​Vedení UIRR posilují Michail Stahlhut a Jürgen Albersmann

​Vedení UIRR posilují Michail Stahlhut a Jürgen Albersmann

5.6. - Nedávno zvolené představenstvo Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR) uspořádalo své první zasedání, na kterém byla přijata rozhodnutí o posílení vedení unie. Předsedou představenstva UIRR byl zvolen Michail Stahlhut (na fotce vlevo), generální ředitel švýcarského provozovatele kombinované dopravy Hupac, a místopředsedou Jürgen Albersmann, generální ředitel německého provozovatele trimodální dopravy Contargo.

Michail Stahlhut a Jürgen Albersmann povedou představenstvo společnosti UIRR, které je reprezentativní z geografického hlediska a rozmanité z hlediska obchodních modelů. Sdružení UIRR je podporováno odhodlaným a kompetentním týmem a je dobře připraveno k tomu, aby kombinovanou dopravu posunulo na úroveň výkonnosti, kterou vyžaduje evropská ekonomika a občané.

Nově zvolený předseda UIRR Michail Stahlhut prohlásil: "Je toho hodně, co je třeba udělat, abychom přilákali ještě více nákladu k intermodální dopravě šetrné ke klimatu - pokročme se standardizací a digitalizací našeho odvětví, ale také s dobrou legislativou, která nám umožní dosáhnout našeho růstového cíle - především s revizí směrnice o kombinované dopravě a s nařízením, které podpoří dostupnost kapacity evropské železniční infrastruktury."

UIRR má nyní 50 členů, kteří zastupují naprostou většinu odvětví v Evropě. "Intermodální doprava je poskytovatelem řešení pro logistiku, životní prostředí a bezpečné pracovní podmínky," řekl Michail Stahlhut, který je členem představenstva UIRR již druhé funkční období. "Jsem rád, že mohu společně s týmem UIRR a svými kolegy v představenstvu UIRR aktivně přispívat k rozvoji udržitelných rámcových podmínek pro růst našeho odvětví," dodal.

Jürgen Albersmann, nově zvolený místopředseda UIRR, řekl: "Kombinovaná doprava je typicky evropským, přeshraničním podnikem. Činnost UIRR v Bruselu je nezbytná pro podporu jednotného politického a provozního přístupu v celé Evropě."

"Zvolením našeho nového předsedy a místopředsedy získalo společenství UIRR silné hlasy. Evropská komunita kombinované dopravy představí své možnosti a potřeby tvůrcům politik prostřednictvím obnovené kampaně CT4EU," dodal generální ředitel UIRR Ralf-Charley Schultze.

Generální ředitel UIRR Ralf-Charley Schultze zdůrazňuje postavení UIRR jako průmyslového sdružení se silným zaměřením na vývoj a šíření standardů a osvědčených postupů v oblasti viditelnosti dodavatelského řetězce, překládky, vagonů a cel.

Kombinovaná doprava "od dveří ke dveřím" je podle něj nejproduktivnějším řešením potřeb Evropské unie v oblasti konkurenceschopnosti a odolnosti a propojení evropských ekonomik. Žádné jiné průmyslové řešení přepravy nákladu na delší vzdálenosti se nevyrovná nabídce kombinované dopravy z hlediska energetické, pracovní, infrastrukturní a environmentální účinnosti.

(lan)

Foto: Hupac, Contargo

Na snímku vlevo je nový předseda představenstva UIRR Michail Stahlhut a vpravo místopředseda Jürgen Albersmann.

spinner