​Účast nejvyšších představitelů na konferenci IRFC 2020

​Účast nejvyšších představitelů na konferenci IRFC 2020

3.3. - Ve dnech 1. až 3. dubna 2020 se bude konat v Praze 7. ročník Mezinárodního železničního fóra a konference IRFC 2020 pod sloganem „Společně vytvořme železnici nové generace“. Předsedkyně organizačního výboru konference, Jarmily Novákové z pořadatelské společnosti OLTIS Group, jsme se zeptali na probíhající přípravy.

Co přinese nadcházející sedmý ročník této populární konference?

Pro účastníky IRFC 2020 připravujeme především nový atraktivní formát konference, ve kterém bude v každé sekci po prezentační části následovat otevřená odborná diskuze s vybranými specialisty. Jednotlivé sekce povedou zkušení moderátoři, odborníci na danou problematiku, kteří svým průvodním slovem propojí názory odprezentované přednášejícími s komentáři a zkušenostmi diskutujících bezprostředně vždy v druhé části každé sekce. Věříme, že se tak rozvine otevřený dialog odborníků atraktivní pro diváka. Zároveň bychom rádi poskytli účastníkům ve fóru možnost podílet se rovněž na této diskuzi, a to formou online dotazů, které budou moci pokládat prostřednictvím webové aplikace, se kterou budou předem seznámeni.

Jakým tématům se bude IRFC 2020 věnovat a kdo se zhostí náročné práce moderátorů?

První sekce „Doprava v EU po roce 2021“ bude moderována výkonným ředitelem CER, Liborem Lochmanem. Jednotliví speakeři budou hovořit o naplnění 4. železničního balíčku, liberalizaci na evropské železnici, ale především o vizích a výzvách pro evropský železniční sektor do roku 2030.

Moderátorem druhé sekce na téma „ERA jako evropská autorita“ bude výkonný ředitel Agentury Evropské unie pro železnice, Josef Doppelbauer. Jednotlivé prezentace budou obsahovat krátká shrnutí nejvýznamnější změny v železniční interoperabilitě a bezpečnosti, kterou je transformace ERA na evropskou systémovou autoritu. V prezentacích a následné panelové diskusi rovněž zazní názory na implementaci ERTMS a jeho nových atributů, na nový způsob autorizace vozidel a na vývoj v této oblasti v následujícím období.

Sekci s tématem „Výzkum a inovace po roce 2021 – Motivace pro země střední a východní Evropy“ bude řídit moderátor Carlo Borghini, výkonný ředitel Shift2Rail Joint Undertaking. V prezentacích budou představeny pohledy na tuto problematiku z úhlu mezinárodních organizací a členských států EU. Zazní rovněž téma dalšího vývoje v institucionálním partnerství v rámci HORIZON EUROPE – tedy Shift2Rail2.

Čtvrtá sekce se bude věnovat oblasti vysokorychlostní železniční dopravy ve středoevropském prostoru. Jedná se o prioritní téma pro ČR, a proto je moderování sekce svěřeno místopředsedovi Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, panu Martinu Kolovratníkovi. Prezentace budou zaměřeny na rozvoj VRT ve východní části Evropy, na jejich začlenění do TEN-T a také na srovnání jednotlivých konceptů VRT v Evropě a ve světě.

Sekce 5, jejímž moderátorem je TEN-T koordinátor pan Matthieu Grosch, bude zaměřena na oblast propojení evropské sítě TEN-T s iniciativou nazvanou „Nová hedvábná stezka“. Prezentace i následná diskuse bude zacílena na to, ve kterých oblastech by se měla propojení rozvíjet, aby byl zaručen plynulý tok zboží ve směru východ – západ z asijské oblasti do Evropy. Předmětem diskuse budou jak politické, tak obchodní záměry, ale také legislativa dotýkající se těchto přeprav.

TAF/TAP TSI Fórum povede je pan Yann Seimandi z CER, vedoucí poradce pro ERA a otázky související s výzkumem a interoperabilitou. Prezentace a diskuse zástupců železničního sektoru se budou týkat především implementace obou TSI v problematických oblastech, kterými jsou malí a středně velcí dopravci. Zástupci ERA rovněž seznámí účastníky konference s procesem revize TAP i TAF TSI a diskutující se budou moci zapojit se svými zkušenostmi a názory na další vývoj v této oblasti.

Kdo se bude konference IRFC 2020 účastnit?

Mezi účastníky očekáváme vysoký podíl nejvyšších zástupců významných dopravců, manažerů infrastruktury, podniků železničního průmyslu, dodavatelů železničních systémů, zákazníků a spedičních společností, které se rozhodly držet krok s rychlým tempem vývoje na dopravním trhu.

Vzkaz na závěr?

Nenechte si ujít tuto výjimečnou železniční událost v roce 2020 v naší zemi a setkejte se železničním světem v srdci Evropy.

(PR)

Foto: OLTIS Group

spinner