Luka Koper zvýší kapacitu na 2 miliony TEU

Luka Koper zvýší kapacitu na 2 miliony TEU

Luka Koper, provozovatel víceúčelového přístavu Koper, pokračuje ve vysokém tempu investic. Po dvou intenzivních letech, kdy bylo na přístavní infrastrukturu a vybavení vyčleněno celkem 120 milionů eur, se slovinská společnost nyní snaží dále posílit své kontejnerové zázemí.

Rozšíření kontejnerového terminálu

Jižní část terminálu byla dokončena v květnu 2022 – projekt byl završen instalací dvou dalších super postpanamaxových jeřábů. Nyní se pozornost soustředí na severní část mola I. V dubnu vedení Luky Koper schválilo studii projektu, který počítá s investicemi ve výši 248 milionů eur do roku 2030 do zvýšení kapacity kontejnerového terminálu až na 2 miliony TEU/rok. Tyto investice zahrnují další přístaviště a stohovací plochy v severní části mola I, nákup dalších pobřežních jeřábů, rozšíření železniční stanice terminálu, rozšíření skladovacích ploch v zázemí terminálu a nákup různých manipulačních zařízení. Zvýšení kapacity je odpovědí na očekávání majitelů lodí a dalších uživatelů přístavu a společnost si tak bude moci udržet své konkurenční výhody, díky nimž je kontejnerový terminál v Koperu již řadu let na prvním místě v Jaderském moři. Nový cyklus rozvoje kontejnerového terminálu navazuje na časový plán výstavby železniční trati Koper - Divača, která by měla být zprovozněna v roce 2026.

Specializované sklady a projekty energetické soběstačnosti

Pro segment všeobecného carga plánuje Luka Koper výstavbu specializovaného skladu pro ocelové svitky v oblasti mola II. Moderní sklad bude vybaven automatizovanými jeřáby, vysokou nosností podlah a odpovídající IT podporou. Tímto projektem chce společnost zvýšit kapacitu pro předpokládaný nárůst průchodnosti ocelových výrobků a optimalizovat využití skladovacích prostor a obchodních procesů. Na střeše skladu je plánován fotovoltaický systém. Tato investice spolu s dalšími plánovanými fotovoltaickými systémy v přístavu urychlí přechod na energetiku a zvýší podíl soběstačnosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie na 23 procent. Celková hodnota investice činí 27 milionů eur a dokončení výstavby skladu se očekává v roce 2024.

Hlavní investice přístavu Luky Koper v posledních letech

- Rozšíření kontejnerového terminálu (+100 m)

- Další přístaviště Ro-Ro

- Dvě nové brány pro kamiony

- Další garáže s kapacitou 6 000 vozů

- 5 jeřábů STS pro kontejnery a suchý náklad

(PR)

Foto: Luka Koper

Práce na rozšíření severní části mola I by měly být zahájeny v roce 2023. V roce 2021 terminál odbavil 1 milion TEU.

spinner