​Revize směrnice 92/106 posílí konkurenceschopnost kombinované dopravy

​Revize směrnice 92/106 posílí konkurenceschopnost kombinované dopravy

17.11. - Evropská komise schválila 8. listopadu návrh revize směrnice 92/106 o kombinované dopravě. Úprava uzavírá téměř sedmiletý proces, během kterého Mezinárodní unie společností kombinované dopravy silnice/železnice UIRR usilovala o změnu směrnice dnes staré téměř čtvrt století. 

Zásadní změnou je ujasnění definice kombinované dopravy, podpora zavádění digitálních technologií včetně standardizované identifikace kontejnerů a dalších přepravních jednotek pomocí BIC a ILU kódů. Směrnice dále podporuje výstavbu intermodálních terminálů a modernizaci stávajících překladových center, umožňuje poskytování státních dotací na podporu konkurenceschopnosti systému kombinované dopravy pomocí vyrovnávání rozdílné míry regulace různých druhů dopravy. Směrnice rovněž vytváří spolehlivý rámec pro sběr dat, předávání informací a spolupráci příslušných úřadů členských zemí.

UIRR s Evropskou komisí úzce spolupracovala a s návrhem směrnice je spokojena, protože ve značné míře splňuje očekávání sektoru kombinované dopravy. Novelizace směrnice 92/106 by měla přinést vylepšení spotřeby energie v dopravě a logistice díky důrazu na ekologické druhy dopravy při přepravách na delší vzdálenosti. Přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů a dalších látek, pomůže i omezit hustotu provozu na silnicích a sníží také rizika dopravních nehod.

Legislativní proces by měl být dokončen během zbývajících 18 měsíců současného funkčního období poslanců Evropského parlamentu. Směrnice bude účinná v průběhu roku 2020, v roce, kdy UIRR oslaví 50 let od svého založení.

(tj)

spinner