PETROLsummit ’08

Důkazy proti nepoctivým distributorům PHM se shánějí těžko

Je velice těžké shromáždit důkazy, které by umožnily úspěšně zasáhnout proti firmám, které používají nekalé praktiky, a to proto, že jednak znají různé techniky falšování pohonných hmot, jednak mají velmi dobré krytí i po právní stránce. Minulý týden to na konferenci PETROLsummit ’08 v Praze uvedl ředitel pořádající společnosti PETROLmedia Tomáš Mikšovský.

Podle Marka Zenkla z České obchodní inspekce (ČOI) letos tato instituce odebrala celkem 1956 vzorků pohonných hmot u různých čerpacích stanic a 117 z nich nevyhovělo předpisům. Zjištěné nedostatky byly údajně způsobeny technologickou nekázní a zavinili je zřejmě dopravci paliva při jeho přečerpávání. Celkem 87 nedostatků u motorové nafty se například týkalo nižšího bodu vzplanutí, což byl zřejmě důsledek toho, že se do nafty dostal benzin, který patrně zůstal v potrubí po předchozím vypouštění. „ČOI neřešila případ, který by byl nebezpečný pro motory,“ zdůraznil Marek Zenkl. Nevyloučil však, že pro motory nebezpečná nafta na trhu existuje, ČOI ji ale nezjistila.

Ivan Indráček ze Společenství čerpacích stanic ČR sdružujícího některé nezávislé prodejce k tomu uvedl, že k závadám může docházet buď v důsledku zmíněné technologické nekázně, anebo úmyslného činu. V prvém případě se motoru nic stát nemůže. Jedná-li se o úmyslný čin, jsou dvě možnosti. Buď se jedná o ilegální dovozy a obohacování na úkor krácení daní (ani v tomto případě motor ohrožen není), nebo o přidávání příměsí, které mohou vést k poškození vozidla. „Pokud se do pohonných hmot nic nepřimíchává a ČOI nic nezjistí, je to pro nás znak toho, že se nezdaněně dováží,“ upozornil Ivan Indráček.

Problematika biopaliv

Součástí konference PETROLsummit ’08 byly mimo jiné i informace o vývoji v oblasti biopaliv. Podle Miloše Podrazila z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu má být v roce 2009 podíl biopaliv navýšen u benzinu na 3,5 procenta a u motorové nafty na 4,5 procenta. Limit 4,5 procenta je podle něj pro petrolejáře nepříjemný, neboť tento podíl zároveň nesmí převýšit hranici pěti procent. Tak malý rozdíl lze podle něj obtížně dodržovat, a pokud toto množství dodrženo nebude, hrozí přísné sankce. Bude-li podíl nižší, je navržena pokuta 70 Kč/l, což je podle Miloše Podrazila nepřiměřené. Jako přijatelná se podle něj petrolejářům jeví částka 30 Kč. A pokud by byl překročen pětiprocentní limit, hrozí pokuta od ČOI, a navíc by se výroba takového paliva i prodražila, protože přidávaná část je dražší než nafta, upozornil Miloš Podrazil.

Na konferenci také zaznělo, že počáteční optimismus ze zavádění biopaliv v Evropské unii již poněkud vyprchává a zdůrazňuje se i skutečnost, že by měla být produkována udržitelným způsobem, tedy aby neohrožovala a nezdražovala výrobu potravin.

www.petrol.cz

spinner