Ministerstvo dopravy a spojů

Antonín Tesařík novým náměstkem ministra

Ministr dopravy a spojů Milan Šimonovský jmenoval na začátku minulého týdne svým novým náměstkem ing. Antonína Tesaříka. Antonín Tesařík je zodpovědný za úsek financí a ekonomiky, vnitřní správy, dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí a integrace do Evropské unie.

Dvaačtyřicetiletý Antonín Tesařík absolvoval v roce 1983 Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, obor provoz a ekonomika železniční dopravy. Poté pracoval ve vedoucích funkcích společností provozujících silniční dopravu, naposledy u firmy Moravské naftové doly, a. s., a její dceřiné společnosti MND Stavo-trans, a. s.

Antonín Tesařík ve funkci náměstka ministra vystřídal Jiřího Matějoviče, kterého Milan Šimonovský odvolal na konci srpna. (mna)

spinner