​Průzkum SP ČR: České firmy se bojí kyberútoků, zlepšují proto ochranu dat a systémů

​Průzkum SP ČR: České firmy se bojí kyberútoků, zlepšují proto ochranu dat a systémů

13.12. - Tři čtvrtiny průmyslových firem se obávají kybernetického útoku na své systémy. Stále více se proto zaměřují na ochranu svých zařízení, počítačů a dalších nástrojů. Ke kybernetické bezpečnosti už zároveň přistupují komplexněji stejně jako ke své celkové digitální transformaci. Ukázal to už pátý ročník průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR o implementaci digitální transformace a technologií Průmyslu 4.0.

České firmy rok od roku zlepšují svůj přístup ke své digitální transformaci. Dokážou se na ni podívat s dostatečného nadhledu a řeší ji komplexněji na úrovní celé firmy s ohledem na jednotlivé podnikové procesy. Od digitální transformace si slibují především získání konkurenční výhody na trhu, zejména díky zvyšování produktivity práce a snižování nákladů. V rozsáhlejším nasazování technologií, které spadají do kategorie Průmyslu 4.0, naopak podnikům brání především nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

„Pozitivní je, že roste podíl firem, které už mají hotovou strategii své digitální transformace. Zároveň ubývá podniků, které se tímto tématem zatím nezabývají. V posledním roce také přibývá podniků, které se snaží o komplexní pojetí digitální transformace napříč celou firmou. Dokážou například propojit data získaná z kontroly kvality s řízením údržby a seřizování strojů, plánováním výroby či plánováním lidských zdrojů. Navíc zaváděná řešení už jsou připravená tak, aby se v budoucnu mohla napojit na další firemní systémy,“ komentoval výsledky průzkumu Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Firmy chtějí zvyšovat produktivitu

Digitální strategii má už zpracovanou 58 procent firem, které se průzkumu zúčastnily. Před pěti lety to bylo jen 30 procent. Zvyšovat produktivitu práce díky implementaci technologií Průmyslu 4.0 chce 74 procent firem, v roce 2019 jich bylo 56 procent. Další snižování nákladů si od digitální transformace slibuje 63 procent firem (v roce 2019 jich bylo 44 %). I v příštích dvou letech se chtějí firmy v oblasti digitální transformace soustředit především na další zvyšování produktivity (75 %). Druhou nejvyšší prioritou je zlepšování kybernetické bezpečnosti (73 %) a modernizace IT infrastruktury (64 %).

„Postupně klesá podíl firem, které zaváděním technologií Průmyslu 4.0 řeší nedostatek zaměstnanců. Ale pořád jich je polovina. Polovina firem rovněž řeší digitálními technologiemi optimalizaci výrobních kapacit. Z toho je vidět, že si uvědomují důležitost propojení jednotlivých systémů a procesů ve firmě. Roste podíl firem, zejména těch větších, které nasazují automatizaci a další digitální řešení v administrativních procesech. Ty jsou totiž jasně definované a jejich automatizace bývá nejjednodušší,“ dodal Jiří Holoubek.

Roste obava z kybernetických útoků

Dominantním problémem, který firmy vnímají v digitální oblasti, je kybernetická bezpečnost. V posledních letech se pozornost podniků vůči kybernetickým hrozbám zvyšuje. Kybernetického útoku na firmu se bojí 73 procent respondentů. Za velkou nebo spíše velkou překážku pro implementaci digitální transformace považuje potenciální narušení kybernetické bezpečnosti 44 procent firem. V uplynulých dvanácti měsících se 85 procent podniků soustředilo na zlepšení zabezpečení systémů, počítačů a dalších zařízení. Ještě před třemi roky jejich podíl činil 68 procent.

„Výrazně vzrostl podíl firem, které investovaly do zlepšení ochrany firemních dat. Letos jich bylo 77 procent, před třemi roky jen 55 procent. Firmy si jsou více vědomy, že roste objem komunikace mezi stroji nebo že se jednotlivé stroje a zařízení řídí pomocí vzdálených přístupů. Nejde o to, že by samotná data z této komunikace měla velkou finanční hodnotu, ale narušení jejich toku může výrazně nebourat celé výrobní procesy a zastavit nebo ochromit výrobu,“ řekl Jiří Holoubek.

Firmy musí digitálně vzdělávat zaměstnance

Za největší překážku pro implementaci technologií Průmyslu 4.0 firmy i letos považují nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Přesto se dlouhodobě příliš nemění přístup podniků ke vzdělávání vlastních zaměstnanců. Z oslovených firem 12 procent tvrdí, že jejich pracovníci mají všechny potřebné digitální dovednost. Do vzdělání a rozvoje zaměstnanců už investuje 28 procent firem, koncepci pro digitální rozvoj zaměstnanců připravuje také 28 procent firem. Necelá čtvrtina oslovených podniků digitální připravenost pracovníků neřeší.

„Spousta firem si mylně myslí, že pro komplexní pojetí digitální transformace potřebují velmi kvalifikované datové analytiky. Mnohem důležitější ale je, aby si specifikovaly, jaké digitální dovednosti od svých lidí v jednotlivých pozicích potřebují a ty je pak naučily. Například při zavádění bezpapírové výroby je mohou učit postupně od triviálních úkonů, jako jsou zaznamenání příchodu a odchodu, objednávka v jídelně, přes zadávání informací o provedené práci až po přijímání instrukcí od vedoucích pracovníků přes tablety. Tento úkol na úrovni jednotlivých zaměstnanců si musí udělat sama firma,“ uvedl Jiří Holoubek.

O průzkumu

Průzkum o implementaci technologií Průmyslu 4.0 a digitální transformaci provádí Svaz průmyslu a dopravy ČR mezi svými členskými firmami od roku 2019. V roce 2023 probíhal sběr dat v srpnu a průzkumu se zúčastnilo 98 firem. Z nich bylo 44 velkých podniků, 31 středních a 23 malých firem. Spektrum respondentů pokrývá hlavní odvětví české ekonomiky.

(lan)

Ilustrační foto: Pixabay

spinner