​V Rakousku musí odpad na koleje, pokud je trasa po silnici delší než 300 kilometrů

​V Rakousku musí odpad na koleje, pokud je trasa po silnici delší než 300 kilometrů

4.1 - Od 1. ledna 2023 se musí v Rakousku vozit odpad po železnici, pokud je přepravní trasa po silnici delší než 300 kilometrů. A bude následovat postupné zpřísňování: Od 1. ledna 2024 nebude smět přepravní vzdálenost odpadu po silnici přesáhnout 200 kilometrů, od 1. ledna 2026 pak bude možná maximální vzdálenost 100 kilometrů.

Podle novely Zákona o nakládání s odpady (AWG), který platí od roku 2002, musí být od 1. ledna 2023 odpady v Rakousku přepravovány za určitých podmínek po železnici. To platí i pro dovoz, vývoz i tranzit. Novela byla zveřejněna v Rakouském spolkovém věstníku I č. 200/2021 ze dne 10. prosince 2021.

Podle § 15, odst. 9 a 69, odst. 10 AWG jsou dotčeny přepravy odpadů o celkové hmotnosti vyšší než 10 tun a do vzdálenosti delší než 300 km přepravní vzdálenosti po silnici v Rakousku. Od 1. ledna 2023 musí být přepraveny vlakem nebo jiným dopravním prostředkem se stejným nebo nižším potenciálem znečišťujících látek nebo skleníkových plynů (např. pohon palivovým článkem nebo elektromotorem). To neplatí, je-li prokazatelné, že vlak nemůže nabídnout odpovídající kapacitu nebo že cesta do místa nakládky na železnici by činila více než 25 % z celé přepravní cesty po silnici. Důkazy je nutné mít u sebe během přepravy. Podle odstavce 79 (2) věta 23a AWG může každý, kdo poruší výše uvedené odstavce, očekávat pokutu od 2100 do 8400 EUR.

Rakouské spolkové ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie (BMK) zřídilo digitální platformu, na které lze poptávat nabídky přepravy odpadu v železniční nákladní dopravě. Umožňuje také vygenerovat potvrzení, pokud nelze poskytnout odpovídající kapacity. Přehled odpadů určených k přepravě po železnici je třeba zjistit.

(sh)

Ilustrační foto: Rail Cargo Group

spinner