​ŽESNAD.CZ: Výluky na železnici výrazně omezují nákladní dopravu

​ŽESNAD.CZ: Výluky na železnici výrazně omezují nákladní dopravu

15.11. - Ačkoliv pozornost veřejnosti v případě výlukového provozu na železnici míří především směrem k osobní dopravě, neméně problémů tato omezení způsobují dopravě nákladní. V kombinaci s neustále se zvyšující cenou pohonných hmot a elektrické energie se tento problém stává pro dopravce likvidační. Je tedy třeba hledat vhodná a minimálně kompromisní řešení, která budou mít za úkol omezit dopady výluk na již tak výrazně vyčerpanou kapacitu železniční sítě.

Modernizace je nepochybně potřebnou záležitostí v případě železniční sítě v České republice. Je ovšem třeba k ní přistupovat koncepčně, aby dopady na osobní i nákladní dopravce byly minimalizovány. „V případě velkých omezení na železnici neexistuje možnost je nákladními vlaky někudy vůbec objet,“ upozornil výkonný ředitel Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ Oldřich Sládek.

I proto se zákazníci často uchylují k využívání jiných způsobů dopravy. V případě ČR hovoříme především o dopravě silniční. Od nákladního transportu očekávají klienti především rychlé a bezpečné doručení zboží. Tento základní požadavek je kvůli výlukám čím dál těžší naplňovat. „Nelze se divit tomu, že některé zboží tedy míří na silnice,“ dodal Oldřich Sládek.

V tomto případě se tak nabízí otázka, zdali jsou investované miliardy do celé dopravní sítě rovnoměrně rozloženy mezi silnice a železnice a také, jestli pouhá modernizace železničních tratí v tomto případě stačí. Samozřejmě že nestačí. Podle ŽESNAD.CZ je třeba, aby vedle zkapacitnění stávající kolejové dopravy vznikaly také zcela nové moderní železniční tratě pro nákladní dopravu v potřebných parametrech, byť přípravy tras v nových stopách jsou extrémně náročné na projednání a přípravu.

„Věříme ale, že první vlaštovkou v tomto ohledu by mohla být připravovaná kompletní přestavba trasy Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, která bude zároveň kapacitní objízdnou trasou vůči dnešní trase přes Pardubice, “ dodal Oldřich Sládek.

(lan)

Ilustrační foto: Pixabay

spinner