DN č. 15 - IT v dopravě a logistice, Telematika, Silniční nákladní doprava, vychází 19.7., uzávěrka již 28.6.! 

Úkolem krajů je zajistit obslužnost ke spokojenosti občanů

Úkolem krajů je zajistit obslužnost ke spokojenosti občanů

Základním úkolem krajů je zajistit dopravní obslužnost ve vlastním regionu, a to tak, aby byl spokojen občan--cestující. Toho nezajímá, jestli řidiči chtějí stávkovat, nezajímá ho, kdo a v jakém je pracovněprávním vztahu, nezajímá ho, kdo má navýšení mezd dofinancovat. Požaduje, a je to jeho právo, kvalitní dopravní obslužnost. Minulý týden to v souvislosti s dotazem na snahu některých krajů zřídit si své vlastní dopravní společnosti uvedli zástupci Asociace krajů České republiky.

Každý kraj si podle nich musí na základě zkušeností s vyjednáváním o navýšení mezd řidičů s dopravci, kteří u něj zajištují dopravní obslužnost, vyhodnotit, zda spolupráce je efektivní, a hlavně jestli je účelově prospěšná pro koncového odběratele služby, což je občan kraje. A pokud se v rámci řešení problému s navýšením platů řidičů ukázalo, že někteří dopravci nechtějí nebo nejsou schopni spolupracovat s krajem, který u nich službu objednává, je logické, že kraj hledá řešení a tím může být například krajský dopravní podnik.

O tom, že zřídí svůj vlastní dopravní podnik, jehož prostřednictvím zajistí autobusovou dopravu, informoval již dříve Ústecký kraj a v květnu tento záměr schválilo zastupitelstvo kraje. Nyní kraj čeká podle Asociace krajů na vypracování ekonomické studie proveditelnosti. Mezi kraje, které rovněž o zřízení vlastního dopravního podniku uvažují, patří Liberecký a Karlovarský kraj.

Na počátku bylo povinné navyšování mezd řidičů

„K regionům, které zvažují zřízení vlastního dopravního podniku, patří mimo jiné i Karlovarský kraj. Varianty řešení připravuje můj náměstek pro dopravu Martin Hurajčík a bude je předkládat vedení kraje k posouzení. Vnímám, že i ostatní kolegové v Radě kraje se v souvislosti s nešťastným nařízením vlády o navýšení mezd řidičů autobusů kloní k možnosti vzniku krajského dopravního podniku. Myslím, že podobná situace bude i v dalších regionech, a to vzhledem k situaci, kterou kraje musely řešit, aby nesystémové navyšování mezd řidičů zvládly. Jde ale o věc, která se konkrétně v našem kraji teprve připravuje,“ uvedla předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Důležitá bude studie proveditelnosti z Ústí

Podle asociace se každý kraj, který o zřízení vlastního dopravce bude uvažovat, musí zodpovědně postavit k ekonomické i organizační stránce celého projektu. Na prvním místě musí být spokojený cestující a zajištění kvalitní dopravní obslužnosti v regionu a od toho se musí odvíjet všechny další kroky. „Myslím si, že hodně nám napoví studie proveditelnosti, kterou si nechává zpracovat Ústecký kraj. Byť má každý kraj svá specifika, obecné otázky o ekonomické a organizační proveditelnosti by nám touto studií mohly být zodpovězeny. Osobně se domnívám, že největší problém bude personální zajištění, tzn. mít dostatek kvalifikovaných pracovníků-řidičů pro takový krajský dopravní podnik,“ uvedl Radek Polma z komise pro dopravu AKČR.

Výběrová řízení neřeší vztah kraje a řidičů

Události posledních měsíců v otázce požadavku navyšování mezd řidičům regionální autobusové dopravy podle komise pro dopravu AKČR ukázaly, že ani kvalitně naformulované výběrové řízení nezabrání tomu, aby se kraje dostaly do situace, že budou reálně ohroženy stávkou dopravní obslužnosti. Kraje totiž nemají pracovněprávní vztah s řidiči, kteří chtějí stávkovat, ale s dopravci, se kterými byla uzavřena smlouva na službu, a to na základě výběrového řízení. Kraje tak vlastně řeší požadavky řidičů, které by měly primárně směřovat na jejich zaměstnavatele, což jsou dopravci. „Praxe minulých měsíců však ukázala, že řidiči hrozili stávkou, dopravci vyčkávali, vláda se podvolila tlaku řidičů a změnila parametry mezd a kraje vše musely zaplatit. V neposlední řadě je potřeba uvést, že kraje se i přes kvalitní výběrová řízení potýkaly s problémy, jakým způsobem navýšení mzdových prostředků pro řidiče dopravcům dofinancovat, aby to nebyla nedovolená podpora. I z těchto důvodů některé kraje prostě začaly uvažovat o vlastním dopravním podniku, kde by pracovněprávní vztah byl mezi řidičem a krajem, respektive podnikem, který by vlastnil kraj, čímž by se eliminovaly některé problémy,“ uvedla asociace ve svém vyjádření.

Milan Frydryšek

spinner