​Boeing očekává silný růst letecké nákladní dopravy

​Boeing očekává silný růst letecké nákladní dopravy

20.9. - Americký letecký výrobce očekává, že v příštích 20 letech dojde k významnému nárůstu globální flotily nákladních letadel. Ve svém ročním tržním výhledu Boeing modeluje předpokládaný vývoj poptávky a vypočítává z toho očekávanou velikost leteckého parku. Podle Boeingu bude v roce 2040 celosvětová flotila nákladních lodí sestávající z 3435 letadel. Ve srovnání s rokem 2019 je to nárůst téměř o 71 procent.

Boeing očekává, že v příštích 20 letech dodá 2610 nákladních letadel. 890 z těchto letadel jsou podle výrobce letadel plně nákladní stroje; kromě toho by bylo 1720 bývalých osobních letadel přeměněno na nákladní. Výpočet vychází z předpokladu, že celosvětová poptávka po letecké nákladní dopravě se zvýší v průměru o 4 procenta ročně a že globální ekonomika poroste současně o 2,8 procenta.

V loňském roce klesla celosvětová dopravní výkonnost v důsledku pandemie korony o 9 procent. Již v předchozím roce klesla ve srovnání s rekordním rokem 2018 o 3 procenta. Boeing nicméně předpokládá, že tato období slabosti nezmění zastřešující prognózu růstu. Výrobce letadel poukazuje na to, že poptávka po letecké nákladní dopravě je vyšší než v předkoronavirovém roce 2019, a zdůrazňuje, že zejména rychlý růst elektronického obchodu požene průmysl.

Dalším faktorem, který Boeing v současné době považuje za prospěšný pro globální leteckou nákladní dopravu, jsou zcela nevyvážené liniové služby globální kontejnerové dopravy. Letecká nákladní doprava bude mít z tohoto vývoje prospěch a bude se i nadále zotavovat z období slabosti, které utrpěla během pandemie.

(SSL)

Foto: Boeing

spinner