Hospodaření UniCredit leasing

UniCredit Leasing zvýšil v pololetí financování strojů a zařízení o čtvrtinu

UniCredit Leasing zvýšil v pololetí financování strojů a zařízení
o čtvrtinu

PRAHA (20.9.) – O téměř 25 procent zvýšil UniCredit Leasing za první pololetí letošního roku v porovnání se stejným obdobím roku 2011 financování strojů a zařízení. Celková financovaná hodnota v této tradičně úspěšné oblasti dosáhla jedné miliardy Kč. V kontrastu s dynamickým růstem UniCredit Leasing v tomto segmentu stojí celý trh nebankovního financováním, který za stejné období zaznamenal pokles o téměř sedm procent.

„Daří se nám plnit plánované ukazatele pro letošní rok. Potěšující je zejména vývoj v segmentu strojů a zařízení, kde se nám podařilo výrazně zvýšit náš podíl na trhu. Podle aktuálních výsledků a našich odhadů očekáváme, že se budou čísla v tomto segmentu i nadále pohybovat nad rokem 2011, a to i díky prohlubující se spolupráci se sesterskou UniCredit Bank,“ uvedla Renáta Vítková, ředitelka pobočky korporátního financování.

Hlavní poptávka v oblasti strojů a zařízení směřuje od malých a středních firem. Největší nárůst zaznamenal UniCredit Leasing v poptávce po financování strojírenských technologií, kde financovaná hodnota meziročně vzrostla o více než 640 procent. Výrazně se dařilo i u kovoobráběcích strojů, kde objem obchodů narostl dvojnásobně.

V letošním roce zrealizoval UniCredit Leasing zcela ojedinělý obchod, kdy poskytnul operativní leasing pro společnost IAC Group v hodnotě 150 milionů Kč na investici vstřikovacích lisů. Celá transakce je velmi specifická nejenom realizovaným objemem, ale především vzhledem ke své konstrukci, která vyhovuje účetním standardům nejen české pobočky firmy, ale také jejího německého vlastníka.

spinner