Finanční zátěž firem životní prostředí nezlepší

Finanční zátěž firem životní prostředí nezlepší

Členské státy EU minulý týden formálně přijaly znění nového systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu (ETS II), které o týden dříve schválil Evropský parlament a na němž se Rada a Parlament dohodly v prosinci 2022.

Systém se bude vztahovat na dodavatele pohonných hmot pro silniční dopravu od roku 2027, pokud ceny ropy a zemního plynu nebudou mimořádně vysoké; v takovém případě bude jeho spuštění o rok posunuto.Kompromisní návrh na spuštění systému ETS II v roce 2027 (ve srovnání s rokem 2024, jak původně podporoval Evropský parlament, nebo dokonce s lety 2025 a 2026, jak poprvé navrhla Evropská komise) je podle Mezinárodní unie silniční dopravy IRU vzhledem k očekávanému tempu rozvoje infrastruktury a technologií podstatně realističtější. „Jak jsme tvrdili v průběhu celého legislativního procesu, rok 2027 je příliš brzy. Jsme však rádi, že EU vyslyšela naše obavy a projevila určitý pragmatismus, mimo jiné tím, že se nespokojila s ještě dřívějším datem,“ uvedla ředitelka IRU pro prosazování zájmů při EU Raluca Marian. „Ušli jsme dlouhou cestu, zejména s ohledem na dřívější návrhy, které měly nerealistická data zahájení nebo nepraktické rozdíly mezi soukromými a užitkovými vozidly,“ dodala.
Výzva odvětví silniční dopravy k co nejúčinnějšímu zpoplatnění emisí uhlíku se odráží ve znění, které Rada formálně přijala. Systém ETS II obecně nahradí stávající vnitrostátní systémy, pokud vnitrostátní systémy nestanoví vyšší ceny povolenek.
„Pokud jde o dekarbonizaci, nepovažujeme systém ETS II v současné době za zvlášť účinný. Je nepravděpodobné, že nezbytné podmínky jako je infrastruktura pro dobíjení a tankování v celé EU) pro zásadní přechod na těžká nákladní vozidla s nulovými emisemi budou vytvořeny během několika málo let,“ zdůraznila Raluca Marian. „Je to však lepší než ještě více penalizovat provozovatele dopravy dřívějším spuštěním systému ETS II, jak bylo navrženo v průběhu legislativního procesu,“ dodala.
Po hlasování Evropského parlamentu před dvěma týdny IRU uvedla, že nový systém ETS II za velký dekarbonizační úspěch nepovažuje. A ještě vyhroceněji reagovaly ve společném prohlášení Německý svaz BGL, francouzské sdružení FNTR a severská logistická asociace NLA.

Hrozí trojí zdanění silniční dopravy

Tyto tři profesní svazy upozornily, že zvýšení nákladů v silniční dopravě k zelené změně nepovede. Podle nich lze očekávat, že systém obchodování s emisemi povede k výraznému zvýšení cen fosilních paliv, a je zde také riziko dvojího, nebo dokonce trojího zdanění odvětví komerční silniční dopravy, a to jak systémem ETS II, tak dalšími vnitrostátními a unijními opatřeními. „Uvalení nové finanční zátěže na odvětví silniční dopravy nepovede ke změně životního prostředí, protože naše mnohé malé a střední podniky dnes nemají žádné reálné ekologické alternativy. Alternativní infrastruktura pro bateriové elektrické a vodíkové nákladní automobily v Evropě stále zcela chybí. Navíc nákladní vozidla na elektrický a vodíkový pohon budou v dohledné době stále ještě stát dvakrát až čtyřikrát více než nákladní vozidla se spalovacími motory. Sečteno a podtrženo, komerční silniční doprava je opět zdaněna, aniž by měla reálnou šanci přejít na ekologičtější formy dopravy. To, co nyní potřebujeme, je rozvoj alternativní infrastruktury, dostupnost vozidel a ekonomické pobídky, abychom mohli realizovat ekologický přechod,“ zdůraznily svazy. „Důrazně proto doporučujeme, aby příjmy z ETS II byly využity na rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva jako je vodík, elektřina a Power-to-X. Poslední jmenované lze využít v odvětví dopravy zde a nyní ke snížení emisí, zatímco čekáme, až dozraje technologie bateriových elektrických nákladních vozidel. Závěrem lze říci, že náš průmysl je plně odhodlán přispět ke snížení emisí CO2, ale musí se tak dít pragmatickým a realistickým způsobem,“ upozornily svazy BGL, FNTR a NLA.

ČESMAD Bohemia podporuje pozvolný přechod

Varování před ukvapeným postupem zaznívá dlouhodobě i ze strany českého Sdružení ČESMAD Bohemia. „Neznáme konečné detaily, jak by systém povolenek v dopravě fungoval, ale rozhodně by neměl být pod vlivem spekulantů, jako povolenky v energetice. Upozorňujeme na to, že nástup musí být pozvolný a zejména u velkých vozidel musí být k dispozici funkční alternativy. Změna nesmí být provedena tak, že způsobí závažné rozkolísání oboru. Každopádně musí zákazníci a veřejnost počítat s tím, že emisní povolenky zdraží silniční dopravu,“ uvedl již před časem k jednáním o povolenkách pro dopravce mluvčí sdružení Martin Felix.

Rovněž tak upozornil, že Evropa by se měla vyvarovat vícenásobné penalizaci silniční dopravy. „Máme tu odlišné mýtné sazby, omezuje se úvěrování pro dopravce s konvenčními vozidly, to může vést k velké nerovnováze v oboru. Malí dopravci nebo dopravci v méně rozvinutých zemích se mohou dostat do pozice, kdy nebudou stačit kapitálově silnějším konkurentům,“ uvedl Martin Felix.

„Peníze zaplacené za emisní povolenky v silniční dopravě by se měly beze zbytku vrátit do silniční dopravy. A upozorňujeme i na to, že se na trhu v EU potkávají místní dopravci s dopravci z třetích zemí, kteří by si vozili palivo bez zatížení povolenkami. I toto je potřeba mít na zřeteli, dodal mluvčí Sdružení ČESMAD Bohemia.

(lan)

Foto: lan

spinner