DN č. 15 - IT v dopravě a logistice, Telematika, Silniční nákladní doprava, vychází 19.7., uzávěrka již 28.6.! 

​Kamionová doprava se stane exkluzivní službou

​Kamionová doprava se stane exkluzivní službou

Česká kamionová doprava se pomalu stává exkluzivní službou, která bude lépe placená než doposud. A to v důsledku snižujících se kapacit, které jdou na vrub především nedostatku řidičů. Vyplynulo to z jednání předsednictva Sdružení ČESMAD Bohemia, které se uskutečnilo minulý týden v Praze.

Nedostatek dopravních kapacit je patrný dlouhodobě, ale letos v létě se toto téma vynořilo s ještě větší intenzitou. „V současné době je běžné, že deset nebo patnáct procent vozidel ve firmě stojí nebo že dopravci snižují vozový park, protože navzdory poptávce po dopravních službách nemají na všechna vozidla dostatek řidičů. To na jedné straně sice umožňuje získat u nových přeprav lepší cenu, ale zároveň u dlouhodobých kontraktů může vyvolávat problémy, jak vůbec svým závazkům dostát.“ Po jednání předsednictva sdružení to řekl jeho generální tajemník Vojtěch Hromíř.

Vzhledem k tomu, že zvýšení cen bylo patrné jen u nových a jednorázových přeprav, na hospodaření dopravních firem se převis poptávky po dopravních službách nad nabídkou dopravní kapacity zatím moc neprojevil. Navíc problémy začínají mít dopravci nejen s nedostatkem řidičů, ale pokud provozují i logistické areály, tak rovněž s nedostatkem skladníků a dalších pracovníků. „Někdy se jim je snaží přebírat i jejich přímí zákazníci, pro něž zajišťují logistické služby,“ upozornil Vojtěch Hromíř.

Zvyšování mezd je zatím na úkor marží

Minulé období podle něj zatím nárůst cen příliš neumožňovalo, ale do budoucna je to jediná šance, jak na trhu obstát. „Navyšování mezd, které české firmy dělají i bez péče státních představitelů, tak jde často na úkor marží,“ uvedl Vojtěch Hromíř.

Zatím příliš nefunguje ani najímání řidičů z třetích zemí, přičemž zájem je především o Ukrajince. „Na rozdíl od Polska, kde vyřízení administrativních procedur trvá v řádu jednoho dvou týdnů, u nás jsou to dva až tři měsíce. Naše státní politika bez ohledu na potřeby hospodářství má za skutečný cíl k nám nikoho nepustit,“ řekl Vojtěch Hromíř.

Výkony kamionové dopravy klesají

Dopravci, kteří poskytují i logistické služby a mají také servisy, vykazují letos výsledky solidní. Ti, kteří provozují jen kamionovou dopravu, to mají složitější. Ale pokud netrpí nedostatkem řidičů, dosahují výsledků srovnatelných s loňským rokem.

„Když se podíváme na statistiky, v roce 2016 poklesla mezinárodní kamionová doprava v České republice ve srovnání s rokem 2015 o 20 procent. Faktorů bylo více, včetně komplikací při cestách do Francie a Velké Británie, ale ten hlavní byl nedostatek řidičů. A v prvním čtvrtletí letos poklesla oproti stejnému období v předchozím roce o dalších 12 procent! To je velice špatný signál pro českou kamionovou dopravu i celé hospodářství. Tyto přepravy nepřebírají jiné dopravní mody, ale levnější zahraniční dopravci, kteří ne vždy nabízejí služby ve stejné kvalitě jako naše firmy. Z toho vyplývá, že je i v zájmu zákazníků, aby se ceny rozumně zvýšily tak, že umožní dopravcům platit své řidiče. Jinak bude česká silniční doprava skomírat a budeme zde pozorovat kamiony s jinými registracemi,“ zdůraznil Vojtěch Hromíř.

Začínají další jednání o silničním balíčku

Z diskuse se členy předsednictva o silničním balíčku vyplynulo, že řidiči už dnes preferují, aby se dostávali jednou za týden, nejpozději za čtrnáct dní domů. V důsledku toho dopravní firmy nastolují takový režim, že povinné návraty za tři či čtyři týdny, o nichž se v návrhu balíčku hovoří, se již v běžné kamionové dopravě prakticky míjejí účinkem. Mohou ale omezit fenomén tzv. nomádských řidičů.

V říjnu by také mělo dojít k posunu v jednáních o směrnici o vysílání zahraničních pracovníků a dopravci pozorně sledují jednání mezi českým a francouzským premiérem i dalšími politiky ze zemí V4. Tento měsíc také již začínají v Evropském parlamentu jednání o paralelně projednávaném silničním balíčku a „bude se lámat chleba“, v co nakonec nová legislativa vyústí.

Protichůdná stanoviska se poněkud sbližují

Podle Vojtěcha Hromíře také v současnosti dochází k určité změně ve stanoviscích jednotlivých dopravních sdružení. „Je patrné, že i asociace, které původně zpřísnění podmínek pro zahraniční – východní – dopravce vítaly, si nyní začínají uvědomovat všechny důsledky těch-to kroků. A je jim zřejmé, že dodržování nových opatření by bylo obtížné kontrolovat. Naše stanoviska se začínají sbližovat a na obou stranách začínáme zdůrazňovat, že silniční doprava je jiná než ostatní obory a že by bylo obtížné na ni uplatňovat směrnici o vysílání zahraničních pracovníků, a už vůbec ne na bilaterální přepravy nebo na tranzit. Kabotáž zůstává sporná.“

Kontroly odpočinku v Německu a české pohraničí

Členové Sdružení ČESMAD Bohemia od července registrují, že poté, co Německo zakázalo vykonávání týdenního odpočinku v kabině vozidel, se v českých příhraničních oblastech u logistických center a na parkovištích a odpočívkách začalo objevovat více dopravců ze střední a východní Evropy. Členové sdružení se domnívají, že sem přijíždějí vykonávat týdenní odpočinek. „Je to zatím jen domněnka, ale nárůst počtu cizích vozidel je zde patrný. A lze předpokládat, že když už zde jsou, snaží se tady najít i nějaké přepravy, případně sbírají importy po cestě sem. Zatím situaci jen monitorujeme. Pokud bychom zjistili, že skutečně dochází k výraz-nějšímu přesunu, budeme uvažovat, zda není vhodné požadovat zavedení stejného opatření, jaké začalo uplatňovat Německo. A to i přesto, že s ním absolutně nesouhlasíme. Ale pokud by nás větší přítomnost cizích dopravců ohrožovala, bránili bychom se,“ uvedl Vojtěch Hromíř.

Povinnosti by se měly týkat i zákazníků dopravců

V připomínkách některých členů předsednictva sdružení zaznělo, žekdyž silniční balíček stanovuje dopravcům za povinnost, aby řidiči přespávali v kvalitních ubytovnách, hotelech či doma, měl by také vymezit povinnosti pro zákazníky dopravců. Především to, že když si u dopravce objednají nějakou službu, tak by také jeho řidičům po příjezdu na místo určení měli zajistit alespoň základní hygienický standard, tedy minimálně WC a tekoucí vodu a nenechat je čekat někde za branou, kde není nic. Na toto ovšem Evropská komise nepomyslela.

Vykonávání týdenního odpočinku mimo kabinu vozidla je navíc v rozporu s praxí Úmluvy CMR. „Pokud někdo nutí dopravce, aby jeho řidiči opouštěli vozidlo, dostává jej do komplikované situace, protože takové jednání Úmluva CMR kvalifikuje jako hrubou nedbalost a výrazně to ovlivňuje řešení případné škody při odcizení zboží. Je to potvrzeno i rozhodnutími soudů z mnoha zemí,“ zdůraznil Vojtěch Hromíř.

Směrnice o vysílání zahraničních pracovníků

„Poté, co některé státy zavedly své podmínky pro vysílání pracovníků a začaly je kontrolovat, dotazovali jsme se na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, zda i u nás něco podobného existuje a co lze vyžadovat. Zjistili jsme, že pravidla jsou zatím jen obecně pojatá, předpokládáme, že je MPSV dopracuje. A pak bude na zvážení, zda se připojit k zemím, jako jsou třeba Francie a Německo, a také jejich dodržování po řidičích a dopravcích ze zahraničí vyžadovat. Je to však podobné jako v případě vykonávání týdenního odpočinku mimo kabinu vozidla – obě tato opatření zásadně odmítáme. Chceme si v Evropě skutečně vzájemně ubližovat?“ řekl Vojtěch Hromíř.

Sdružení v této souvislosti také zjistilo, že řada firem neví, že řidiči s sebou mají mít tzv. formulář A1, který dokládá, že dopravce za ně v ČR platí sociální pojištění. Pokud tento formulář nemají, dostávají v zahraničí velké a zbytečné pokuty.

Pokuty a státní odborný dozor

Výrazně se také množí pokuty ze zahraničí za překročení maximální povolené rychlosti, a to i třeba o jeden kilometr za hodinu – za 31 km/h na úseku s maximální dovolenou rychlostí 30 km/h dostal řidič pokutu 90 €. „Chodí to z celé Evropy, ale hlavně z Francie, Itálie a Rakouska. Můžeme jen doufat, že ministerstvo dopravy zavede, jak slíbilo, reciproční opatření, tedy že i Česká republika bude přeshraničně vymáhat pokuty. Údajně to lze již od srpna.

S tím souvisí i důsledné uplatňování státního odborného dozoru. „V důsledku toho, jak řidiči požadují stále lepší podmínky a ceny za dopravu nerostou, se u nás prosazují levnější zahraniční dopravci, kteří někdy porušují pravidla. Proto žádáme od celní správy, policie a dalších orgánů důslednou kontrolu, zda k nám nejezdí dopravci bez povolení nebo se zfalšovanými povoleními, jak jsme nedávno zaznamenali na severní Moravě u nadrozměrných přeprav,“ uvedl Vojtěch Hromíř.

Platnost úmluvy CMR i pro vnitrostátní dopravu

„Jsme rádi, že končící sněmovna stihla schválit novelu zákona č. 111/1994, která kromě jiného zavádí platnost úmluvy CMR i pro vnitrostátní dopravu od roku 2019. Jedná se o řešení nahrazující přepravní silniční řád, který zmizel se zrušením starého obchodního zákoníku. Důležitým tématem pro nás i ostatní svazy v Evropě je také v rámci modernizace dopravy širší používání elektronických listů CMR. Zatím je připouští asi jedenáct zemí, včetně ČR,“ dodal Vojtěch Hromíř k jednání předsednictva Sdružení ČESMAD Bohemia.

Milan Frydryšek

spinner