Sdružení ČESMAD Bohemia

Nové předpisy pro mezinárodní dopravu ve Francii musí řidiči dodržovat

Ve Francii platí už několik měsíců nové předpisy pro mezinárodní dopravu. Vzhledem k tomu, že o těchto změnách nebyli čeští řidiči v dostatečném předstihu informováni, žádalo Sdružení ČESMAD Bohemia loni v listopadu informace o nových předpisech ve Francii po Ministerstvu dopravy a spojů ČR. Na konci února obdrželo od MDS příručku „Přepravní dokumenty povinné ve Francii pro zahraniční podniky“, ve které jsou shrnuty všechny důležité informace. Minulý týden to uvedla vedoucí odboru povolení Sdružení ČESMAD Bohemia Jaroslava Černá. „Ve dvoustranné Dohodě o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Francií je mimo jiné uvedeno, že ve všech otázkách, které neupravují ustanovení této dohody nebo ustanovení mezinárodních smluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány, se budou používat vnitrostátní předpisy platné v každém z obou států. Z toho vyplývá, že čeští dopravci musí nové francouzské předpisy plně respektovat,“ dodala. Otázkou podle ní však zůstává, proč Francie s dostatečným předstihem diplomatickou cestou neinformovala českou stranu o tom, že příslušný předpis vstoupí v platnost, a proč byli čeští řidiči při kontrolách za porušení ustanovení nového předpisu pokutováni, aniž by potřebné informace o změnách předem obdrželi. V následujícím přehledu uvádíme nejdůležitější informace nezbytné pro provozování silniční dopravy ve Francii tak, jak je uvádí zmíněná příručka. Vzory platných formulářů pro přepravy do/přes Francii lze najít na internetové adrese Sdružení ČESMAD Bohemia: www.svt.cz/cesmad (lan)

spinner