Nová asistenční služba EGNOS pro námořní dopravu

Nová asistenční služba EGNOS pro námořní dopravu

Nová asistenční služba EGNOS Safety of Life pro námořní uživatele (ESMAS) přináší kromě rozšíření výhod stávající služby Safey of Life na námořní uživatele vyhrazený kanál pro vysílání námořních bezpečnostních informací, jako jsou navigační varování a další naléhavé zprávy týkající se bezpečnosti, na lodě.

Spouštění služby ESMAS oznámila minulý týden Agentura EU pro vesmírný program (EUSPA. Evropská geostacionární navigační překryvná služba (EGNOS) je evropský regionální systém družicového rozšíření (SBAS), který se v budoucnu využije ke zlepšení výkonnosti globálních družicových navigačních systémů (GNSS) GPS a Galileo.

Plavidla využívají signály GNSS k získávání informací o poloze, navigaci a času na moři. Tyto signály však musí být rozšířeny, aby byla zajištěna přesnost a spolehlivost informací. V námořním sektoru se k tomu obvykle používá síť pozemních referenčních stanic, které poskytují rozšiřující signály, jako je diferenciální GNSS (DGNSS). Výkonnost určování polohy plavidel je optimální, pokud jsou plavidla vzdálena od referenční stanice DGNSS několik desítek kilometrů, přičemž s rostoucí vzdáleností dochází ke znatelnému zhoršení.

Takové signály nejsou na moři vždy k dispozici, síť referenčních stanic DGNSS není rovnoměrně geograficky rozmístěna, a to s významnými provozními náklady a náklady na údržbu. „Proto ESMAS poskytuje řešení pro rozšíření i v oblastech, kde služby DGNSS nejsou dostupné, nejsou rozmístěny nebo jsou mimo dosah námořního uživatele,“ řekl výkonný ředitel EUSPA Rodrigo da Costa. „V tomto smyslu služba přidává další vrstvu ochrany proti chybám a zároveň zvyšuje přesnost a zajišťuje integritu signálu GNSS,“ dodal.

Protože ESMAS nevyžaduje další infrastrukturu, má dobré předpoklady pro podporu navigace v oceánských a pobřežních vodách, včetně přístupů a vjezdů do přístavů. K využívání služby stačí, aby loď měla přijímač GNSS s podporou SBAS, který po instalaci umožní plavidlu přijímat rozšiřující signál z družic EGNOS GEO. Kromě toho systém EGNOS spolupracuje s koordinátory NAVAREA, aby včas poskytoval informace o námořní bezpečnosti (MSI) - navigační varování a další naléhavé zprávy související s bezpečností, které by mohly být vysílány na lodě pomocí běžných kanálů.

Ačkoli je služba určena obchodním plavidlům, signál ESMAS je bezplatně dostupný všem plavidlům z členských států EU, Islandu, Norska a Švýcarska, která splňují požadavky Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS).

(lan)

Foto: Pixabay 

spinner