Kamionové dopravce čeká náročný začátek roku

Kamionové dopravce čeká náročný začátek roku

Obtížná ekonomická situace daná rozšířením mýtného na další komunikace, rostoucí cenou nafty a levnější zahraniční konkurencí a také návrhy legislativních změn na omezení jízd kamionů. To jsou témata, která budou v nejbližším období silně ovlivňovat chod české silniční nákladní dopravy. Naopak určitou úlevou pro dopravce by mohlo být přijetí silničního balíčku, který, pokud bude opravdu definitivně schválen, by sjednotil pravidla vysílání zaměstnanců v zemích EU a mohl by i omezit levnější zahraniční konkurenci například z Polska a jiných zemí na českém trhu. Minulý týden na to upozornil generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

„Rozšíření mýtné povinnosti od 1. ledna o téměř 900 km silnic I. třídy pro dopravce znamená, že si musí nechat zvýšené náklady proplatit od zákazníků, kterým se to samozřejmě nelíbí, ale jiná cesta není. A zanedbatelná není ani skutečnost, že nyní musí dopravci skládat vyšší kauci za palubní jednotku,“ řekl Vojtěch Hromíř. Navíc podle něj existuje mnoho provozovatelů vozidel, kteří s mýtem doposud nepřišli do styku, protože fungují lokálně a zpoplatněné úseky nevyužívali. Pro ně rozšíření mýtného bude představovat velký zásah do podnikání a ne všem se podaří dostat vyšší náklady i do cen.

Roste cena nafty

„Společnost ČEPRO na konci loňského roku avizovala, že bude zvyšovat cenu dodávek o téměř 40 haléřů na litr, což je velice nepříjemné, protože dopravci na tuto situaci nemají nastavené dohody se zákazníky.A pokud mají palivové doložky, ty jim začnou fungovat třeba až po čtvrt roce. K tomu se v současné době přidává ještě neklidná situace v Íránu a Iráku, která se také může projevovat tlakem na růst cen ropy a pak i nafty,“ uvedl Vojtěch Hromíř.

Tlak zahraniční konkurence

„Ekonomika dopravních firem na začátku roku je opravdu složitá. Připočteme-li k tomu skutečnost, že českým mezinárodním kamionovým dopravcům se v posledních letech nedaří, protože jsou pod extrémním tlakem levnější konkurence z východu, je zřejmé, že celý rok 2020 bude velice komplikovaný,“ upozornil Vojtěch Hromíř.

Čeká se na poslední krok při schvalování silničního balíčku

Koncem loňského roku Výbor stálých zástupců (COREPER) v Bruselu schválil kompromisní návrh silničního balíčku, byť velmi těsně, a čeká se na poslední krok, na schválení v Evropském parlamentu.

„Situace se nedá stoprocentně odhadnout, ale v případě, že balíček bude schválen (mělo by se tak stát během prvních několika měsíců roku), nastane implementační fáze. Zde bude velice důležité, jak bude nastaven režim kontroly a jak budou nastavené procesy u nových povinností, které balíček zavádí. Pro nás však bude klíčové, jak balíček zafunguje v rámci mezinárodní konkurence. Tedy jestli nám umožní, především na západních trzích, fungovat v přijatelném režimu. To znamená bez obstrukcí a složitostí spojených s vysíláním pracovníků. Ve stávající podobě balíček připouští bilaterální přepravy a k nim přidružené dvě třetizemní přepravy bez aplikace pravidel pro vysílání. Mimo jsou i tranzity. To by mohlo vyhovovat mnoha českým dopravcům, kteří jezdí třeba z České republiky do Německa nebo do Španělska a zpět. A uvidíme, jestli nás tato pravidla také ochrání před levnější konkurencí z východu,“ řekl Vojtěch Hromíř.

Důležité pro dopravce jsou podle něj rovněž následující dvě zásady obsažené v balíčku: povinný návrat řidiče do čtyř týdnů „domů“ a povinný návrat vozidla do osmi týdnů „domů“.

Hrozba dalších legislativních restrikcí kamionové dopravy

Příští týden začne schůze Poslanecké sněmovny, na níž se zřejmě budou projednávat dva poslanecké návrhy na další restrikce kamionové dopravy v rámci změn zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o návrh na plošný zákaz předjíždění kamionů a o návrh na rozšíření nedělního zákazu jízdy i na nedělní dopoledne, od 00.00 do 22.00 hodin. Předložen byl také návrh Asociace krajů ČR na plošný zákaz jízdy pro vozidla nad 12 tun po silnicích II. a III. třídy, který je odůvodňován tím, že by měl eliminovat riziko objíždění nově zpoplatněných silnic I. třídy mýtem. „Sdružení ČESMAD Bohemia má ke všem těmto třem návrhům jednoznačně negativní stanovisko,“ zdůraznil Vojtěch Hromíř.

Rozšíření nedělního zákazu jízdy

„Navrhované rozšíření nedělního zákazu jízdy kamionů má řešit pouze přeplněné parkoviště na Rozvadově. My však vidíme několik jiných a účinnějších opatření k vyřešení této situace. Navíc zákazem jízdy by se zkrátila doba, kdy vozidla mohou jezdit, a došlo by k dalšímu zahuštění provozu a k větším nárokům na kapacitu odpočívek, protože objem přepravovaného zboží se nezmění,“ upozornil Vojtěch Hromíř.

Zákaz předjíždění kamionů

Co se týče zákazu předjíždění kamionů, Sdružení ČESMAD Bohemia považuje za naprosto dostatečné nové rozšíření zákazu na celkem 150 kilometrech a na dalších 50 kilometrech regulovaných proměnným značením na Vysočině, kde podle policie mohou někdy nastat problémy.

„Plošný zákaz je zcela nepřijatelný, protože doprava musí být plynulá, a to nejen doprava osobních vozidel, ale i nákladních. Není přece možné, aby se celou směnu řidiči kamionů táhli po dálniční síti za nejpomalejším vozidlem. Samozřejmě by se ovšem měli vyvarovat excesů zdlouhavého předjíždění,“ uvedl Vojtěch Hromíř.

Zákaz jízdy na silnicích II. a III. třídy

„U plošného zákazu jízdy nákladních vozidel nad 12 tun po komunikacích II. a III. třídy sice rozumíme obavám krajů, že chtějí zabránit objíždění nově zpoplatněných úseků silnic I. třídy, avšak navrhované řešení není vhodné. Důsledkem by totiž bylo extrémní prodloužení tras, které dnes vedou právě po silnicích II. třídy. Jiné přímé spojení mezi okresy a kraji dnes často není a vozidla by tak musela ujet dvojnásobnou i trojnásobnou vzdálenost po silnicích I. třídy nebo po dálnicích. A na rozdíl od Asociace krajů ČR nepředpokládáme, že dopravci budou nově zpoplatněné úseky masově objíždět, aby ušetřili. Toto řešení tedy není dobré a chybí i jakákoliv analýza dopadů. Tuto problematiku stejně jako dvě předchozí nelze řešit jen poslaneckým pozměňovacím návrhem, dokonce během jedné schůze sněmovny,“ řekl Vojtěch Hromíř.

„Nejprve je třeba pečlivě porovnat situaci před rozšířením mýtných úseků a po něm a teprve potom přijímat nějaká opatření. Tedy pokud skutečně budou zapotřebí. A pokud budou, jako účinné řešení se jeví v daném místě instalovat dopravní značku zakazující vjezd nákladních vozidel s pardonem pro dopravní obsluhu, nikoliv plošný zákaz,“ dodal Vojtěch Hromíř.

Milan Frydryšek

Foto: LAN

spinner