​Služby pojišťoven se za posledních pět let zlepšily

​Služby pojišťoven se za posledních pět let zlepšily

Pojišťovnictví patří mezi obory, kterým veřejnost spíše důvěřuje. Míra důvěry v tento segment české ekonomiky je relativně vysoká a řadí se tak po bok státních úřadů a leteckých i energetických společností. Naopak nejméně lidé důvěřují nebankovním poskytovatelům finančních služeb. Vyplývá to z průzkumu, který pro Českou asociaci pojišťoven zrealizovala na reprezentativním vzorku více než tisíce lidí výzkumná agentura SC&C.

Důvěryhodnost je velmi důležitá pro stabilitu celého segmentu pojišťovnictví. Česká asociace pojišťoven chce tento parametr dlouhodobě sledovat a usilovat o zlepšování image celého sektoru. „Spokojenost lidí s pojištěním se zvyšuje. Pojišťovny totiž plní sliby, které dávají svým klientům, a naplňují tak jejich očekávání,“ uvedl Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Mezi silné stránky a tzv. must have klienti zařadili následující atributy: profesionalitu poradce a jeho dosažitelnost, přístup v případě škody a plnění slibů, jednoduchý proces uzavření smlouvy a srozumitelné podmínky. Slabé stránky pojišťovny podle průzkumu moc nemají, ale klienti by přivítali co nejlepší ceny a nabídku výhod nebo slev.

Většina dotázaných důvěřuje svému poradci

Důvěra v tento obor je důležitá i s ohledem na poradenství, které pojišťovny svým klientům poskytují. Podle průzkumu se většina klientů řadí spíše k pasivním typům, to znamená, že se spoléhají na doporučení svého poradce, přičemž osobní komunikace je stále nejvíce využívanou možností. „Profesionalita poradce ovlivňuje také celkovou spokojenost klientů, kteří mají sjednané pojištění. Jsem přesvědčen, že kvalitní poradenství bude vždy potřeba, a to bez ohledu na přirozený vývoj informačních technologií a existenci nejrůznějších srovnávačů,“ doplnil Jan Matoušek. Všeobecně klienti vnímají svoji pojišťovnu velmi dobře. Polovina respondent má jen jednu hlavní pojišťovnu a zůstávají své pojišťovně věrní. O změně své hlavní pojišťovny by uvažovala pouze necelá třetina respondentů a hlavními důvody by byla subjektivně vysoká cena pojištění nebo problémy s pojistným plněním.

Průzkum Vnímání pojišťovnictví realizovala v květnu 2017 pro Českou asociaci pojišťoven na reprezentativním vzorku více než tisíce lidí výzkumná agentura SC&C. Tento průzkum bude asociace každoročně opakovat.

(tj)

spinner