Daniel Priban (TIMOCOM): Přepravní burzy jsou spolehlivým barometrem situace na trhu

Daniel Priban (TIMOCOM): Přepravní burzy jsou spolehlivým barometrem situace na trhu

Dopravci i odesílatele jsou dnes pod velkým tlakem a snaží se optimalizovat své procesy, aby snížili náklady. Jak jim v tom může pomoci společnost TIMOCOM, která vedle přepravní burzy nabízí i komplexní logistické služby, to nám přiblížil Daniel Priban, Director Representative Office Czech Republic ve společnosti TIMOCOM.

Vzhledem k tomu, že provozujete burzu přeprav a volných vozidel, máte nepochybně dobrý přehled o aktuální situaci na dopravním trhu…

Ano, přepravní burza je spolehlivý, a hlavně rychlý indikátor. Do covidu jsme zaznamenávali stabilní růst jak na straně dopravců, tak na straně jejich zákazníků. Pak ale přišly dvě velké rány, nejprve pandemie a poté válka na Ukrajině, a situace se naprosto změnila.

Od roku 2022 se však rýsuje zcela nový rámec pro dopravu. I předtím se dopravci museli vypořádávat s řadou těžkostí. Měli málo řidičů, ti starší jim odcházeli, museli se vyrovnat s levnější zahraniční konkurencí ze zemí, jako je například Rumunsko či Bulharsko, či s prudkým nárůstem ceny nafty. A v tuto chvíli na našich big datech vidíme, že dochází k nahrazování ruského trhu a začíná se utvářet zcela nový rámec obchodních a distribučních vztahů.

Objevte TIMOCOM Marketplace. Video je zde - TIMOCOM Marketplace (youtube.com)


Z barometru, který zveřejňujete v Dopravních novinách, je patrný jen poměr mezi nabídkou a poptávkou. Dochází však i ke změně počtu přeprav a kapacit?

Samozřejmě, že vidíme postupný vývoj a trendy, které můžeme meziročně srovnávat. A z našich velkých dat je zřejmé, že změna dodavatelsko-odběratelských vztahů v souvislosti s Ruskem postihla mnoho malých a středních podniků. Pokud by chtěly obchodovat dál, je to složité, protože Rusko je odstřižené od systému SWIFT a tamní firmy nemají jak platit, klasické platební kanály jsou přerušené. Takže evropské firmy si hledají nové zákazníky. Toto vytváření nových obchodních rámců je však dlouhodobý proces, nedojde k tomu během jednoho roku.

V současné době se předchozí velké výkyvy teprve vrací na nějakou stálejší úroveň, ale definuje se zcela nová cenová hladina, a to i v návaznosti na to, jak se vyvíjí inflace. Dopravci byli dlouho pod tlakem vysokých cen nafty, zvyšování mezd a jen těžko mohli promítat rostoucí vícenáklady do cen za dopravu. Odesílatelé se snažili cenu snížit, dopravci ji chtěli zvýšit, takže na obou stranách docházelo k zefektivňování činností. A teprve nyní se to začíná zvolna stabilizovat.

Má to nějaký dopad na vaše systémy, případně na vaše inkasní oddělení?

Na náš systém to vliv nemá, ale jsou před námi nyní jiné výzvy. Mnoho firem zkrachovalo a nebo ukončilo činnost ještě před tím, než by došlo k úpadku. Pro nás je nyní velice důležité hlídat, kdo je ještě schopen platby a může dopravní byznys dělat udržitelně dál, a kdo již ne. Začátkem roku jsme zaznamenali enormní navýšení příkazů na inkaso, kde nás dopravci žádají o pomoc, protože jim firmy pozdržují platby. Týká se to celé Evropy a Česká republika tuto situaci s drobnými nuancemi kopíruje. Na trhu jsou dnes i firmy, které jsou víceméně před uzavřením a fungují v poslední agónii. Je zřejmé, že skončí, a je třeba zajistit, aby sebou nestáhly další firmy, které vůči nim mají nějaké pohledávky. Takže nyní se potýkáme s tím, že dopravci potřebují peníze hned, případně krátce po splatnosti faktury.

Ale i přesto, že některé firmy krachují, ke snižování dopravních kapacit nedochází, protože firmy přebírají jiné společnosti, případně se malí dopravci nechávají najímat od větších.

Uvedl jste, že situace se zvolna stabilizuje, ale teď dochází třeba k výraznému nárůstu mýtného, především v Německu…

A také dražší energie. Ano, to vše jsou pro dopravce doslova morové rány a mají můj obrovský obdiv, že ačkoliv jim nikdo nevyjde vstříc, přesto do toho jdou a zvládají to. Musejí však být ještě efektivnější než dřív. Jestliže dřív byli ochotní udělat cestu tam za plnou cenu a zpět najít vytížení za nižší cenu, dnes potřebují, aby měli plně zaplacený každý kilometr. Dobré vytížení je dnes pro ně otázkou přežití.

Z nedávno zveřejněných statistik vyplývá, že posiluje vnitrostátní doprava. Je to patrné i z vašich údajů?

Rozhodně ano. Dlouho jsme se profilovali jako mezinárodní burza, ale nyní je vidět výrazný nárůst vnitrostátních přeprav. Registruje se k nám stále více vnitrostátních a menších dopravců. Nedovedeme zcela přesně říci, do jaké míry to je změnami na trhu zapříčiněnými omezeními v Rusku a na Ukrajině a nakolik je to naší vlastní aktivitou na vnitřním trhu. Zřejmě působí oba vlivy.

Dochází v rámci vaší burzy k většímu zájmu o komplexní nabídku služeb, nebo převažuje zájem pouze o rychlé vytížení vozidel a nalezení volných kapacit pro přepravy?

Zde je třeba rozlišit, o jaké uživatele se jedná, zda o dopravce, či odesílatele. A samozřejmě, i v rámci těchto dvou skupin k tomu každý může přistupovat jinak.

Z hlediska odesílatelů je nyní dobrý čas pro to, aby si optimalizovali cenu, protože přeprav je nyní málo a mohou si diktovat ceny.

Dřív to často fungovalo tak, že kdo měl dobrou ziskovost v exportu, nepotřeboval již takovou ziskovost v importu a byl ochoten vracet se zpět za nižší cenu. Dnes však firmy chtějí, aby v obou směrech byl zisk dostatečný, protože tlak na ziskovost je velký.

Jaký vývoj očekáváte v letošním roce?

Dochází k mírnému zlepšování situace a také politici a finanční instituce tvrdí, že dochází k malému, jednoprocentnímu růstu ekonomiky. Důležité je však pro nás i Německo, s nímž jsme silně propojeni a kde se očekává růst ještě menší.

Z mého pohledu se nyní hledají nové obchodní rámce a cesty, jak dál fungovat po všech těch předchozích překážkách, a to včetně hledání nových přepravních toků a nových zakázek.

Velkými změnami prochází také automobilový průmysl. Má i toto vliv na změnu chování dopravců a odesílatelů?

Nemám sice z našeho systému data, ze kterých by to bylo patrné, ale obecně je vidět, že automotive začal stagnovat. Ale stagnace je celková, není to záležitost jen automobilového průmyslu. Projevil se prudký nárůst cen energií, potažmo ceny pohonných hmot, a to nejen v Německu.

Takže jak jsem již říkal, vytvářejí se nové obchodní vztahy, ale ty se na evropském trhu nezrodí ze dne na den. Optimistický předpoklad je, že to bude trvat dva roky, možná i déle, než dojde na vybalancování cen, aby tu správnou část nesli dopravci i odesílatelé a všichni byli rentabilní. Někteří dopravci to však zřejmě vzdají a zcela to eliminuje prostředníky, kteří dnes jen využívají pestrosti burz a překlápějí nabídky z jedné do druhé.

Vaše česká pobočka se přestěhovala v Ústí nad Labem do nových prostor. Co to pro vás přineslo?

V nových prostorách jsme zhruba šest měsíců a mohu říci, že přestěhování na nás mělo velice pozitivní dopad. Předem jsem netušil, jak nové příjemné prostředí může mít silný vliv na lidi a jejich zapálení pro práci. K tomu přispívá i TIMOCOM jako takový, u něhož je na prvním místě vedle prosperity péče o zaměstnance jako součást firemní kultury.

Vidím, že přestěhování mělo velice dobrý vliv na vztahy mezi lidmi, kteří se nyní po covidu častěji vracejí do kanceláří a pracují v nich.

Navíc benefitem je i lokalita. Jsme v centru Ústí nad Labem, ale vlastně i v centru kraje. Takže lidé se nyní u nás cítí opravdu jako v nové moderní technologické firmě.

Vedle toho, TIMOCOM se nyní zaměřuje na nejrůznější změny a zaměstnanci, kteří zde pracovali před dvěma třemi lety, by po návratu měli pocit, že nastoupili do zcela jiné firmy. Je to i tím, že firmu převzali synové dosavadního majitele Jense Thiermanna, Tim a Sven Thiermannové, a mladá krev je poznat na každém kroku.

Počítáte v Čechách s dalším rozšiřováním, například inkasního oddělení?

V současnosti máme plný stav. Je nás 31 a dokážeme kvalitně obsloužit všechny požadavky našich zákazníků. Co se týče vymáhání pohledávek, zatím sledujeme, zda se jedná o momentální výkyv, nebo jestli to bude mít stabilnější charakter. Pokud to nebude anomálie, určitě to budeme personálně dál řešit.

Vedle burzy přeprav jste se v minulých letech výrazně zaměřili na poskytování komplexních služeb pro logistiku. Můžete některé z nich přiblížit?

Před několika lety jsme se začali zaměřovat na rozhraní mezi firmami a usnadňování elektronické výměny dat pomocí API konektivity.

Jako příklad z poslední doby mohu uvést spolupráci s polskou firmou HOGS, která coby v podstatě startup vyvinula software, který dispečerovi řekne, jak naplánovat trasu, aby zisk na kilometr při vytěžování vozidel byl co nejvyšší. Spolupráce mezi námi a touto firmou funguje tak, že my jí předáváme naše data a zákazník musí mít u nás předplacené rozhraní do systému HOGS, aby toto vysoce automatizované řešení mohl využívat.

Je to významný pomocník pro dopravní firmy a společně s HOGSem tento nástroj budeme prezentovat na nejbližších odborných konferencích.

Uvedl jste, že nyní dochází k utváření nových obchodních vztahů. Na co nejvíc se nyní firmy během tohoto procesu zaměřují, respektive v čem vidí největší úskalí?

Na základně našich poznatků víme, že ta bolestivá místa vnímají firmy napříč celou Evropou podobně. Nejdůležitější je pro ně důvěryhodnost zákazníka, aby byl spolehlivý. Pak je to cena pohonných hmot a následuje verifikace obchodního partnera. Opět totiž dochází ke krádežím formou podvodných dopravců. Upozorňovali jsme na to léta, pak to poněkud utichlo, ale nyní se tato kriminalita znovu vyskytuje ve zvýšené míře. Zdá se, že se objevila nová kriminální banda, je to nyní velké téma a je třeba všechny znovu upozorňovat, ať si důkladně ověřují, s kým jednají.

Musíme tedy znovu firmy upozorňovat, aby se nenechaly uspat a byly nadále ostražité, protože se opět objevily krádeže pod falešnou identitou. Pracuji jako předseda Pracovní skupiny pro podvody v dopravě Svazu spedice a logistiky ČR, kde máme pravidelná setkání s policií, Interpolem a pojišťovacími institucemi, a víme, že nakonec bude i tato skupina dopadena. Ale než se tak stane, je třeba chovat se obezřetně a zabránit, aby napáchala velké škody.

Časem bude zřejmě prakticky vše v rámci přeprav probíhat digitálně, od podpisu smluv až po přepravní instrukce a přenos pokynů do mobilu řidiče, takže lidská nepozornost se výrazně eliminuje, ale do té doby je třeba vše neustále prověřovat a porovnávat.

Jedna z velkých přidaných hodnot systému TIMOCOM je, že náš zákazník si nemusí kupovat nějaký drahý Transport Management, ale může využívat náš, který je v systému zahrnut, včetně trackovacího systému.

Milan Frydryšek

Foto: TIMOCOM

spinner