V centru Litoměřic se sníží hluk z projíždějících vlaků

V centru Litoměřic se sníží hluk z projíždějících vlaků

14.3. - Hluková zátěž ze železniční dopravy v centru Litoměřic se už brzy podstatně sníží. Správa železnic vybrala zhotovitele, který provede do poloviny příštího roku potřebné úpravy. Rekonstrukcí projde zejména traťový úsek od silničního nadjezdu na komunikaci I/15 po most na Písečný ostrov. Práce budou spočívat především v obnově železničního svršku a instalaci nízké protihlukové clony.

Železniční trať Ústí nad Labem – Lysá nad Labem má svůj význam zejména pro nákladní dopravu. Trasa tzv. pravobřežky prochází mimo jiné i historickou zástavbou Litoměřic, která je od roku 1990 městskou památkovou rezervací.

Cílem stavby je trvale snížit hluk z projíždějících vlaků. Letos projde obnovou více než kilometrový úsek v Litoměřicích. Dojde zejména k rekonstrukci železničního svršku a instalaci nízké protihlukové clony o délce téměř 500 metrů. Stavbaři dále provedou renovaci tří mostů a jednoho propustku. Práce budou zahrnovat rovněž obnovu stávající opěrné zdi po obou stranách trati a výměnu trakčních stožárů.

V rámci druhé části stavby se v příštím roce vybuduje nový silniční nadjezd v Libochovanech. Tím dojde k zachování hlavního přístupu do centra obce a také k rozvodně elektrické energie.

Zahájení realizace stavby s názvem Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky se předpokládá letos v červnu, práce potrvají jeden rok. Předpokládané celkové investiční náklady akce dosahují 157 milionů korun, jejím zhotovitelem bude společnost Berger Bohemia.

(pav)

Ilustrační foto: Brens Europe - nízká protihluková clona 

spinner