ŠkoFIN

ŠkoFIN hlásí o skoro 19 procent více nových smluv

ŠkoFIN hlásí o skoro 19 procent více nových smluv

„Výsledky potvrzují, že poctivá práce a profesionalita nabízených služeb přináší výsledky. Mezi klíčové priority roku 2013, v oblasti finančně provozní, patří nedávno zahájený projekt Provozní excelence s cílem zoptimalizovat procesy napříč firmou, snížit přetíženost zaměstnanců, zvýšit produktivitu a splnit tak cíle stanovené ve strategii koncernu Volkswagen AG do roku 2018 (WIR 2018),“ uvedla Jiřina Tapšíková, jednatelka společnosti ŠkoFIN.

„Správně nastavená obchodní strategie, úspěšná kampaň k 20ti letům ŠkoFINu a mnoho dalších obchodních opatření potvrzují správnost naší cesty za dalším růstem. I v tomto roce bychom chtěli, oproti roku 2012, růst o více než 10 procent,“ dodal Jan Kranát, jednatel společnosti ŠkoFIN.

ŠkoFIN je finanční společností působící od roku 1992 na českém trhu. Od počátku je jedničkou ve financování osobních a užitkových vozů a také zaujímá první místo v operativním leasingu. ŠkoFIN je součástí Volkswagen Financial Services AG, jež jsou zastoupeny v 38 zemích, disponující portfoliem cca 7 milionů smluv, zaměstnávajícím okolo 10 tisíc pracovníků.

spinner