Tomáš Bursík (LeasePlan) pro DN

Zejména větší firmy mají zájem o komplexní služby

Zejména větší firmy mají zájem o komplexní služby

Jedním z trendů ve správě vozových parků je zejména u větších firem přenesení odpovědnosti za stav vozidel na externího partnera. Menší firmy dávají přednost pouze základním službám, jako jsou pravidelné prohlídky vozu či výměna pneumatik na podzim a na jaře. V rozhovoru pro DN to uvedl marketingový manažer společnosti LeasePlan Česká republika Tomáš Bursík.

„Jaké registrujete nejnovější trendy ve správě firemních flotil, o jaké služby je největší zájem?“

„Každý zákazník má své specifické nároky na externí správu flotily, které vycházejí z jeho aktuálních i dlouhodobých potřeb při řešení mobility. Proto se snažíme ke každému přistupovat individuálně a hledat optimální model správy autoparku. Přesto lze napříč podnikatelským sektorem vysledovat typické rysy společné pro většinu současných zákazníků. Jsou jimi především snaha o maximální efektivitu a také o komplexnost poskytnutého řešení. Zjednodušeně řečeno: klienti požadují produkt, který sníží náklady na pořízení a provoz vozů, a zároveň chtějí co největší penzum povinností spojených s vozidly přenést na nás.“¨

„Mají firmy zájem spíše o kompletní správu, nebo o jednotlivé služby?“

„Zvláště větší firmy mají zájem o kompletní servis. Využívají proto full service leasing, na který se specializujeme. Jeho prostřednictvím převezmeme veškerou péči o vozy. Zároveň plníme roli konzultanta, jehož hlavním úkolem je nacházet cesty k ještě větší hospodárnosti při správě flotily. Na druhém konci našeho zákaznického spektra jsou malé firmy a drobní podnikatelé třeba i s jediným vozem. Těm obvykle vyhovuje jednodušší forma operativního leasingu, tedy pronájem spojený se základními službami – pojištěním, předepsaným servisem vozu a sezonními pneumatikami.“

„Jak nejlépe vybrat partnera pro správu vozového parku, na co si dát největší pozor?“

„Určující je především rozsah služeb, které jsou zahrnuty do pravidelných leasingových splátek. Někteří zájemci bohužel na tento fakt nedbají a při výběru dodavatele automaticky volí společnost, která přijde s nejnižší měsíční splátkou. Na první pohled nejlevnější nabídka se jim však může pořádně prodražit, protože navrhovaná splátka nezahrnuje výdaje, kterým se stejně nevyhnou. Některé leasingové společnosti také ve snaze získat zákazníka kalkulují s naprosto nereálnými zůstatkovými cenami. Díky tomu mohou nabídnout nižší splátku, ale dlouhodobě je to neudržitelné. Ztráty, které jim tím vznikají, pak musejí kompenzovat jinde, například netransparentním závěrečným vyúčtováním leasingu, vysokými částkami za nadměrné opotřebení, nadhodnocením některých služeb nebo snížením jejich kvality. Na to vše je třeba při výběru poskytovatele operativního leasingu pamatovat.“

„Ekonomická situace firem se pomalu zlepšuje, registrujete i změnu v jejich chování? Přestávají například šetřit za každou cenu na správě vozového parku?“

„Změna je očividná, což se odráží i na našich výsledcích. Prodej nových osobních aut na českém trhu stoupl od ledna do srpna meziročně o 22 procent. Také flotila LeasePlanu zažívá silný růst. Jeho intenzita je dokonce nejvyšší za posledních deset let. K 1. září jsme měli ve správě 19 873 automobilů. Ještě do konce roku bychom proto chtěli překročit hranici 20 tisíc vozů ve flotile a upevnit si tak pozici lídra trhu. Otázka je, jak dlouho tato dynamika trhu vydrží. V současnosti se totiž vezeme na vlně pozdržených objednávek, které firmy odkládaly v době recese. Po odeznění této vlny tempo růstu pravděpodobně zpomalí.“

„V poslední době je velkým hitem i operativní leasing pro soukromé osoby. Je to pro vaši firmu konkurence, nabízíte své služby či chystáte se nabízet své služby i soukromým osobám?“

„LeasePlan je specialistou na správu firemních flotil a v dohledné době na tom nic měnit nebudeme. Operativní leasing pro soukromé osoby je v poslední době v módě, hlavně díky masivním reklamním kampaním na tento produkt, které vedou některé leasingové společnosti, ale i jednotlivé automobilky. Přesto z pololetních dat ČLFA vyplývá, že co do objemu roste operativní leasing výrazněji v kategorii firemních aut. Penetrace operativního leasingu v podnikatelském sektoru je totiž u nás stále ještě nízká, zvláště v porovnání s nejvyspělejšími trhy. Zatímco u nás dosahuje nějakých 20 procent, třeba v Nizozemsku anebo ve Velké Británii je to kolem 70 procent. Z toho plyne, že ve firemní sféře, která je naší doménou, je potenciál stále veliký. To ale neznamená, že se a priori bráníme privátním klientům, jde určitě o perspektivní zákaznickou skupinu. Už brzy našim stávajícím zákazníkům nabídneme stejný komfort, na jaký jsou zvyklí při využívání svých služebních vozů, i pro soukromé účely, tedy pro jejich rodinná auta.

Tomáš Johánek

spinner