10. výročí založení ADSSF

Autodopravci rekapitulovali deset let podnikání

V polovině ledna se ve Všemíně u Slušovic uskutečnila slavnostní konference Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF), a to u příležitosti oslav 10.výročí jejího založení. Kromě představitelů ADSSF se jí zúčastnila i řada hostů, například náměstek ministra dopravy ing. Vladimír Sokolík, prezident Sdružení ČESMAD Bohemia ing. Ivan Domecký, prezident Svazu zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě ČR ing. Otto Slavík či prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech (ADSSS) ing. František Neterda. Přestože důvod svolání konference dával tušit, že se bude především rekapitulovat, prezident ADSSF ing. Jaroslav Hanák ve svém vystoupení upozornil i na současnou potřebu vytvoření jednotného svazu autodopravců. „Bez této základny jsou požadavky dopravců často nejednotné a jejich prosazování při jednáních se zástupci státní správy je obtížné,“ řekl. Nejdůležitější události v historii ADSSF

  • V prosinci roku 1990 byl delimitován bývalý podnik ČSAD

Brno na jednotlivé samostatné státní podniky.

  • Na ustavující valné hromadě 22. ledna 1991 v Brně byly

schváleny stanovy, programové prohlášení a smlouva o vytvoření asociace. Smlouvu tehdy podepsali zástupci dvaceti jedna podniků a dvou učilišť. Asociace se původně jmenovala Asociace s. p. ČSAD Jihomoravského kraje. O rok později byl název změněn na Asociaci dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska.

  • V roce 1992 byla definitivně dokončena delimitace

a likvidace starého podniku ČSAD Brno a asociace se rozšířila o další podniky ČSAD ze severní Moravy (Opava, Vsetín, Česká Těšín, Karviná, Havířov a Frýdek-Místek). V květnu 1992 vznikly v rámci ČSAD první akciové společnosti, které byly zařazeny do první vlny kupónové privatizace. Zároveň byla zahájena příprava většiny zbývajících státních podniků na vstup do druhé vlny kupónové privatizace; u některých se začal připravovat přímý prodej předem určenému zájemci. V roce 1992 také vystoupila do popředí skutečnost, že vláda do té doby nevěnovala autobusové dopravě dostatečnou pozornost. V únoru se dokonce uskutečnila stávka na podporu požadavků autobusových dopravců. V následujících měsících se konala řada jednání mezi dopravci a státní správou, jejichž cílem bylo alespoň zčásti řešit nahromaděné problémy.

  • Začátek roku 1993 se nesl ve znamení boje o přijetí

legislativy potřebné pro podnikání v silniční dopravě. V září zorganizovala ADSSF setkání reprezentantů silničních dopravců s tehdejším ministrem dopravy Janem Stráským, opět s cílem řešit nahromaděné problémy v autobusové a kamiónové dopravě.

  • V roce 1994 byl schválen Zákon o silniční dopravě jako

základní norma pro podnikání v silniční dopravě. Na jeho přípravě se podílela také ADSSF, mimo jiné při prosazení principu odborné způsobilosti.

  • V období let 1995 až 1997 se ADSSF zaměřila především na

oblast dotací pro autobusovou dopravu a obnovu vozového parku a na zajištění potřebných kontingentů zahraničních vstupních povolení pro mezinárodní kamiónovou dopravu. Dále řešila například otázky spojené s principy dopravní politiky ČR, přibližováním české legislativy standardům EU či uzavíráním vyšší kolektivní smlouvy na delší období. V tomto období byl rovněž definitivně ukončen proces privatizace všech členských firem ADSSF.

  • V letech 1998 až 1999 se ADSSF zaměřila například na

podporu přijetí koncepce veřejné osobní dopravy po roce 1999 a na další řešení dotačního systému podpory autobusového parku. Asociace navíc vyvíjela tlak na další zkvalitnění Zákona o silniční dopravě a příslušných prováděcích vyhlášek. Zároveň podporovala vytvoření Státního fondu dopravní infrastruktury ČR. V tomto období byla také podepsána dohoda o spolupráci s ADSSS.

  • Loni byla i za přispění SDSSF přijata usnesení vlády

týkající se řešení ztrát z regionální dopravní obslužnosti po roce 2001 a dalšího rozšíření podpory obnovy autobusového parku na 450 miliónů Kč ročně při třicetiprocetním státním příspěvku. Byla rovněž dokončena novelizace Zákona o silniční dopravě a jeho prováděcích vyhlášek a uzavřena devítibodová dohoda s premiérem Milošem Zemanem o řešení krize v silniční dopravě. ADSSF v současné době sdružuje 29 členů. (mm)

spinner