Firmám jde především o komplexní správu vozového parku

Firmám jde především o komplexní správu vozového parku

Komplexní poskytování moderních služeb a řešení či pozvolný průnik do soukromého sektoru. Tak vidí budoucnost operativního leasingu na českém trhu Jiří Solucev, obchodní ředitel společnosti Arval CZ, která patří mezi lídry v oblasti financování a managementu vozových parků v ČR.

„V jakých segmentech trhu vidíte potenciál růstu?“

„Hlavní potenciál českého trhu je v menších vozových parcích, kde je dnes nejnižší penetrace operativního leasingu. Dalším potenciálem v budoucích letech budou pravděpodobně podnikatelé, živnostníci a časem i soukromé osoby. První vlaštovky v těchto segmentech vidíme již dnes.“

„Jaké jsou trendy v nabídce firem pro letošní rok?“

„Firmy se čím dál více zajímají o komplexní správu vozového parku. Nejde jim jen o financování služeb, ale chtějí i kompletní řešení pro svůj fleet včetně telematických systémů, chytrého reportingu či on-line managementu a též chtějí přenést komunikaci přímo na řidiče. To vše je dnes Arval schopen efektivně zajistit. Věřím, že právě v těchto oblastech máme trochu navrch oproti konkurenci.“

„Operativní leasing ještě zdaleka není součástí běžné praxe pořizování vozidel u fyzických osob. Kdy se podle vašeho názoru posune trh výrazněji tímto směrem? Jaké jsou zatím bariéry, které rozvoj znesnadňují?“

„Již dnes můžeme na trhu vidět řadu nabídek pro fyzické osoby, ale dost často se jedná o nekoncepční řešení, které je krátkodobé a často též skrývá určitá rizika pro klienta. Tento produkt je pořád trochu v plenkách a bude se muset ještě dále rozvíjet. Nicméně jeho další rozvoj v příštích letech je zcela jistě pravděpodobný.“

„Operativní leasing pro soukromé osoby loni pokrýval asi čtyři procenta z podílu prodejů firemnímu sektoru. Na jakou hranici se až může posunout?“

„Tohle je těžko odhadnutelné. Jeho vývoj se bude dále odvíjet podle toho, jak se bude tento produkt přizpůsobovat očekáváním trhu. Myslím si ale, že k překročení hranice deseti procent v příštích dvou letech nedojde.“

„Arval na českém trhu působí více než deset let. Jak se za tuto dobu posunulo vnímání operativního leasingu?“

„Myslím si, že zásadně, protože před 13 lety, kdy Arval přišel na trh, byl operativní leasing vnímán spíše jako financování a zajištění služeb než jako efektivní forma provozování vozového parku. Navíc byl znám jen úzkému okruhu nadnárodních firem. Dnes je operativní leasing poměrně dobře známým pojmem, ale s různou představou o tom, co se za ním skrývá. Jinak je vnímán velkými společnostmi a jinak privátními osobami, což je dáno tím, co od této služby očekávají.“

„Jak se podle vašich zkušeností leasing promítá do prodejů a výroby automobilů v Česku?“

„Operativní leasing se promítá primárně právě do prodeje vozidel a leasingové společnosti patří mezi velké odběratele většiny prodejců nebo výrobců vozidel. Kromě odběrů vozidel přinášejí leasingové společnosti prodejcům jistotu pravidelného obratu v oblasti servisování vozidel, a to i po skončení záruční doby, což je pro ně na operativním leasingu zajímavé. Ti, kteří si to uvědomují, s leasingovými společnosti proaktivně spolupracují.

Tomáš Johánek

spinner