Splavnění Labe

Obnova splavnosti Labe pokračuje v Německu podle plánu

V Aktualitách v DN ze dne 16. října byla uvedena zpráva o zastavení prací na splavňování Labe rozhodnutím vrchního správního soudu, které iniciovala nátlaková organizace BUND. Tato zpráva je zavádějící, protože z textu lze mylně odvodit, že byly úplně zastaveny splavňovací práce na Labi v SRN.

Ve skutečnosti se žaloba týká pouze tří takzvaných výhonů, které se nacházejí v oblasti NATURA a které jsou již téměř hotové. Zde se pouze napadá formální postup Ředitelství vodních cest Východ (WSD Ost) při schvalování stavebních prací. Soud první instance námitku organizace BUND zamítl jako neoprávněnou, a ta se proto odvolala k vrchnímu správnímu soudu, který nařídil zastavení dokončovacích prací do rozhodnutí v této věci. Práce na splavňování Labe pokračují na celé jeho délce s cílem dosáhnout parametrů zaručeného ponoru 140 centimetrů do roku 2010 v souladu s plány spolkové vlády i v souladu s česko-německým memorandem, které předpokládalo vybudování jezu v Děčíně na české straně pro zajištění stejných parametrů splavnosti od hranice s Německem po přístavy v Děčíně.

Miliony jdou nejen na splavnění

Kromě okolnosti, že obnovení těchto tří výhonů je téměř dokončené, lze absurditu výše uvedené informace dokumentovat skutečností, že na 600 kilometrů dlouhém toku Labe v Německu je kromě jiných staveb celkem více než osm tisíc obdobných výhonů, na kterých udržovací a obnovovací práce plánovitě pokračují. Zavádějící je i údaj hovořící o 40 milionech € ročně na zlepšení splavnosti Labe. Tato částka obsahuje celkové náklady WSD Ost včetně protipovodňových opatření a zlepšování splavnosti obnáší pouze jednu čtvrtinu celkové sumy. Tato kauza je jednak příkladem účelového překrucování informací nátlakovými organizacemi zneužívajícími ochrany přírody pro vlastní obohacení aktérů a jednak demonstruje obvyklé metody práce pro zabránění výstavby dopravní infrastruktury, jak to dobře známe například i z výstavby dálnic v ČR.

Plavba na Labi zažívá renesanci

Zavádějící jsou i informace o poklesu vodní dopravy na Labi. Naopak po odchodu rudozelené koalice v SRN z vládních křesel v roce 2006, kdy byla předtím údržba Labe pět let blokována a došlo téměř k likvidaci plavby na této řece, dochází v současnosti na německém území k její renesanci, a to přesto, že zdaleka není dosaženo plánovaných parametrů splavnosti.

V ČR naopak pokračuje agonie tohoto druhu dopravy vzhledem k obstrukcím části vládní garnitury. V letošním roce bylo za devět měsíců loděmi transportováno v úseku nad Magdeburkem přes 800 tisíc tun zboží, které by jinak bylo většinou dopravováno po silnici. Vodní doprava je navíc pro průmysl v Čechách, Sasku a Sasku-Anhaltsku nezastupitelná při přepravách nadrozměrných a těžkých zásilek, které není možno transportovat ani železnicí a ani silniční dopravou. Věrolomnost falešných ekologů nejlépe demonstruje studie německé poradenské instituce PLANCO z Essenu zveřejněné v dubnu letošního roku, vypracované na zakázku státní organizace WSD pro relaci Hamburk – Děčín. Podle tohoto dokumentu jsou externí náklady přeprav po vodě (hluk, znečištění vzduchu a emise klimatických plynů) na této destinaci u typického masového zboží (krmiva) 3,5krát menší než u železniční dopravy a 6,3krát menší oproti dopravě silniční. Jiří Aster

spinner