Nový Sprinter součástí celkového řešení mobility

Nový Sprinter součástí celkového řešení mobility

Značka Mercedes-Benz Vans představila v prosinci ve Stuttgartu v předstihu některé inovace nového modelu Sprinter, který bude uveden do sériové výroby letos na jaře a ve světové premiéře bude představen v únoru v Duisburgu.

V hlavní roli u nového modelu bude v roce 2016 představená iniciativa pro budoucnost adVANce, která nabyde ještě konkrétnější podoby, mimo jiné díky novým řešením v oblasti konektivity i síťového propojení. Navíc třetí generace tohoto bestselleru má zcela novou koncepci a konstrukci. Kompletní připojení k internetu, velká rozšiřovatelnost, nehlučné elektrické pohony a individuální hardwarová řešení pro nákladový prostor i kombinace s nabídkami sdílení a pronájmu začlení model Sprinter plně co celkových systémových řešení v mobilitě.

Zaměření na pět inovačních oblastí

Iniciativa pro budoucnost adVANce symbolizuje přeměnu divize Mercedes-Benz Vans z výrobce vozidel na poskytovatele komplexních řešení pro dopravu a mobilitu. Vývoj produktů a služeb je určován pěti inovačními oblastmi: V oblasti digital@vans se jedná především o konektivitu a digitální síťové propojení vozidel. V rámci oblasti solutions@vans probíhá vývoj hardwarových řešení, která zefektivňují zákazníkům jejich každodenní pracovní činnosti. Oblast rental@vans se zaměřuje na inovativní modely pronájmu a sharing@vans zahrnuje nové koncepty veřejné osobní dopravy. eDrive@vans je široce koncipovaným přístupem v oblasti elektrické mobility.

První seznámení s vlastnostmi nového modelu

U třetí generace modelové řady Sprinter byl hardware pro připojení k internetu poprvé výrazně integrován do infrastruktury vozidla jako jeho pevná součást. Tím je vytvořen základní předpoklad pro realizaci inovativních služeb a řešení pro specifická odvětví a jejich zdokonalování v budoucnosti.

„Integrace do internetu věcí nabízí celou řadu nových možností ohledně optimalizace procesů a zvyšování efektivity. V době uvedení nového modelu Sprinter na trh nabídneme první služby v oblasti konektivity. Naše portfolio však budeme důsledně rozšiřovat a nepřetržitě přizpůsobovat požadavkům našich zákazníků a jejich obchodním modelům,“ řekl Ulf Zillig, vedoucí celkového projektu Sprinter v divizi Mercedes-Benz-Vans.

Mercedes PRO connect

Řešení v oblasti konektivity a telematiky zásadním způsobem přispívají k optimalizaci vozového parku. Zvyšování efektivity vyplývá mimo jiné z přehledného a snadno realizovatelného řízení vozového parku, například prostřednictvím přehledného sledování vozidel a dostupnosti všech ekonomických ukazatelů. Trvalá komunikace mezi manažerem vozového parku a řidičem, jakož i nekomplikované připomínání údržby a oprav usnadní kromě toho každodenní pracovní život. Co bylo dosud na základě osamocených řešení vyhrazeno pouze velkým firmám s odpovídajícími počty vozidel, to bude nyní možné využívat také ve středně velkých a malých vozových parcích. Po zavedení řešení Mercedes PRO Adapter pro dodatečnou montáž v září 2017 nalezne nyní v novém modelu Sprinter poprvé uplatnění řešení přímo z výroby, které je zcela integrováno do vozidla.

Mezi hlavní služby patří například sledování stavu vozidla, celkové logistické zapojení vozidla, komunikace v rámci vozového parku, řízení údržby a sledování závad nebo digitální kniha jízd. Všechny nabídky síťového propojení jsou shrnuty pod hlavičkou Mercedes PRO connect. Webová služba pro zákazníky s vozovými parky, od nejmenších podnikatelů až po velkoodběratele, propojí manažera vozového parku se všemi vozidly a jejich řidiči daného vozového parku prostřednictvím nástroje pro správu

vozidel. Díky tomu lze zakázky řídit přes internet a v téměř reálném čase získávat o vozidlech informace, jako je jejich poloha, zásoba paliva nebo intervaly údržby. S přehledným a snadno ovladatelným nástrojem pro správu vozidel získá manažer vozového parku kompletní přehled o své flotile.

Inteligentní síťové propojení a interpretace shromážděných dat umožňují nové služby s bezprostřední přidanou hodnotou pro zákazníky. Jedním z nejdůležitějších témat budoucnosti je síťové propojení nákladového prostoru. Například u kurýrních služeb mohou řidič i manažer vozového parku za provozu, v reálném čase, sledovat stav zásilek. Ve vozidle získávaná data jsou přenášena manažerovi vozového parku prostřednictvím cloudové infrastruktury Mercedes PRO connect.

Velká míra rozšiřitelnosti a přizpůsobitelnosti

Klíčovým kritériem pro uspokojování požadavků zákazníků v různých odvětvích je mnohostrannost a přizpůsobitelnost vozidel. Sprinter dosahuje podle výrobce dosud nevídané rozmanitosti variant, která zdaleka nekončí variantami karoserie, rozvorů nebo výšek nákladového prostoru.

Velký rozsah nabídky sahá od základní verze pro zákazníky citlivé na cenu, kteří oceňují osvědčené přednosti modelu Sprinter, až po highendovou variantu s ušlechtilými materiály v interiéru. Příkladem přizpůsobitelnosti interiéru je koncept odkládacích prostorů. Volit lze otevřené, uzavíratelné nebo uzamykatelné schránky ve stropní části a na přístrojové desce, které umožňují přesně přizpůsobit pracoviště za volantem příslušným požadavkům. Prostřední části přístrojové desky dominuje inteligentní informační a zábavní systém. Na vrcholu produktové palety stojí nová generace telematických systémů s maximálním síťovým propojením. Zákazník se však může informačního a zábavního systému také zcela vzdát ve prospěch odkládací schránky, aniž by přišel o síťově propojené vozidlo.

„Modularita není samoúčelná, nýbrž nezbytná. Šíře účelů použití, které nový Sprinter splňuje, ještě nikdy nebyla tak pestrá a bohatá jako dnes. Rozmanitost požadavků našich zákazníků sahá od luxusního minibusu pro přepravu cestujících VIP až po vozidlo pro stavebnictví, které lze v případě nouze zbavit nečistot vysokotlakým čističem,“ řekl Norbert Kunz, vedoucí produktového managementu pro modelovou řadu Sprinter.

Všechny řady mají být elektrifikovány

Mercedes-Benz Vans sází na komplexní strategii také v oblasti elektrického pohonu. V příštím roce mají být elektrifikovány všechny modelové řady pro podnikání. Prvním na řadě je model eVito, který bude k dispozici ve druhé polovině roku 2018. Po modelu eVito bude v roce 2019 následovat eSprinter. Avšak na míru střižená celková systémová řešení nevznikají pouze na základě elektricky poháněného vozidla. Individuální provozovatelské koncepty zohledňují velikost vozového parku, jízdní profil nebo stavební předpoklady při výstavbě vlastní nabíjecí infrastruktury ve firemním areálu. Součástí celkového konceptu je využívání řešení se síťovým propojením a specifických nabídek financování a mobility pro elektromobily. Tím výrazně klesnou provozní náklady v rámci celého životního cyklu vozidla. Modely eSprinter a eVito tak budou ve svých příslušných segmentech mimořádně konkurenceschopné.

(lan)

spinner