Dachser Czech Republic běžel pro Světlušku

23. května 2023
Mezinárodní logistický provider Dachser Czech Republic podpořil Světlušku, projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, účastí na Nočních bězích. V Dachser barvách se těchto charitativních běhů ve prospěch lidí se zrakovým hendikepem zúčastnilo téměř 100 zaměstnanců. Společně vytvořili 4 týmy a pro dobrou věc běželi v Praze, Ostravě, Brně a poprvé také v Českých Budějovicích. Prostřednictvím startovného přispěli Světlušce celkem 50 000 Kč.

Nočních běhů pro Světlušku se Dachser Czech Republic účastní již 8. rokem a o startovné se dělí zaměstnanci a společnost rovným dílem. V letošním roce se tento běh pro dobrou věc poprvé konal i v Českých Budějovicích, kde má společnost svou pobočku, a Dachser byl také u toho. „Věříme, že naše dlouhodobá podpora Světlušky a aktivní zapojení do charitativních projektů má pozitivní dopad na komunitu lidí se zrakovým hendikepem a napomáhá vytvářet inkluzivní prostředí,“ řekl Ing. Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic, a dodal,„zároveň nás těší, že podpora projektu dobře rezonuje uvnitř naší společnosti a účast našich kolegů na charitativních akcí Světlušky je rok od roku vyšší.“

Dachser Czech Republic spolupracuje se Světluškou od roku 2015 a podporuje její aktivity v mnoha směrech – poskytováním svých logistických služeb i účastí na charitativních akcích.Hodnota daru ve formě poskytnutých služeb činí každý rok čtvrt milionu korun.

(lan)

Foto: Dachser

Dachser tým pro Noční běh pro Světlušku v Českých Budějovicích

spinner