Statistika ČLFA

Podnikatelé začali více investovat do strojů

Podnikatelé začali více investovat do strojů

Přesně 14 774 strojů a zařízení loni profinancovaly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) tuzemským firmám. Prostřednictvím svých produktů – podnikatelských úvěrů a finančního či operativního leasingu – jim na ně poskytly 22,4 miliardy Kč, tedy o 19,1 procenta více než v roce 2013, kdy na 14 177 strojů a zařízení uvolnily 18,8 miliardy Kč.

Téměř 20procentní meziroční nárůst celkové výše poskytnutých finančních prostředků v kategorii strojů a zařízení je dalším potvrzením hospodářského oživení. „Mnoho podnikatelů začalo v loňském roce realizovat investice, které v době recese nebyly odůvodněny poptávkou. Firmy tehdy neviděly svou nejbližší budoucnost růžově. Loni se tento převládající investiční pesimismus téměř vytratil. Výsledkem je mimo jiné takřka patnáct tisíc profinancovaných strojů a zařízení, výrobních prostředků, které přispějí k dalšímu růstu ekonomiky,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která kromě bank sdružuje všechny největší poskytovatele firemního financování u nás.

Roste zájem o lesnické a zemědělské stroje

V sektoru strojů a zařízení měli loni podnikatelé největší zájem o financování zemědělských nebo lesnických strojů (členové ČLFA jich profinancovali 4411), následovala manipulační či skladovací technika (3015) a poté kovoobráběcí, případně jiné obráběcí stroje (1820). Nejoblíbenějším finančním nástrojem přitom byl podnikatelský úvěr (celkem 9181 smluv) před finančním leasingem (3326 smluv) a operativním leasingem (2267 smluv). „Škoda, že se finanční leasing u nás potýká se specifickým znevýhodněním, kdy je jeho délka vázána na dobu odpisování financované věci. Kdyby se tento handicap podařilo odstranit, mohl by podnikatelům i celé ekonomice pomoci ještě více,“ dodává Jiřina Tapšíková. Strojům a zařízením pravidelně náleží více než čtvrtinový podíl v přehledu komodit, které členové ČLFA v podnikatelské sféře financují, loni to bylo 28,6 procenta. Nejvíce peněz členské firmy dlouhodobě poskytují na financování aut.

(tj)

spinner