Povinné ručení

Zákonné pojištění letos významně mění podobu

Zákonné pojištění letos významně mění podobu

Letošní podzimní sezona přinesla hned několik revolučních novinek, které dávají pojištění odpovědnosti z provozu vozidel rozměry opravdového pojistného produktu. „Poskytuje již služby tomu, kdo jej sjednává a platí, nikoli naopak,“ řekla k tomu manažerka pro komunikaci a vzdělávání z České asociace pojišťoven (ČAP) Marcela Kotyrová.

Konkurenční boj pojišťoven na poli povinného ručení způsobil, že povinné ručení není již jen pouhou zákonnou povinností, ale může přinášet motoristům také čím dál větší komfort, aniž by se zvyšovaly ceny.

Přímá likvidace šetří čas

Několik pojišťoven přistoupilo letos na podzim na princip takzvané přímé likvidace pojistné události, který celý proces zjednoduší a zkrátí. Inspiraci nalezly na vyspělých zahraničních trzích, kde je tato služba s více než pozitivním efektem již delší dobu zavedena. To je však jen první z nabízených výhod. Přímá likvidace znamená, že při nezaviněné nehodě zařídí pojišťovna všechny potřebné záležitosti za poškozeného klienta a uhradí skutečnou škodu na vozidle i případné další položky. Princip přímé likvidace platí u některých pojišťoven i pro likvidaci dopravní nehody způsobené majitelem zahraničního vozu, přesněji pojištěného u zahraniční pojišťovny, pokud nehoda vznikne na území České republiky.

Balíčky, které myslí na všechno

Nabídka pojišťoven se dále rozšiřuje o zapůjčení automobilu zdarma, v některých pojišťovnách na stanovený počet dnů, někde na celou dobu trvání opravy i v případě, že majitel vozidla nehodu sám zavinil. Dále pojišťovny v rámci poskytovaných asistenčních služeb výrazně zvýšily limit za odtah nepojízdného vozidla v případech zaviněné havárie nebo poruchy vozidla. Dalšími službami, které se v letošní nabídce povinného ručení objevují, jsou balíčky s vyššími limity pojistného plnění, které zahrnují pojištění proti živlům, pojištění proti střetu se zvěří nebo poškození vozidla zvířetem, úrazové pojištění posádky vozidla nebo cestovní pojištění.

Výrazné slevy nebo luxusní asistence

S aktuální nabídkou přicházejí i pojišťovny, které zatím na princip přímé likvidace nepřistoupily. Konkurenční výhody kompenzují vysokými slevami, velmi příznivými bonusy pro řidiče s bezeškodným průběhem nebo přiznáním bonusu pro začínající řidiče. K povinnému ručení nabízejí rozšířené asistenční služby nebo například služby v podobě servisu, který řidiče spolehlivě informuje o blížící se nenadálé a extrémní nepřízni počasí.

Povinné ručení s havarijním pojištěním se vyplatí

U většiny pojišťoven jsou cenově výrazně zvýhodněni klienti, kteří spolu s povinným ručením uzavřou i havarijní pojištění. Jen havarijní pojišťění totiž majitelům vozidla poskytne pojistné plnění za škodu na jejich vozidle v případě, že nehodu způsobí sami. Stejně tak zůstává výhradně v rámci havarijního pojištění riziko odcizení vozidla a riziko vandalismu, s nímž se setkávají motoristé velmi často, obzvlášť pak ve větších městech.

Havarijní pojištění se nesmí podcenit

Jak vyplývá ze statistik ČAP, jen za loňský rok nahlásili řidiči pojišťovnám v rámci havarijního pojištění přes 400 tisíc škodních událostí a objem vyplaceného pojistného přesáhl 10 miliard Kč. „Alarmující čísla dokazují, že není zcela na místě havarijní pojištění podceňovat,“ poznamenala Marcela Kotyrová. Nabídka produktů havarijního pojištění u osobních vozů je široká. U starších vozů lze sjednat levnější havarijní pojištění jen pro některá rizika. „U nových, zánovních nebo drahých vozů se vyplatí pojistit veškerá pojistitelná rizika. Jen je důležité v průběhu času smlouvu s pojišťovnou aktualizovat a snižovat tak pojistnou částku i cenu pojistného s ohledem na snižující se hodnotu vozu,“ doplnila Marcela Kotyrová z ČAP.

Tomáš Johánek

spinner