​Generální tajemník IMO Kitack Lim navštívil přístavy Oděsa a Consanta

​Generální tajemník IMO Kitack Lim navštívil přístavy Oděsa a Consanta

4.9. - Generální tajemník Mezinárodní námořní organizace (IMO) Kitack Lim navštívil ukrajinský přístav Oděsa a rumunský přístavy Constanta. Ocenil zde významný pokrok v provádění černomořské obilné iniciativy a zásadní roli námořníků při zajišťování globálního obchodu.

"Oceňuji OSN a všechny ostatní zúčastněné strany za vytvoření černomořské obilné iniciativy a její vynikající realizaci. Iniciativa připravila půdu pro to, aby se ze tří klíčových ukrajinských přístavů v Černém moři mohly vyvážet značné objemy obilí," řekl Kitack Lim.
"Velmi si vážím toho, že námořníci jsou pevně odhodláni podporovat tuto iniciativu. Bezpečnost a blaho námořníků jsou pro mě nejvyšší prioritou. Jsem rád, že určený námořní humanitární koridor v rámci iniciativy umožňuje námořníkům vykonávat jejich práci a dodávat životně důležité potraviny. Nástroje IMO, včetně Mezinárodního předpisu o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (ISPS), jsou základem bezpečné a chráněné lodní dopravy všude, a zejména v Černém moři," uvedl Kitack Lim.
Obilná iniciativa pro Černé moře konkrétně umožňuje přepravu značných objemů potravin. Pod záštitou OSN bylo v Istanbulu zřízeno Společné koordinační centrum se zástupci Ukrajiny, Ruské federace a Turecka, jehož úkolem je koordinovat bezpečnou plavbu lodí pod všemi vlajkami. K 1. září činí celková tonáž obilí a dalších potravin vyvezených ze tří ukrajinských přístavů 1 677 396 tun. Dosud bylo umožněno celkem 146 plaveb (78 příchozích a 68 odchozích).IMO poskytla Společnému koordinačnímu centru právní a technickou expertízu pro zahájení jeho činnosti.
(lan)

Foto: IMO

spinner