Mnohostranná dohoda RID 1/2022

Mnohostranná dohoda RID 1/2022

24.7. - Mnohostranná dohoda RID 1/2022 podle oddílu 1.5.1 RID se týká přepravy zbytků barev (odpadů), když odchylně od oddílu 3.2.1 RID (Tabulka A, Seznam nebezpečných věcí), kapitoly 3.3, kapitoly 4.1, oddílu 5.4.1 a kapitoly 7.3 odpady sestávající ze zbytků obalů, tuhých, ztuhlých a kapalných zbytků barev mohou být přepravovány za podmínek UN čísla 1263, obalové skupiny II, popřípadě UN čísla 3082.

Přesné podmínky jsou uvedeny v mnohostranné dohodě, která je zveřejněna na webových stránkách OTIF (anglické, francouzské, příp. německé znění) nebo Ministerstva dopravy ČR. Odesílatel musí v přepravním dokladu uvést „PŘEPRAVA PODLE MNOHOSTRANNÉ ZVLÁŠTNÍ DOHODY RID 1/2022“.

Tato mnohostranná dohoda platí do 31. července 2025 pro přepravu po území smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly, v současnosti jsou to Německo, které dohodu iniciovalo, Česká republika, Francie, Slovensko a Švédsko.

(sh)

Ilustrační foto: IRU

spinner