DN č. 24 - Logistika, Železniční doprava, Dopravní infrastruktura - vychází 22. 11., uzávěrka již 1. 11.!!! 

​Výroční akci ACRI přivítalo NTM

​Výroční akci ACRI přivítalo NTM

Aktuálním tématům týkajícím se rozvoje železnice, železniční dopravy a dopravní politiky státu z pohledu členů Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) se věnovalo výroční fórum na tradičním předvánočním setkání této asociace. Letos se uskutečnilo 30. listopadu v unikátních prostorech a mezi technickými skvosty Národního technického muzea v Praze.

Generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská přivítala v panelové diskusi Jana Jandu z Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ondřeje Fantu z Drážního úřadu, Hanu Dluhošovou z Českých drah a Mojmíra Nejezchleba ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Vedoucí odboru ekonomické diplomacie ministerstva zahraničních věcí Jan Janda poděkoval za celoroční spolupráci s ACRI. „Jsme rádi, že prostřednictvím projektů ekonomické diplomacie můžeme pomáhat českým firmám, a těšíme se na další projekty v oblasti železničního průmyslu.“ Ředitel sekce provozně-technické Drážního úřadu Ondřej Fanta přiblížil kroky úřadu v souvislosti se IV. železničním balíčkem a s připravovanou změnou v registraci železničních vozidel. „Úzce spolupracujeme s ACRI, snažíme se naslouchat sektoru, aby naše práce byla ku prospěchu a čeští výrobci nebyli v rámci Evropy znevýhodněni,“ a doplnil zatím známé detaily z Evropské železniční agentury: „V souvislosti se schvalováním vozidel vznikne tzv. One Stop Shop. Výrobci dodají do databáze technické specifikace a do jednoho měsíce agentura sdělí, zda jsou dodané materiály kompletní či je nutné je doplnit. Poté budou mít země, pro které chce výrobce provoz schválit, maximálně čtyři měsíce na porovnání parametrů celoevropských a národních. Proces schvalování vozidla by se měl zjednodušit, zefektivnit, ale otázka výše poplatků je zatím otevřená.“

Z pohledu Českých drah přinesl rok 2017 dva zlomové body: ministerstvo dopravy notifikovalo časový harmonogram pro výběr dopravců na dálkovou dopravu a vypsalo výzvy v rámci OPD II. „Historicky poprvé můžeme získat dotaci až do výše 83 procent hodnoty vozidla. Aktualizujme investiční plány a budeme vyhlašovat veřejné zakázky. Chceme nakoupit co nejvíce vozidel a pokračovat v modernizaci vozidlového parku,“ potvrdila ředitelka odboru investic generálního ředitelství Českých drah Hana Dluhošová.

SŽDC plánuje v roce 2018 rekonstrukce pracovních vozidel, nákup vozidel pro diagnostiku a sněžných fréz. „Z pohledu interakce vozidla a tratě připravujeme konverzi trakčních soustav a samozřejmě pokračujeme v zavádění ETC. Příští rok budeme vypisovat výběrová řízení na více než 50 akcí,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb. A na závěr svého vystoupení v panelové diskusi sdělil aktuální termín zprovoznění železnice na Letiště Václava Havla v Praze, je jím rok 2027. Generální ředitel NTM Karel Ksandr připomněl, že zatímco členské firmy ACRI stojí většinou na počátku existence každého vozidla a podílejí se na jeho vývoji i výrobě, jeho instituce stojí přesně na opačném konci – stará se o historická vozidla a další exponáty.

(tj)

spinner