Svaz průmyslu a dopravy ČR vytyčil vládě prioritní oblasti pro podporu a rozvoj ekonomiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR vytyčil vládě prioritní oblasti pro podporu a rozvoj ekonomiky

11.10. - Svaz průmyslu a dopravy ČR na svém Sněmu vytyčil vládě ČR prioritní oblasti pro podporu a rozvoj ekonomiky v Česku. V polovině mandátu současné vlády proto spustil odpočet času na realizaci neodkladných úkolů pod heslem „Konkurenceschopné Česko – čas na změnu“, na jejichž řešení je byznys připraven se společně s vládou podílet. Tradiční Sněm Svazu v Brně formálně zahájil včera 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě upozorňuje na problémy, které se promítají do práce průmyslových podniků napříč všemi odvětvími. Naše ekonomika není v dobré kondici, a přestože se firmy s těžkým obdobím snaží vyrovnat všemi způsoby a hledají řešení, neobejdou se také bez aktivní pomoci všech resortů vlády Petra Fialy. Zejména v tomto složitém čase způsobeném kumulací problémů by měl kabinet podle Svazu vytvořit takové podmínky, které firmám zajistí stabilitu pro jejich podnikání.

V průběhu Sněmu prezident SP ČR Jan Rafaj odstartoval odpočet do Sněmu 2025, kdy bude SP ČR hodnotit, co se společně povedlo za uplynulé volební období.

„Vláda je právě přibližně v polovině svého mandátu, i proto jsme udělali bilanci její dosavadní práce. Ve spolupráci s členskými firmami Svazu jsme vládě představili prioritní úkoly splnitelné do konce volebního období v šesti oblastech, které jsou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu, ale i pro jeho další rozvoj,“ řekl Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Svaz průmyslu se zaměřil na první splnitelné cíle a úkoly z oblasti trhu práce, energetiky, exportu, digitalizace, výzkumu a vývoje nebo cirkulární ekonomiky. „Úkoly, které jsme představili, se mohou zdát jako dílčí. Nicméně my na problémy naší ekonomiky upozorňujeme všechny vlády už minimálně 10 let. Nikdo se k velkým změnám zatím neměl. Začínají nás předhánět ekonomiky, které byly vždy za námi. Musíme se změnou někde začít, byť menšími kroky, ale hned,” uveel Jan Rafaj. Česko začíná v mnoha ohledech ztrácet svou konkurenceschopnost.

Například v oblasti cen energií, ale i jejich dostupnosti. „Už v roce 2027 se může stát, že budeme vyrábět méně energie, než potřebujeme. Musíme dobudovat celou síť pro připojení obnovitelných zdrojů. Stěžejní jsou ale konkurenceschopné ceny, ty jsou s ohledem na energetickou náročnost našeho průmyslu, obrovské riziko. Vládu jsme vyzvali, aby přehodnotila svůj přístup k poplatkům za OZE a regulované složky ceny energie a zamezila jejímu skokovému nárůstu pro příští rok,“ řekl Jan Rafaj.

Pro rozvoj naší ekonomiky je nutné zajistit také moderní a udržitelný trh práce. Zapojit v maximální míře především české pracovníky, například rodiče malých dětí vytvořením dětských skupin, podporou flexibilních úvazků nebo motivací lidí v důchodovém věku. A současně zjednodušit příchod zaměstnanců ze zahraničí. „Pro zjednodušení a zefektivnění zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí jsme zpracovali 11 bodů, které s vládou diskutujeme. Obsahují sedm krátkodobých cílů, které vyžadují minimální legislativní úpravu, a čtyři cíle vyžadující komplexnější legislativní řešení,” uvedl Jan Rafaj.

Pokud to stát s proměnou Česka ve znalostní ekonomiku myslí vážně, měl by podle Svazu plnit své závazky z programového prohlášení, a daleko masivněji podporovat výzkum, vývoj a inovace. „Musíme maximálně usnadnit a podporovat aplikovaný výzkum a vývoj. Bez toho se k ekonomice s vyšší přidanou hodnotou neposuneme. Proto jsme zvlášť citliví na snižování prostředků pro aplikovaný výzkum. Proto se rveme za zjednodušení odpočtů na výzkum a vývoj ve firmách,“ dodal Jan Rafaj.

Prezident Svazu průmyslu ČR Jan Rafaj na závěr Sněmu odstartoval odpočet času na změnu, aby Česko zůstalo konkurenceschopné. „Odstartovali jsme symbolický odpočet do Sněmu 2025, který proběhne pravděpodobně po dalších sněmovních volbách. Vnímáme toto období jako čas na změnu. Přicházíme s konkrétními návrhy a chceme být vládě partnerem. Důležité ale bude mít pro změny nakloněnou i opozici. To nejhorší, co se nám může stát, by bylo náhlé otočení kormidla,” dodal Jan Rafaj.

Prioritní úkoly představené na sněmu

● Zajistit dlouhodobě konkurenceschopné ceny energií pro český průmysl ve srovnání s okolními zeměmi na základě nové státní energetické koncepce, předvídatelného a stabilního právního rámce, a za pomoci výstavby nových energetických zdrojů v ČR a dlouhodobých smluv.

● Vytvořit podmínky pro maximální zapojení tuzemských pracovníků do trhu práce. Provést legislativní a procesní změny pro jednoduché a efektivní zaměstnávání pracovníků ze zahraničí.

● Deklarovat a zajistit jasnou podporu daňovým odpočtům na výzkum a vývoj, provést legislativní a metodické úpravy, podpořit klientský přístup finančních úřadů, aby mohly firmy tento nástroj bez obav využívat.

● Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce nesmí udusit podnikatelské prostředí.

● V případě potřeby navýšit v rozpočtu pro příští rok prostředky ve Fondu Ukrajina a aktivně pomáhat firmám se zapojením do poválečné obnovy Ukrajiny. V rámci podpory exportu také aktivně řešit kroky k zavedení Eura.

● Přijmout dříví jako strategickou surovinu a podpořit využívání obnovitelných surovin ve veřejných zakázkách.

(lan)

Foto: Vláda ČR

Na snímku ze Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR jsou zleva Radek Špicar, viceprezident SP ČR, premiér Petr Fiala, prezident SP ČR Jan Rafaj a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

spinner