Jejich pracovníci mohou přímo z kanceláře on-line sledovat například množství a typ načerpaného paliva, průměrnou spotřebu, ujeté kilometry a motohodiny.

Systém FuelOmat může být nainstalován jak na stacionárních, tak mobilních čerpacích stanicích. Díky spolupráci společnosti Fuel-Omat s firmou UNICODE, která spravuje řídicí systémy u 50 až 70 procent veřejných čerpacích stanic v ČR, je zajištěna plná kompatibilita a unifikace systému.

Výhody systému FuelOmat

Pečlivou kontrolou všech parametrů lze podle společnosti Fuel-Omat dosáhnout šesti- až třicetiprocentních úspor. Systém Fuel-Omat navíc zamezuje zneužití pohonných hmot. U firemních stanic totiž mohou čerpat jen vozidla vybavená tímto systémem a palivo nemůže být vydáno jinam než do nádrže daného vozidla. V systému je také pevně definován typ paliva pro konkrétní automobil.

Systém FuelOmat také zvyšuje efektivitu využití pracovního času, a to jak na úrovni řadových zaměstnanců, tak managementu firmy. On-line architektura systému totiž umožňuje nejen bezhotovostní čerpání pohonných hmot, tzv. způsobem tank and go, ale i automatické zpracování všech dat v podnikových informačních systémech, tedy v účetnictví firem.

(lan)

spinner