​Komentář: Co přinesl listopad v dopravě

​Komentář: Co přinesl listopad v dopravě

Že se obor dálkové nákladní dopravy od vypuknutí covidové krize vyvíjí nebývale rychlým tempem a v nebývalém rozsahu rostou zisky jeho hlavních účastníků bez ohledu na jejich velikost, minulost a rozsah angažmá v některé ze tří dnes na trhu působících aliancí, jsme si již pomalu začali zvykat. S určitým znepokojením můžeme sledovat rychlé a zjevně nezvratné prorůstání dříve silně specializovaného oboru námořní dopravy do kontinentálních logistických systémů, tedy dříve domény zasílatelů a dalších poskytovatelů logistických služeb. Mohli jsme se domnívat, že na moři byly již „karty rozdány“, nakonec tržní podíl jedné každé ze tří aliancí je dnes prakticky stabilní a vyrovnaný s konkurenty, a proto ona snaha o přesun pozornosti na služby „za přístavem“. A přesto i dnes umí námořní trh překvapit: Na do ruda rozžhaveném trhu s pronájmem kontejnerových lodí (time charter) se zrodila neobvyklá dohoda o podnájmu mezi aliančními rivaly Yang Mingem a Maerskem. Maersk má převzít od Yang Minga do charterového provozu loď Express Berlin (10114 TEU) na období

12 až 14 měsíců, přičemž bude platit tchajwanskému dopravci v průměru 126000 dolarů denně. Ale kdy Maersk může skutečně převzít charter se teprve uvidí, protože podle údajů AIS vesselsvalue.com plavidlo v současné době čeká na vykládku před přístavem Los Angeles.

Loď postavená v roce 2011 (dříve plující pod jménem Hanjin Germany) byla majitelem Danaos Shipping v prosinci 2017 pronajata rejdaři Yang Ming na time charter o délce čtyři roky a pět měsíců, podle údajů vesselsvalue.com s denní sazbou nájemného 27750 dolarů – takže dopravce může s podpronájmem vydělat asi 41 milionů dolarů.

Nicméně tím, že se přiživil na obrovském nárůstu nájemného od doby, kdy přijal původní charterovou smlouvu, Yang Ming a jeho alianční partneři fakticky předávají podíl na trhu svým rivalům z aliance 2M.

Během čerstvého vyjádření Maersku k zisku za třetí čtvrtletí, generální ředitel dopravce Soren Skou uvedl, že firma dělá vše pro to, aby zvýšila svou kapacitu pro zvládnutí mimořádně silného narušení poptávky a dodavatelského řetězce, a dodal: „To zahrnuje rozšíření naší kapacity na mořích na historicky nejvyšší úroveň“. Řekl také: „Upřímně řečeno, všechno, co dokáže plout, dnes pluje, a také jsme zvýšili průměrnou rychlost našich plavidel.”

Komentujíc tuto poněkud neobvyklou transakci, analytická skupina Alphaliner uvedla, že podnájmy plavidel o větší kapacitě byly dosud vzácné, „zejména při zapojení konkurenčních dopravců z různých aliancí“. Konzultant dodává, že podnájemní smlouvy se staly ještě vzácnějšími, „v kontextu nebývale horkého trhu nákladní dopravy, kde dopravci usilují o zajištění kapacity a teoreticky by neměli tendenci poskytovat tonáž konkurentům“. Podnájemní smlouvy se totiž obvykle používají pouze tehdy, pokud nájemce přišel o náklad nebo pozastavil službu, aby zmírnil dopad doby trvání svého časového nájmu plavidla. Jednoduchým výpočtem dojdeme k výsledku, že původní charterová smlouva mezi vlastníkem lodi Danaos a nájemcem Yang Ming vyprší někdy před polovinou příštího roku. Tím pádem i podnájem pro Maerska v původní podobě nebude mít dlouhé trvání; pokud se podaří plavidlo uvolnit do 14 dnů, tak stihne na Pacifické lince do konce roku jednu jedinou otočku a před Čínským novým rokem druhou. (Zprávy neuvádějí, zda Y‑M prodlouží svoji nájemní smlouvu s vlastníkem či zda loď přejde do dalšího, přímého nájmu Maerskem). Poté analytici – s jistou dávkou optimismu – předpovídají pomalé uklidňování trhu spojené s „určitou dávkou“ snižování spot cen námořního. Bylo by tedy velmi zajímavé (bohužel pochopitelně v tuto chvíli ale nedostupné) srovnání očekávání obou spolupracujících rejdařů = dánský Goliáš zjevně i nadále sází na kartu vysoké poptávky po zboží, a tudíž i po volné tonáži, a věří v jejich delší trvání (v řádu let), zatímco tchajwanský David se možná obává prudšího ochlazení trhu s importními komoditami (především spotřebního zboží) v USA, což v kombinaci s lavinou novostaveb, které budou příští rok spouštěny na vodu, může způsobit cenový šok podobný situaci v letech 2009 až 2010. Zda je předčasné propuštění uvedené lodi ze služeb Yang Mingu výsledkem takového uvažování, či zda jde o pouhé náhodně dostupné vylepšení hospodářského výsledky Y‑M, však bude zřejmě známo již brzy.

Petr Rožek

spinner