​Petr Horák (PPL): S novým překladištěm v Hradci Králové se naše třídící kapacita zdvojnásobí

​Petr Horák (PPL): S novým překladištěm v Hradci Králové se naše třídící kapacita zdvojnásobí

Společnost PPL v létě otevřela své již 25. depo, tentokrát na jižní Moravě v Hustopečích. Jak se síť PPL bude rozvíjet v budoucnu a jaké novinky připravuje pro své zákazníky, to nám přiblížil generální ředitel společnosti Petr Horák.

V srpnu jste otevřeli nové depo na jižní Moravě v Hustopečích. Jakou oblast bude pokrývat a jaká je jeho kapacita?

Jedná se o čtvrtý provoz PPL v Jihomoravském kraji, který je jedním z našich velkých nosných dep. Jeho kapacita je kolem 15 000 zásilek denně a obsluhovat bude celou polovinu jižní Moravy směrem k rakouských a slovenským hranicím.

Je vaše stávající síť již dostatečná, nebo počítáte s jejím dalším rozšiřováním?

V logistice se neustále rozvíjíme a rozšiřujeme. Pandemická doba nám ukázala, že potenciál na trhu je velký a depo v Hustopečích je první z rozsáhlých investic, které v současné době realizujeme. Ještě v letošním roce se chystáme otevřít nové překladiště v Hradci Králové, které doplní stávající překladiště v Jažlovicích a nabídne nám v rámci PPL až dvojnásobnou třídicí kapacitu. Budeme z něj obsluhovat celou Českou republiku a toto centrum bude také plně napojeno na síť mezinárodních linek, které provozujeme ve spolupráci s DHL.

A v příštím roce otevřeme obdobné provozy, jako nyní na jižní Moravě, také v Praze a Ostravě.

Poptávka po balíkových službách stoupala v posledních letech v návaznosti na rozvoj e-commerce…

Vnímáme, že v prvním pololetí dochází po letech rozvoje během lockdownů k určité stabilizaci, možná i ochlazení trhu e-commerce. Přesto jsme se již v polovině letošního roku dostali v našich výkonech na úroveň roku 2021. Budujeme infrastrukturu s výhledem na deset až patnáct let a v tomto horizontu potenciál e-commerce určitě vidíme.

Rozšiřujete také svou síť Parcelboxů. S jakým počtem letos počítáte?

Parcelboxy reagujeme na poptávku, který vnikla během pandemických let, kdy jsme se snažili doručovat zakázky zákazníkům časově flexibilněji. Začali jsme proto více investovat do oblasti automatického doručování na poslední míli. Letos do Vánoc bychom jich měli mít v provozu kolem 500 a v do pěti let se chceme dostat na 3000.

Sdílíte v této oblasti kapacity i s DHL?

V rámci České republiky spolupracujeme s ostatními divizemi sítě DHL na otevření sítě Parcelboxů a Parcelshopů PPL pro jejich zásilky. A v rámci naší divize e-Commmerce Solution sdílíme know-how napříč zeměmi a hledáme to nejlepší řešení. Takže nabízíme i možnost doručení do Parcelshopů a Parcelboxů v zahraničí – v současné době jejich počet přesahuje 34 tisíc.

Zmínil jste pandemii. Ta měla velký dopad na práci řidičů i organizaci činnosti v distribučních centrech…

Vnímám to tak, že každá krize je očistná a pomáhá firmě zaměřit se na to, co je pro ni nejvíc důležité. Například u nás urychlila rozvoj digitalizace. Zaměřili jsme se na rozvoj objednávání našich služeb přes online nástroje, vybavili síť Parcelboxů a Parcelshopů platebními terminály, abychom omezovali oběh hotovosti v celé PPL.

A pochopitelně, přizpůsobujeme se tomu, co po nás požaduje trh. Tudíž adaptujeme se na potřeby zákazníků, zejména těch na poslední míli (proto rozvoj Parcelboxů), a rozvíjíme naše kapacity a možnost rychlejšího doručování napříč celou Evropou, k čemuž nám pomůže i nový hub v Hradci Králové.

A v neposlední řadě letos chystáme novinky, které se týkají spotřebitelů a koncových příjemců zásilek, jako je například aktivace mobilní aplikace, která dále přiblíží naši službu zákazníkům a příjemcům zásilek.

Silniční dopravci si dlouhodobě stěžují na nedostatek řidičů. Jak jste na tom v této oblasti vy?

Fungujeme na bázi outsourcingu a dlouhodobě rozvíjíme programy spolupráce s našimi partnery. A mohu říci, že za posledních sedm let jsme vyvinuli takové programy, že PPL v této oblasti nestrádá a řidičů máme dostatek.

Hovořil jste také o doručování zásilek do zahraničí. Co v této oblasti nabízíte?

Služby týkající se doručování zásilek do zahraničí nabízíme jako PPL dlouhodobě. Ve spolupráci s naší mateřskou společností DHL pokrýváme většinu evropských trhů a tam, kde toto zastoupení není, funguje třetí partner, který nám pomáhá doručovat zásilky v dané oblasti. Ale hlavní síla DHL je v největších regionech jako jsou Německo, Nizozemsko či Velká Británie a tam dokážeme nabídnout perfektní služby. Otvíráme tak obchodní příležitosti pro naše české zákazníky v Evropě

S rozvojem e-commerce jsme se zaměřili i na náš projekt PPL Parcel Connect – produkt zaměřený na eshopy a spotřebitele a všechny návazné služby včetně vracení zásilek. A nově upgradujeme náš mezinárodní B2B produkt – PPL Parcel Connect Plus, který pokrývá oblast doručení mezi firmami po celé Evropě.

I když ještě neskončilo léto, v logistice již běží příprava na Vánoce. Jak jste na toto období připraveni?

Za sedmadvacetiletou historii nás už vánoční sezóna nemůže překvapit. A mohu říci, že po covidových letech jsme připraveni už úplně na vše. Jsme schopni zvládat velké objemy zásilek i nad naše standardizované kapacity, dovedeme se semknout a najít vždy vhodné řešení pro naše zákazníky. Navíc na vánoční sezónu se připravujeme vždy už od ledna, kdy připravujeme projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury, ale v poslední době také na zlepšování digitální stopy PPL, abychom byli zákazníkům co nejblíže.

Poučili jsme se z předchozích let a hledáme nejjednodušší cesty, například právě přes zmíněnou mobilní aplikaci, připravujeme se na prodloužení provozních dob, nabíráme další pracovní síly. A i v souvislosti s novým hubem v Hradci Králové věřím, že letošní vánoční sezóna bude pro naše zákazníky příjemná.

Když se vrátíme k digitalizaci, tak balíkové služby byly v této oblasti vždy napřed…

Určitě i v digitalizaci je stále co zlepšovat. Za 27 let našeho působení máme postupy, na které jsme zvyklí, a právě digitalizace nám je pomáhá zjednodušovat a zrychlovat. Uvnitř společnosti se to týká například procesů týkajících se financí a fakturování, navenek pak zjednodušování služeb pro uživatele – zákazníky, jako je například objednávání, přesměrování doručení, online vybavení dobírek apod.

Jak odhadujete vývoj poptávky po vašich službách do konce roku?

Je to hodně těžké předvídat, ale snažíme se vývoj poptávky sledovat alespoň z hlediska kvartálních trendů. V prvním pololetí nás, samozřejmě, překvapily některé ekonomické vlivy, ať již to byla válka na Ukrajině nebo dobíhající vliv pandemie, respektive rostoucí inflace.

V současné době vidíme trend, že množství zásilek bude podobné jako loni, ale otázkou bude jejich hodnota. Tudíž poptávka po našich službách v závěru roku neopadne, naopak očekáváme ještě lehký nárůst.

Dopad to pro nás bude mít v dobírkovém segmentu, kde se pracuje s hotovostí a digitálními platbami, ale na přepravní kapacitu PPL to vliv nemá.

Jak při rozšiřování vaší sítě zohledňujete oblast ESG?

Naše nová infrastruktura, ať již se jedná o depo v Hustopečích či nový hub v Hradci Králové, splňuje nejpřísnější podmínky naší mateřské společnosti i požadavky ze strany Evropské unie s ohledem na ekologii, šetrnost k životnímu prostředí a minimalizaci produkce CO2.

Změnu vnímáme také s ohledem na preference zákazníků a spotřebitelů, a tak nejen kvůli rostoucímu tlaku Green Dealu v našich areálech postupně instalujeme dobíjecí infrastrukturu pro naše dodávky. V současné době máme v pilotním provozu 30 dodávek na alternativní pohony – 20 je elektrických a deset jezdí na CNG. V příštím roce již počítáme se 150 vozidly tohoto typu a do roku 2030 chceme mít 60 procent našeho vozového parku na alternativní paliva a elektřinu. Jednoduše řešeno, směřujeme k úplné eliminaci emisí C02 z naší produkce.

Jak optimalizujete stávající provozy?

S tím, jak PPL roste a rozvíjí svou síť, se snažíme aplikovat nejmodernější procesy tak, abychom co nejméně zatěžovali naše pracovníky a pracovní sílu obecně, což vede k rozvoji automatizace a robotizace. V našich provozech postupně automatizujeme vážení a dokážeme již zásilky vážit a třídit tak, aby se jich lidská ruka nemusela vůbec dotknout. Nová centra v Hustopečích a Hradci Králové či připravovaná v Praze a Ostravě již tyto prvky v sobě mají od začátku, u stávající infrastruktury dochází k postupné revitalizaci na budovy a depa pro 21. století.

Milan Frydryšek

Foto: PPL

spinner