InnoTrans 2014

Veletrh InnoTrans ukázal význam železnice pro růst mobility

Veletrh InnoTrans ukázal význam železnice pro růst mobility

Desátý ročník mezinárodního železničního veletrhu InnoTrans, který se konal na berlínském výstavišti od 23. do 26. září, zaznamenal rekordní zájem vystavovatelů i návštěvníků. Ve všech ohledech byl InnoTrans 2014 velmi úspěšnou akcí: přivítal 138 872 návštěvníků z více než stovky zemí a 2758 vystavovatelů z 55 zemí (61 procent vystavovatelů bylo ze zahraničí). Veškeré dostupné výstavní plochy v ExpoCity Center byly obsazeny, celkově veletrh nabídl 102 843 metrů čtverečních výstavních ploch.

Ve srovnání s posledním ročníkem InnoTransu z roku 2012 stoupl počet vystavovatelů i návštěvníků o více než deset procent. Podíl zahraničních vystavovatelů vzrostl o pět procent, o dvě procenta se zvětšila i výstavní plocha. Jedním z vrcholů veletrhu bylo představení 145 nových kolejových vozidel ve venkovních expozicích. Desítky výstavních premiér podtrhly význam InnoTrans 2014 jako špičkové marketingové platformy.

Uzavíraly se důležité kontrakty, předváděly novinky

Veletrh InnoTrans slouží také k uzavírání hodnotných kontraktů. Nejinak tomu bylo i letos. Například Stadler Rail oznámil, že získal objednávku od finského železničního podniku Junakalusto Oy za 200 milionů € na dalších 34 vlakových souprav Flirt. Deutsche Bahn podepsaly dohodu s polským výrobcem Pesa na dodávku 26 vlaků Link pro Bavorsko. Podle vedení DB dosahuje investice 100 milionů €. Zástupci firem Alstom a Vossloh během InnoTransu podepsali kontrakt za 11 milionů €, na jehož základě budou lokomotivy Vossloh vybaveny nejnovějším řídicím systémem ETCS. Manažeři Deutsche Bahn a SNCF rovněž uzavřeli dohodu o spolupráci v oblasti přeshraničního provozu vysokorychlostních vlaků TGV a ICE, a to až do roku 2020.

Japonská skupina Toshiba podepsala na veletrhu smlouvu se Singapore Rail Engineering. Ve venkovní expozici představili výrobci 17 inovativních lokomotiv, vagonů i souprav, řadu z nich za přítomnosti médií symbolicky předali novým uživatelům. Alstom například ve spolupráci s Deutsche Bahn předvedl novou hybridní lokomotivu H3. Bombardier vystavil vysokorychlostní vlak Frecciarossa 1000. Za přítomnosti britského ministra dopravy Patricka McLoughlina prezentoval německý výrobce Siemens ve veřejné premiéře vlakovou soupravu Desiro City Thameslink. Zástupci Deutsche Bahn předvedli se společností Pesa Link, první polský vlak vyrobený pro DB.

Bohatý doprovodný program

Rozsáhlý doprovodný program veletrhu InnoTrans 2014 nabídl celkem 11 specializovaných akcí za účasti významných politiků a odborníků. Diskusní fóra se věnovala především nejnovějším otázkám mobility, budoucnosti německého i evropského železničního trhu, certifikacím kolejových vozidel a akutnímu nedostatku financí pro systémy hromadné dopravy. Německý spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury Alexander Dobrindt ve svém příspěvku zdůraznil význam zavádění digitálních technologií, které pomohou železnici stát se dopravním systémem budoucnosti. Heslo veletrhu „Budoucnost mobility“ jasně ukázalo směr, kterým se chtějí účastníci InnoTrans 2014 ubírat. Podle Dobrindta jsou globální rozvoj a prosperita nemyslitelné bez posílení železničního systému, jehož hlavními přednostmi jsou rychlost, bezpečnost, přeprava nezanedbatelných objemů zboží na velké vzdálenosti a malý dopad na životní prostředí. „Prosperita, růst a tvorba pracovních míst jsou úzce provázány s mobilitou,“ podtrhl Alexander Dobrindt. Účastníci veletrhu rovněž diskutovali například o provázanosti konstrukce a designu kolejových vozidel. Jedno z fór se zaměřilo na problematiku rekonstrukce tunelů, protože některé stavby v Evropě jsou vzhledem k dlouhé historii provozu drah na kontinentu staré až 150 let. Otázkám dostupnosti digitálních dat v reálném čase pro cestující se věnovalo diskusní fórum o veřejné dopravě.

Železnice potřebuje pomoc soukromého sektoru

Odstupující evropský komisař pro dopravu a místopředseda Evropské komise Siim Kallas se zúčastnil zahajovacího ceremoniálu již potřetí. V roce 2010 vyjádřil své osobní odhodlání přispět k vytvoření jednotného evropského železničního trhu, kde by již nemohly pravidla hry diktovat dominantní národní politické struktury. Po „velmi tvrdých jednáních a řadě kompromisů“ v roce 2013 schválila Evropská unie financování největšího infrastrukturního projektu ve své historii – „Connecting Europe Facility“. Pro období 2014 až 2020 poskytne 26 miliard € na moderní propojení východu a západu starého kontinentu. „Nejde však o jednotlivé infrastrukturní projekty, cílem je zajistit plně funkční a vysoce efektivní celoevropskou železniční síť,“ zdůraznil Kallas s tím, že je třeba nastavit podmínky tak, aby se v zájmu posílení konkurenceschop­nosti evropské železnice mohl ve větší míře zapojit do investic také soukromý sektor.

Největší růst hlásí železnice v Asii a Severní Americe

Růst celosvětového trhu kolejových vozidel a železniční infrastruktury odhaduje studie „World Rail Market“ pro období 2017 až 2019 na 2,7 procenta ročně. Letos dosahuje trh růstu 4,3 procenta, to je o 1,5 procenta více než se původně předpokládalo. Generální ředitel Unie železničního průmyslu UNIFE Philippe Citroën uvedl, že nejvyšší přírůstek lze očekávat v asijsko-pacifickém regionu (kolem čtyř procent) a v Severní Americe (3,5 procenta). Latinská Amerika sice posílí o šest procent, zde ale Citroën zdůraznil velké podfinancování sektoru z minulosti. Rostoucí urbanizace bude vytvářet silný tlak na úspory energií, deregulaci a liberalizaci trhu a také zachování stávající úrovně cen.

Prezident UNIFE a předseda představenstva Bombardier Transportation Lutz Bertling poznamenal, že „doba přeje železnici“. Iniciativy Evropské unie jako Shift2Rail, Connecting Europe Facility a čtvrtý železniční balíček jsou prý schopny dát železničnímu trhu velký rozvojový impulz. Klesající objemy investic z veřejných zdrojů musí být vykompenzovány alternativními formami financování, jedním z nejperspektiv­nějších řešení se přitom jeví právě partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci projektů PPP (Public-Private-Partnership).

Neztratili se ani zástupci českého průmyslu

Na berlínském výstavišti nechybělo ani velmi reprezentativní zastoupení českých firem. Těch bylo z celkového počtu 2758 vystavovatelů celkem 80, 21 z nich se na InnoTransu prezentovalo na společném stánku pod hlavičkou České agentury na podporu exportu CzechTrade. Asociace podniků českého železničního průmyslu ACRI ve spolupráci se společnostmi České dráhy a SŽDC vypravila na InnoTrans Národní vlak, na jehož palubě nechyběl generální ředitel ČD Daniel Kurucz, generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská i další významní hosté z řad ministerstev, Senátu a dalších českých firem.

Pokud jde o samotné expozice českých firem, ta největší patřila společnosti Škoda Transportation, která v Berlíně prezentovala novou tramvaj ForCity Classic ve variantě pro turecké město Konya a jednopodlažní elektrickou jednotku RegioPanter ve dvousystémové variantě určenou pro Jihomoravský kraj. Dvě absolutní novinky, dvounápravovou dieselelektrickou lokomotivu 794.001 pro tratě s rozchodem 1435 milimetrů a TME3 – 020 pro rozchod 1520 milimetrů, prezentovala v Berlíně druhá česká lokomotivka, společnost CZ LOKO. Z dalších českých firem, které se v Berlíně chlubily svými novinkami a navazovaly nové obchodní kontakty lze zmínit například OLTIS Group, AŽD Praha, Výzkumný Ústav Železniční Praha či VÚKV Praha. „InnoTrans je pro nás jedinečnou příležitostí ukázat naše služby a potkat se se stávajícími i potenciálními zákazníky,“ řekl za všechny zástupce společnosti OLTIS Group Petr Kroča.

Tomáš Johánek

spinner