Vlaky mohou v úseku z Ústí nad Orlicí do Lichkova využívat ETCS

Vlaky mohou v úseku z Ústí nad Orlicí do Lichkova využívat ETCS

12.5. - Další traťový úsek v Česku je připravený pro provoz pod dohledem ETCS. Správa železnic včera slavnostně ukončila instalaci jednotného evropského zabezpečovacího systému na trati z Ústí nad Orlicí do Lichkova a na státní hranici s Polskem. Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD, práce probíhaly od loňského dubna. Celkové investiční náklady akce překročily 300 milionů korun.

Na trati se plánuje smíšený provoz vlaků pod dohledem i mimo dohled ETCS. Délka kolejí, které jsou nyní zapojeny do systému, činí celkem 50,8 kilometru. Nachází se na nich 248 nepřepínatelných eurobalíz, které slouží k předávání informací mezi traťovou a palubní částí evropského zabezpečovače.

Instalace systému ETCS přispívá ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Zařízení kontroluje průběh jízdy vlaku a dohlíží i na dodržování návěstí na trati a nejvyšší dovolené rychlosti. Při jejich nerespektování nejprve varuje strojvedoucího, a pokud je to nezbytné, samo dokáže zastavit i vlak.

Projekt s názvem ETCS Ústí nad Orlicí – Lichkov byl spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Předpokládaná celková výše nákladů dosahuje 306 032 385 Kč bez DPH. Maximální výše podpory Evropské unie tvoří 85 % z uznatelných nákladů. Financování z národních zdrojů zajišťoval Státní fond dopravní infrastruktury.

(pav)

Mapa: Správa železnic

spinner