SŽDC

Modernizaci železničních tratí bude řídit Petr Šlegr

Modernizaci železničních tratí bude řídit Petr Šlegr

PRAHA 16.5. – Novým náměstkem generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) se stal Petr Šlegr (34). Ten ve funkci nahradil Jiřího Martínka, který byl odvolaný k 30. dubnu. Informoval o tom mluvčí SŽDC Pavel Halla.

Jako prioritní cíl Šlegr uvedl maximální čerpání peněz z evropských fondů ze současného Operačního programu doprava. Pomoci tomu má urychlené zahájení co možná největšího počtu „smysluplných staveb“ v letech 2012 a 2013. Dalším cílem je příprava projektů pro navazující programovací období a součinnost s ministerstvem dopravy na sektorové strategii rozvoje infrastruktury.

Současné modernizační projekty na železnici by podle Šlegra měly být připravovány s ohledem na to, že v budoucnu mohly doplňovat síť vysokorychlostních železničních tratí, které přes Česko povedou. „O vysokorychlos­tních tratích ministerstvo dopravy uvažuje, zatím však pouze v nespecifikovaném časovém horizontu,“ dodal.

Problematikou vysokorychlostní železnice se Šlegr zabýval během působení na ministerstvu dopravy, kde do roku 2009 zastával funkci náměstka. Kromě přípravy projektů rychlostních železnic se zabýval harmonizací podmínek mezi silniční a železniční dopravou. Působil rovněž jako předseda Řídícího výboru Českých drah.

(čtk)

spinner