​Vzniklo sdružení osobních železničních dopravců SVOD Bohemia

​Vzniklo sdružení osobních železničních dopravců SVOD Bohemia

21.1. - V Praze byl založen Svaz osobních železničních dopravců SVOD Bohemia. Zakládajícími členy jsou společnosti Arriva vlaky, České dráhy, RegioJet a AŽD. Společně chtějí prosadit změny, které povedou k zatraktivnění železnice a ke zvýšení jejího podílu na přepravním trhu. Ambiciózní plán počítá s tím, že v desetiletém horizontu vzroste podíl železnice na přepravním trhu z dnešních 9 na 14 %. Tím by se Česká republika mohla dostat na úroveň vyspělých evropských zemí a přiblížit se Švýcarsku, které dosahuje nejvyššího podílu osobní železniční přepravy v Evropě (19 %).

Předsedou svazu v tříčlenném představenstvu je společnost Arriva, místopředsedou České dráhy, členem představenstva RegioJet. Výkonným ředitelem SVOD Bohemia se stal Petr Moravec.

„Chceme dosáhnout uhlíkové neutrality a myslíme si, že železniční osobní doprava je nástrojem k tomu, abychom ji dosáhli. Naší hlavní prioritou je zvýšení podílu železniční dopravy na přepravním trhu o pět procent. A to samozřejmě nelze udělat bez toho, aniž bychom měli kvalitní a kapacitní infrastrukturu a mohli jsme nabídnout cestujícím rychlou, pravidelnou a kvalitní dopravu mezi jednotlivými městy. To je jedním z hlavních cílů – aby rostl podíl cestujících v železniční dopravě, a proto jsme založili tento svaz železničních osobních dopravců,“ řekl na tiskové konferenci po založení svazu ředitel společnosti Arriva Daniel Adamka.

„Trochu zavzpomínám. Byl jsem při zrodu jiného spolku – ŽESNAD.CZ, který vnikal v předvečer apríla v roce 2016. Všichni to považovali za žert, ale z malého dítěte se stal silný junák, která je schopen ať již vykopnout dveře či zakřičet tak nahlas, že je ho slyšet v celé České republice i dál. A takové jsou má očekávání i vůči SVOD Bohemia. To, že jsme konkurenti, neznamená, že nemáme mít společné cíle. Nechceme, aby protistrany mohly argumentovat, že nejsme jednotní, že jsme se nedohodli, a proto je něco nařízeno direktivně. Je předpoklad, že jako SVOD Bohemia budeme kontaktním místem a budeme mít mnohem větší prostor, abychom přes jednotlivé pracovní skupiny připomínkovali jakékoliv legislativní záměry, potažmo cokoliv jiného, na co potřebujeme mít jednotný názor jako železniční osobní dopravci. Dnes v České republice reprezentujeme 97 – 98 procent trhu. A jsme otevřeným svazem i pro další členy,“ řekl předseda představenstva Českých drah Ivan Bednárik.

„Jsme přesvědčení, že manažer infrastruktury, Správa železnic, nenaslouchá dostatečně našim potřebám a nezastupuje naše cíle. To, co se děje na železnici, je pro nás frustrující, míra omezení na dráze je nevídaná. A mohu říci, že to byla ta hlavní motivace pro to, abychom se jako konkurenti na dráze spojili," řekl Jiří Schmidt, obchodní ředitel společnosti RegioJet. Správa železnic podle něj také nemá při opravách tratí dostatečně připravené objízdné trasy.

Pro letošní rok je podle sdružení plánováno více než 800 výluk na 80 tratích. "Velké množství plánovaných i neplánovaných výluk, omezená rychlost a nízká kapacita tratí zvyšují riziko, že se cestující kvůli častým zpožděním od vlaků začnou odvracet. Tomu je potřeba předejít," uvedl výkonný ředitel SVOD Bohemia Petr Moravec. „Ve srovnání s Evropou, co se týče přepravy osob po železnici, jsme na tom dvaapůlkrát až třikrát hůře než vyspělé státy, ke kterým bychom se rádi řadili,“ upozornil Petr Moravec s tím, že železniční doprava je z fyzikálního principu sedmapůlkrát efektivnější, co týče hlediska spotřeby energie.

„Chci říci, že naše organizace není prioritně zaměřená proti nikomu. Chceme, aby ti, kdo řídí, organizují a vymýšlejí, se podívali na dopravce, kteří převážejí cestující. A dráha je zde pro dopravce, ne proto, aby se dělalo jen to či ono,“ řekl ředitel společnosti AŽD Praha Zdeněk Chrdle s tím, že ač je AŽD malá společnost, provázáním znalostí a informací z infrastruktury z druhé strany a upozorňováním na problémy, které dopravci mohou mít, může přispět k dialogu a řešení problémů. „Chceme, aby se s námi do budoucna jednalo jako s partnery, a ne abychom byli někam tlačeni,“ dodal Zdeněk Chrdle.

Jak řešit výluky na železnici?

Co se týče řešení výluk z pohledu dopravců je podle Petra Moravce při pracích na infrastruktuře zapotřebí koordinovat výlukové aktivity a dodržovat stanovené harmonogramy. „Rádi bychom, aby tyto harmonogramy byly dodrženy, protože na ně navazuje aktivita dopravců – sjednávání náhradní autobusové dopravy, přeoběhování vozidel, zkrátka zvyšují se tím náklady, které akceptujeme, pokud jsou předvídatelné,“ řekl Petr Moravec.

„Důvodem vzniku svazu není vymezování se vůči správci infrastruktury. Je to jedna z věcí, kde jako spolek budeme mít silnější hlas. Rčení ´Náš zákazník, náš pán´ sice působí jako fráze, ale museli jsme se tomu přizpůsobit. Dnes platíme za službu řádově několik miliard korun, konkrétně jsou to dvě miliardy za dopravní cestu a za ošlapné ve stanicích plus platíme za trakční elektřinu, za naftu atd. Ale myslím si, že jsme zákazníci. A jde o to, aby v diskusi se správcem infrastruktury šlo o společný zájem. Není tedy důvodem boj se SŽ, ta je naším partnerem a dodavatelem. A bylo by divné, kdyby zákazník se svým dodavatelem bojoval,“ řekl Ivan Bednárik.

„Někteří z nás podnikáme v mezinárodní dopravě a koordinace výluk mezi jednotlivými státy je zoufalá,“ dodal Ivan Bednárik.

Cíle svazu jsou v souladu s dopravní politikou

„Když si přečtete dopravní politiku státu, tak zjistíte, že náš plán není ambicióznější než dopravní politika státu. A co můžeme jako dopravci udělat pro to, aby nám neodcházeli cestující? Například jedna z možností je dělat společně výluková opatření, komunikovat s cestujícími společně, to je společný zájem. Lidé dnes mohou cestovat s kterýmkoliv dopravcem a my jim to potřebujeme umožnit,“ řekl Petr Moravec.

„My tu nejsme od toho, abychom říkali, co má dělat Ministerstvo dopravy či Správa železnic. My jako SVOD Bohemia budeme fungovat jako připomínkové místo, kde naplníme za naše peníze pracovní skupiny odborníky, aby mohli pomoci. Ne aby přikazovali, jak se má co dělat. Organizace, které ovlivňují chod na železnici, mají asi jasno, nepotřebují říkat, co mají dělat. Dnes ale vznikl svaz, kde budou odborníci z řad našich členů, kteří se budou podílet na tom, aby všechna opatření, která vznikají, měla smysl pro občany ČR, pro cestující na železnici. Konečným uživatelem není ani hejtman, ani ministr dopravy, ale občan,“ zdůraznil Ivan Benárik.

Hlavní priority SVOD Bohemia

 • zvýšení podílu železnice na přepravě osob v ČR,
 • minimalizace dopadů současného stavu tratí, jejich oprav a stavební činnosti na kvalitu služeb cestujícím,
 • zkvalitnění infrastruktury, výstavba nových tratí, elektrizace, zkapacitnění tratí a uzlů, plánování a následná výstavba vysokorychlostních tratí (VRT),
 • podpora zvyšování bezpečnosti, zavádění ETCS (Evropský vlakový zabezpečovací systém),
 • aktivní zapojení do tvorby legislativy, formulace dopravní politiky státu a plánování rozvoje železniční sítě včetně přípravy podmínek pro využití alternativních pohonů drážních vozidel.
 • Milan Frydryšek

  Foto: LAN

  Na snímku z tiskové konference po založení SVOD Bohemia (zleva) výkonný ředitel svazu Petr Moravec, předseda představenstva Českých drah Ivan Bednárik, obchodní ředitel společnosti RegioJet Jiří Schmidt, ředitel společnosti Arriva Daniel Adamka a ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle

  spinner