EK: Rok 2018 bude rokem multimodality

EK: Rok 2018 bude rokem multimodality

Evropská komise má jako jeden z důležitých úkolů pracovat na snižování emisí CO2 a omezování hustoty dopravy tak, aby byly naplněny cíle stanovené Pařížskou úmluvou. Současně je třeba zajistit, aby evropská doprava byla maximálně bezpečná a celý sektor zůstal konkurenceschopným v globálním měřítku.

Evropská dopravní komisařka Violeta Bulcová vyhlásila letošní rok Rokem multimodality. Evropská komise bude v průběhu roku 2018 věnovat otázkám posilování významu multimodality v rámci evropského dopravního systému značnou pozornost.

„Multimodálnost“ odkazuje na využití různých druhů dopravy v rámci přepravní trasy. Koncept se týká jak nákladní, tak i osobní dopravy. Výrazně se přitom projevuje pozitivní vliv digitalizace. Multimodálnost staví na přednostech a silných stránkách jednotlivých druhů dopravy (například pohodlí, rychlost, cena, spolehlivost či předvídatelnost), kdy lze při promyšlené kombinaci zajistit efektivní řešení pro mobilitu osob a zboží, které by pomohlo odlehčit přetíženým silnicím. Celý dopravní sektor by pak mohl být ekologičtější, bezpečnější a efektivnější.

EK: Plánujeme řadu iniciativ

Evropská komise předloží řadu legislativních a dalších politických iniciativ a uspořádá několik důležitých akcí na podporu vysoce funkčního a efektivního integrovaného dopravního systému. Mezi klíčové oblasti podpory bude patřit:

- digitalizace se zaměřením na rozšíření elektronické dokumentace, vytváření digitální informační infrastruktury a systémů multimodálních cestovních/přepravních informací a ticketingu;

- posilování propagace multimodality (například pomocí nové směrnice o kombinované dopravě nebo vypracováním nové studie o internacionalizaci externích nákladů); rozšiřování multimodální infrastruktury a inovací (zejména v rámci programů Connecting Europe Facility, Horizon 2020 a při přípravě víceletého finančního rámce MFF – Multiannual Financial Framework i nového rámcového programu pro výzkum a inovace FP9);

- rozpracování legislativního rámce na ochranu práv cestujících na multimodálních trasách (cestách realizovaných pomocí více druhů dopravních prostředků);

- rozvoj „aktivní mobility“ integrované s ostatními druhy dopravy v kontextu širších městských aglomerací a konceptů smart cities.

Evropská komise uspořádá nebo se bude podílet na pořádání následujících akcí:

- konference o evropské multimodální dopravě v Sofii (20. března 2018);

- fórum dopravního výzkumu Transport Research Arena ve Vídni (16. – 19. dubna 2018);

- dny transevropských dopravních sítí TEN-T Days Connecting Europe v Lublani (25. – 27. dubna 2018);

-5. evropská konference o plánování udržitelné městské mobility v Nikósii (14. – 15. května 2018);

- týden evropské mobility European Mobility Week na různých místech v Evropě (16. – 22. září 2018).

(red)

Foto: Kehl

spinner