Zkušební přepravy LNG po železnici

Zkušební přepravy LNG po železnici

14.2. - Na podzim loňského roku uskutečnila logistická společnost VTG zkušební přepravu po železnici se zkapalněným zemním plynem (LNG). Jedná se hledání alternativních zdrojů energie se v důsledku klimatických změn, když přechodným produktem je kryogenní zkapalněný zemní plyn (LNG). Doposud se tato látka přepravuje po silnici nebo lodí. Společnost VTG za tím účelem představila speciální cisternový vůz pro přepravu zemního plynu již na veletrhu Transport & Logistic v Mnichově v roce 2015.

V současnosti existují dva prototypy. Cisternový vůz na kapalné plyny typu Zagkks vyvinutý ve spolupráci s Feroxem Děčín, který je vybaven vakuově izolovanou nádrží, která zajišťuje teplotu náplně i během přepravy. Cisternový vůz je 24,486 m dlouhý s nádrží z normální oceli, když vnitřní nádrž je z nerezové oceli o objemu cca 111m3, která je pokryta izolační fólií. Speciální technologie odpružení a skladování poskytuje dodatečnou bezpečnost a energetickou účinnost. Hmotnost na nápravu je 22,5 t, vlastní hmotností je 45 t. Mezi další bezpečnostní prvky patří crashové nárazníky, dvojkolí s úpravou snižující hluk a ochrana proti přeplnění. Připravuje se monitorování tlaku v nádrži za pomocí telematických prvků. LNG se přepravuje při teplotě až -1620C. Přeprava LNG po železnici je inzerována jako „rolling pipeline“. Na podzim proběhla zkušební přeprava pro společnost Liqvis, což je dceřiná společnost fi Uniper. Přeprava se uskutečnila v Německu mezi Brunsbüttelem a 800 km vzdáleným Ingolstadtem. Plnění se uskutečnilo v labském přístavu Brunsbüttel Port poté, co zde bylo v dubnu 2016 provedeno první plnění. Plnění z nákladního auta na loď "truck-to-ship", jakož i z lodi na loď "ship-to-ship" zde již probíhá pravidelně. Další přepravy po železnici se připravují.

sh

Ilustrační foto: VTG 

spinner